archiv
Učitelské noviny č. 21/2004
tisk článku

Má být školská rada povinná?

O problému se diskutuje s přestávkami snad od prvního dne, kdy začala rada školy - nebo nověji školská rada - existovat. Tam, kde už pracuje, si její působení ve škole obvykle chválí. Stále je však dost míst, kde se ji z nejrůznějších důvodů vůbec nepodařilo ustavit. Ředitelé nejčastěji upozorňují na neochotu rodičů věnovat část svého času práci pro školu. Ačkoli mají ředitelé v radě pouze hlas poradní, bez jejich iniciativy by se leckterá rozplynula do ztracena. Navzdory tomu návrh školského zákona počítá s tím, že by školská rada existovala při každé škole povinně. Několika ředitelů jsme se proto zeptali:


POTŘEBUJE ŠKOLA KE SVÉ PRÁCI školskou RADU? MÁ BÝT tato RADA POVINNÁ?

JIŘÍ KOREL, ZŠ Jindřichovice

Jsme jednotřídní škola s 1. - 4. postupným ročníkem, patří k nám i škola mateřská. Přiznávám, že bych se bez rady školy neobešel. Pro tak malou školu je nezbytná, moc mi pomáhá. Proto si myslím, že by měla být povinná.

Zdeněk PAVLAS, ZŠ Demlova, Jihlava

Měli jsme radu školy, nicméně jsme neustále naráželi na obsazenost, nebo spíš neobsazenost, míst ze strany zřizovatele. Scházeli jsme se se zástupci jednotlivých složek, časem ale přestali z magistrátu chodit na jednání, na naši apelaci nereagovali. Takže jsme skončili. V obci s jednou školou takový problém asi nenastane, ale u nás… Jihlava má deset škol, což znamená minimálně deset zástupců zřizovatele. Kdo to má být? Členové zastupitelstva? Rady? Školské komise? To není dostatečně jasně stanoveno. Rada je funkční, když plní úkoly, které jsou jí předepsány. A nejsem přesvědčen, že doba nazrála natolik, aby tohle fungovalo.

JAN POKORNÝ, ZŠ Horníkova, Brno

Zpočátku jsme se radě školy bránili, ale zřizovatel nás k ní přece jenom trochu dotlačil. Jsem tomu rád. Dnes si uvědomuji, jak velký význam pro školu rada má, jestliže se v ní sejdou rozumní lidé. Má například velkou pravomoc, je-li třeba něco napravovat ve vztahu zřizovatel-škola. Školní rada by měla určitě vzniknout tehdy, jestliže o to kterákoli ze zúčastněných stran projeví zájem. Ovšem dát její zřízení jako povinnost… To nevím. Doporučení ano, ale jinak bych to nechal na dobrovolnosti.

Jaroslav koldan, ZŠ Komenského, Soběslav

O významu rady školy nepochybuji, nicméně problém tu je. Nenajdou se rodiče, kteří by v ní byli ochotni pracovat. Ještě tak ve sdružení rodičů, ale radě se brání. Nabízel jsem jim to, ale kdepak. Dneska pokud nesvolám sdružení rodičů, nesejdou se. To není dobře. Myšlenka mít při každé škole školní radu je dobrá, v praxi ovšem znamená, že by ředitel musel rodiče k jejímu vytvoření dotlačit. Ale pak by byla práce formální.

JANA FENCLOVÁ, ZŠ Malešov

U nás vznikla rada školy v roce 1999 víceméně na popud rodičů a učitelů, a nemohu si ji vynachválit. Pracuje samostatně, na všechna zasedání mne zvou. Pokud potřebuji její pomoc, vyjde mi vstříc. Díky radě školy nám obec přidala peníze, abychom si vylepšili školní prostředí. Když jsme v roce 2003 přešli do právní subjektivity a připojila se k nám mateřská škola, rozšířili jsme radu o učitelku z mateřinky a o „školkové“ rodiče. I tady se nám to osvědčilo. Protože máme rozlehlou spádovou oblast, snažili jsme se radu složit tak, abychom v každé obci, odkud k nám děti dojíždějí, měli zástupce. Tím pádem máme kontakt i na obecní úřady. Jednání rady je o něčem. Jsem ředitelkou osm let a když porovnám kontakty s rodiči i starosty v době, kdy jsme radu neměli, jsou teď kontakty rozhodně větší. Každý ředitel může mít s radou jinou zkušenost, ale pokud bych měla vycházet z té naší, pak bych asi pro povinnost byla.

JIŘINA JANDOVÁ, ZŠ Sadov

Rada školy je potřebná už proto, aby byla zachovaná možnost ovlivnit komunitu. Na vesnici ji považuji dokonce za nutnost. Hovořit o povinnosti bych si však netroufla. Povinnost totiž může snadno sklouznout k formálnosti. A rada školy má efekt jedině tehdy, je-li vytvořena smysluplně, aby něčemu sloužila. Naše škola ještě radu nemá, ale připravujeme ji. Zatím u nás pracuje Sdružení klubu přátel dětí, v němž neformálně spolupracujeme s rodiči i občany všech tří obcí, v nichž je naše škola rozložena. Komunikace je pro nás velice důležitá. Ale tohle si musí škola, zřizovatel i rodiče uvědomit. Aby věděli, proč radu chtějí. Pokud to vědět nebudou, žádná povinnost – byť ze zákona – nepomůže. Znám dost rad školy, které spíš nefungují než fungují. Pak je jenom krůček k tomu, aby se rada změnila v bič na ředitele školy nebo zřizovatele. Jestliže jde rada proti řediteli nebo ředitel proti radě, je to špatně.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz