archiv
Učitelské noviny č. 21/2004
tisk článku

Hrádek nad Nisou v srdci Evropy

S postupným otvíráním hranic k nám do Čech pronikají nové vyučovací metody a naskýtají se větší možnosti k nadnárodní spolupráci v oblasti školství. Češi jsou odedávna národ bystrý a kreativní a tak naši pedagogové dovedou nové vyučovací směry velmi obratně aplikovat na naše podmínky. Základní škola v Hrádku nad Nisou je např. originálním prototypem možné příhraniční spolupráce.


Hrádek nad Nisou se svými 7.400 obyvateli leží v Euroregionu Nisa na česko-polsko-německé hranici. ZŠ Lidická byla v Hrádku nad Nisou postavena v roce 1887 jako škola německá a roku 1945 zde bylo zavedeno vyučování v češtině. Ředitelství hrádecké školy se po sametové revoluci rozhodlo svým žákům umožnit poznávání sousedních kultur i jazyka. Cíl to byl poměrně dost náročný, protože rozdílným kulturám odpovídá také jiný způsob výuky i výchovy žáků a jiný systém hodnocení.

Ani organizační struktura zahraničního školství není vždy shodná s naším pojetím školské soustavy. Dle českého vzdělávacího programu jsou žáci základní školy vyučováni jednotlivým předmětům odděleně, přičemž jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Oproti tomu v Německu je možno zavést projektové vyučování, kdy se prolínají jednotlivé předměty ve čtyřhodinovém souvislém bloku. Bylo třeba vyřešit i mnohé provozní problémy, časové ztráty s přejezdem hranic, financování dopravy a pedagogického personálu. Ředitelství hrádecké školy se však nevzdávalo a po čtyřletém úsilí vznikla v Čechách první základní škola nabízející svým žákům interkulturní poznání. Na škole jsou nyní organizovány setkávací dny, při kterých se čeští žáci učí již od 1. třídy společně s žáky německými a od 4. třídy s žáky polskými.

Chcete být přítomni setkávacímu dni ve 4.A? „Už jedou,“ zní na chodbě „nezdržuj, už máme být v tělocvičně“. Ano, trochu sportu nikomu neuškodí a žáci se stávají kamarády. Ale 20 minut už uplynulo, rychle na stanoviště. Jedna třída představuje jedno stanoviště, na němž spolupracuje maximálně 10 žáků. „Wo ist der Arzt?“ Nebojte se, nic se nestalo, to je název našeho dnešního stanoviště. Dnes se vyučuje v němčině, příště v češtině. Poslouchejte už paní učitelku: „Ich zeige euch Karten. Auf jeder Karte ist ein deutsches Wort, das ein Korperteil bezeichnet. Ein deutsches Kind liest dies Wort vor und ein tschechisches Kind sagt es tschechisch. Dann malt ihr das Korperteil aus.“ Každé dítě má totiž před sebou kopii s obrázkem lidského těla. Německé děti začalo zajímat, jak se slovíčka česky píší. Předhání se, kdo slovíčka lépe vysloví a napíše. Gizela napsala na tabuli „OTŠI“.

Když děti zvládnou slovíčka, sedají si po dvou „paní učitelko, ta Němka vystrkuje nohy do uličky“. Vzájemně si popisují lidské tělo a pak dostanou předlohu rozhovoru u lékaře. Mají za úkol podobný rozhovor zrealizovat. Dva čeští chlapci se jej naučili nazpaměť, což jejich německým partnerům z neznámých důvodů dělalo problémy. „Es hat schon geklingelt!“ „Wirklich? Ich habe es nicht bemerkt. Also, räumt auf und...“ „už můžem do tělocvičny, že jo?“ „So schnell ist die Stunde vorbei!“ Děti i učitelé v tělocvičně usedají do společného kroužku. „Komu se to děti dnes líbilo?“ „Wem hat es heute gefallen?“ nyní se mluví dvojjazyčně. Děti vysvětlí, co by chtěly příště jinak, rozdají si ovoce, které na talíře připravilo jedno česko-německé stanoviště, zazpívají písničku a utíkají na víkend domů.

Tak na viděnou za týden v Hrádku, ale vyberte si jiné stanoviště, „den Artz“ už znáte.

Už jsme opravdu v Evropě. Obdobný projekt probíhá např. na švýcarsko-francouzsko-německé hranici. Žáci v Hrádku mají možnost učit se novému jazyku, poznávat modely chování našich sousedů, chápat odlišnosti našich charakterů a na základě toho mohou konstituovat nové vzorce chování pomáhající vytvořit partnerství v srdci Evropy. Děti mají i svůj demokratický výkonný orgán - mezinárodní parlament. Stejně jako v Evropském Parlamentu i zde je možno používat řeči všech zúčastněných (češtinu, polštinu, němčinu).

V loňském roce povinnou výuku doplňovalo i množství mimoškolních aktivit. Na některé zájmové kroužky již v letošním roce nezbývají finance, takže se doprovodný program zúžil. V letošním roce jsou společně organizovány týdenní pobyty, Mikulášské odpoledne, Den strašidel a dočesná. Snad se vstupem do EU bude možno pro zemi v srdci Evropy, pro zemi pokračující v tradici Komenského, nalézt příspěvek z některého fondu EU a podpořit tak partnerské setkávání a vzájemné poznávání rozdílných kultur.

Pokud máte zájem dozvědět se více, čtěte www.bezhranic.de

Kateřina Černá,
Univerzita Basilej

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz