archiv
Učitelské noviny č. 21/2004
tisk článku

Podmínky jsou lepší

O změně nevýhodných smluv o SIPVZ


Jednání o dalším provozování informační a komunikační infrastruktury na školách již nepovede MŠMT, ale jednotlivé školy. Zvětšují se kompetence i zodpovědnost ředitelů škol. Centrálně financovaný projekt totiž příští rok končí. V tom se nic nemění. Přesto dodatky ke smlouvě mezi MŠMT a generálním dodavatelem (GD) důležité změny v SIPVZ přinesly. „Je to velmi dobrá změna, která výrazně zlepšila pozici ministerstva školství vůči generálnímu dodavateli,“ říká ředitel odboru SIPVZ MŠMT ANTONÍN MUCHA.


Připojení na síť

To, co poznají učitelé a žáci nejdřív (v horizontu týdnů), je rychlost připojení. Ze zastaralých 64 kb/s se rychlost zvedne nejméně na 128 kb/s, v některých případech dokonce až na 512 kb za sekundu. Toto celkem slušné připojení však získá jen 200 škol. Zrychlení je připraveno podle nabídky a možnosti Českého Telecomu pro polovinu z připojených zelených škol, tedy 1810 škol a školských zařízení. Právě rychlost připojení chápe A. Mucha jako jednu z nejdůležitějších okolností dalšího pokračování internetizace českého školství – na rychlé síti bude dobře pracovat i starší počítač, jichž je ve školství několik desítek tisíc. Na pomalé síti ani supermoderní PC nic velkého nevymyslí.

A. Mucha považuje také za možné, že se budou hledat jiní poskytovatelé těchto služeb, že konkurenční prostředí by mohlo pomoci v úrovni cen nejen školám zeleným, které se budou muset příští rok začít více starat samy, ale i školám červeným. Pro ně většinou dnes nabízená rychlost Českým Telecomem je už nepříliš přitažlivá, cena připojení je však pochopitelně zajímá. A právě tady by mohlo školství díky stabilní zakázce a množstevním slevám bodovat.

Termíny ukončení stávajících služeb

Školy dostávaly v rámci SIPVZ smlouvy na poskytování služeb od GD na 36 měsíců. Podle toho, kdy byla tedy technika do škol „navezena“ (některé již na konci roku 2001), měla smlouva o poskytování služeb skončit. Na některých školách by to znamenalo nejistotu dokonce již od závěru tohoto kalendářního roku, v dalších měsících by přibývaly další. MŠMT a GD toto ustanovení smlouvy změnily. Pro všechny tyto školy se termín ukončení smlouvy o stávajícím provozu díky dodatkům prodlužuje na jednotné datum 30. 6. 2005.

Na druhé straně však existují školy, které dostaly v rámci tohoto projektu vybavení později, takže měly čerpat podle smlouvy služby někdy až do konce roku 2005. Tyto školy budou vlastně poškozeny, protože doba smlouvy se jim zkrátí, někdy až o čtyři měsíce. Je to však pouze malá část škol, MŠMT hovoří o 10 %. Když se spočítají průměrná čísla, znamená změna pro fiktivní „průměrnou“ školu prodloužení poskytovaných služeb o dva měsíce.

Nad rámec této smlouvy se navíc obě strany dohodly, že GD bude od června do konce srpna, tedy o prázdninách, všem „zeleným“ školám poskytovat nezměněné služby zdarma. Na konci školního roku a v průběhu prázdnin se však musejí ředitelé škol rozhodnout, zda uzavřou v tímto dodavatelem služeb novou smlouvu, co bude jejím obsahem – nebo zda se rozhodnou přejít k jinému poskytovateli služeb.

„Budeme se snažit s Českým Telecomem jednat s každou jednotlivou školou,“ slibuje Vlastimil Palata, generální ředitel AutoCont On Line (ACOL). Je to pochopitelné, další poskytování služeb již zaběhnutým školám je pro něho ekonomicky zajímavé, i když se s nimi musí bavit o tržních cenách v poskytování těchto služeb.

Co to pro školy znamená

Podle informací z MŠMT, ACOL nabídne školám tři možnosti. Buď budou moci bez přerušení pokračovat v čerpání všech služeb, které poskytoval ACOL dosud. Nebo si budou moci objednat „nižší“ úroveň, garanční služby. Anebo si budou jednotlivé služby objednávat ad hoc podle toho, co právě budou potřebovat. Možností pochopitelně bude také služby současného generálního dodavatele odmítnout a domluvit se s jinou firmou. Na tyto varianty se však bude pochopitelně vázat míra dalších poskytovaných výhod.

Pracovní stanice

Co se pracovních stanic bude týkat, neměly by mít školy starosti. Buď je budou chtít – a budou mít možnost odkoupit je za symbolickou korunu (nebo je získají bezúplatným převodem). Pokud o ně mít zájem nebudou, budou tyto počítače nabídnuty MŠMT za stejných podmínek. A to je pak poskytne jiné škole, která počítače potřebuje.

Server a tiskárna

V dodávce větším školám s více pracovními stanicemi byl i server a tiskárna. Právě na ně se budou vázat výhody pro školy, které budou ve spolupráci s ACOLem pokračovat. Ty budou moci zařízení odkoupit za stokorunu (A. Mucha odhaduje, že jejich faktická cena může dosahovat čtvrtiny pořizovací ceny, která se pohybovala mezi 60 až 80 tisíci korunami). Při objednávce garančních služeb bude nabídnuta zvýhodněná cena zohledňující amortizaci přístrojů. Při objednávce jednotlivých služeb už budou server a tiskárna prodávány za cenu tržní. A pokud někdo přejde k jinému dodavateli služeb, vystavuje se nebezpečí, že o server může přijít.

Co bude s červenými školami

Červených škol se podepsané dodatky ke smlouvě s generálním dodavatelem netýkají. Mohou ale čekat, že i ony budou ACOLem a Českým Telecomem osloveny s nabídkou služeb. MŠMT je však připraveno podle II. etapy SIPVZ jim poskytnout finance – od poloviny příštího roku menší část, v roce 2006 pak část větší. Paradoxně budou mít ale červené školy před zelenými v těchto letech výhodu neboť se z uplynulých let už umějí o sebe postarat.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz