archiv
Učitelské noviny č. 35/2004
tisk článku

Výměna zkušeností pokračuje

Dne 17. září v odpoledních hodinách přijeli na návštěvu ZŠ Příbor, Jičínská učitelé z Buchlovic. Přátelská akce, která navazovala na srpnové setkání na jižní Moravě, byla pokračováním projektu Učíme se navzájem.

Po přivítání a obědě ve školní jídelně jsme se rozdělili do pracovních skupin. Učitelé 1. stupně se vzájemně seznámili kontaktní hrou Předmět z mé kabelky. Následovaly ukázky z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a prezentace výukových metod: řízené čtení, volné psaní, insert, podvojný deník a poslední slovo mám já. Z prvouky v 1. ročníku všechny zaujalo skládankové učení a pětilístek. Pro geometrii ve 3. ročníku byla připravena kostka (ano/ne). Na závěr pedagogové zhlédli na videu netradiční zápis do 1. třídy motivovaný pohádkou, tak jak probíhal na naší škole.

Učitelé 2. stupně se vzájemně představovali poznávací aktivitou Strom. Následovalo rozdělení do skupin podle předmětů. Matematici měli na programu Pineboard (ježek), pracovní desku pro usnadnění výuky geometrie a rozvoj dětské fantazie. Učitelé jazyků řešili, jak ještě více zlepšit zájem žáků o předmět, vzájemně hodnotili učebnice, s kterými pracují. Češtináři si vyměňovali zejména zkušenosti s výukou skladby, literární výchovy a motivací hodin u starších žáků. Metodické sdružení výchov se zaměřilo na organizaci výuky, skupinové práce žáků, projekty a na vztah žáků ke školnímu prostředí a pomůckám.

Součástí odpoledne byla bohatá diskuze. Hostům jsme nabídli kávu, výborné švestkové koláče a jablečné záviny od našich kolegyň. Po prohlídce odborných učeben a krátkém seznámení s naším městem jsme se s hosty vydali do blízkého Kunína na návštěvu zámku, který je po celkové opravě považován za barokní klenot.

Shodli jsme se, že toto druhé setkání bylo pro obě školy zajímavé a inspirativní. Zároveň ukázalo možnosti další spolupráce na tomto projektu.

Eva Strakošová,
ZŠ Příbor, Jičínská 486

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz