archiv
Učitelské noviny č. 22/2004
tisk článku

Praha 14 očima dětí

V současné době snad není v Praze 14 jediná škola, která by svým žákům nepřipomněla desáté výročí vzniku této městské části. Řada z nich přispěla k oslavám svým dílem. Netradičně a jako jedna z prvních pojala prezentaci svého působiště Základní škola Generála Janouška. Výsledkem několikaměsíčního snažení žáků i pedagogů se výstava umístěná v prostorách školy s názvem PRAHA 14 OČIMA DĚTÍ.

Téměř od začátku školního roku připravovali žáci pod vedením učitelů v malých skupinkách projekty vztahující se k jednotlivým vyučovacím předmětům. Vzájemná spolupráce umožnila, že se práce mohly doplňovat a koordinovat.

Prostor k vyjádření dostali všichni žáci. Některé práce našly místo ve „výstavní místnosti“ vstupního prostoru školy, další zdobí třídy, schodiště a chodby.

Na úvodním panelu, vidíme dvojjazyčné průvodce po Černém Mostě. Texty jsou doplněny fotografiemi dětí, plánky, důležitých budov, nechybí ani maketa sídliště. Český jazyk je zastoupen vlastnoručně vyrobenými „knihami“ žáků jednotlivých tříd. Můžeme se začíst do různých kritik, historických článků, ale i básní, povídek a pohádek k dané oblasti. Ačkoli Praha 14 není – pokud jde o historické památky - nejbohatší městskou částí, i zde se děti pustily do práce s vervou. Nahlédly do historie místa, starší vytvářely m.j. medailónky letců, po nichž jsou pojmenovány ulice. Opět nechybějí fotografie, ani výtvarně zpracované obrázky památek. S ulicemi souvisí i geografie. Velké maketě sídliště vévodí ZŠ Gen. Janouška. Na velkých arších jsou precizně vypracované plány. Nejsou na nich jen ulice a budovy. Zakreslena je i přírodní číst – rybníky, okolní lesy apod. Tím se dostáváme k přírodopisu, který se prezentuje krásně zpracovanými herbáři. Na fotografiích si žáci mohou prohlédnout i sami sebe při měření kyselých dešťů. Kriticky se stavějí k odstrašujícím obrázkům nepořádku kolem popelnic atd. Fyzika se zabývá čistotou ovzduší. Jeden z panelů je věnován i názorům dětí na drogovou problematiku. Jde nejen o výpovědi dětí, ale i o odborně zpracovaná témata. Následující panel hned nabízí alternativu: sportovní a kulturní vyžití. Zde se místní žáci mohou pochlubit svými úspěchy.

Výstava působí uceleným dojmem, líbí se nejen žákům, ale i rodičům, kteří při Dni otevřených dveří nešetřili slovy chvály. Splnila svůj účel i v tom, že každý žák 2. stupně našel svou práci vystavenou. Žáci své práce porovnávají, hodnotí a zároveň se seznamují s tématy, která sami nezpracovávali. Řada z nich získala motivaci pro práci v dalších letech.

MILADA SCHIEBLOVÁ,
ZŠ Gen. Janouška, Praha 14

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz