archiv
Učitelské noviny č. 20/2004
tisk článku

SOS na Obchodní akademii

Jak dlouhá je záruční lhůta při koupi zboží? Jaká jsou práva kupujícího a povinnosti prodávajícího? Co dělat, když vám v supermarketu nebo u stánku na tržišti nechtějí uznat reklamaci? Jak se chovat při nákupu přes internet nebo při teleshoppingu?

Na takové a další otázky se koncem března dostalo odpovědi studentům 3. a 4. ročníků na besedě se zástupci Sdružení na obranu spotřebitelů (SOS) v aule Masarykovy obchodní akademie Rakovník.

Sdružení má sídlo v Praze v Rytířské ulici a stará se o naplňování práv spotřebitelů v praxi. Spotřebitelem je v podstatě každý z nás, a proto je dobré vědět, jak se v každodenních situacích bránit nešvarům, které se při nákupech či využívání služeb vyskytují.

Řadu zajímavých informací z této problematiky poskytla Mgr. Ivana Picková, která má na starosti vztahy SOS s veřejností. V další části pak vystoupil Petr Jakubíček, který v souvislosti se spotřebitelským chováním objasnil pojem trvale udržitelná spotřeba. Pojem, který by neměl nechat klidným žádného člověka, neboť odráží náš vztah k budoucí podobě a stavu planety Země. Ve svém vystoupení také upozornil na označování výrobků v souladu s právními předpisy a uvedl příklady některých ekologických značek. Auditorium se tak dozvědělo například o označení rybích konzerv symbolem delfína a o tom, co to obnáší v praxi.

Studentům i pedagogům byl také představen mezinárodní program internetového magazínu yomag.net, jehož prostřednictvím si mladí lidé z celé Evropy mohou vyměňovat názory i zkušenosti z nejrůznějších oblastí běžného života, které souvisejí se spotřebitelskou problematikou. Do tohoto programu se posléze zapojilo několik studentů pod vedením vyučujících v hodinách zeměpisu a cizích jazyků při zpracování ekotestu „myfootprint“. Zde se studenti dozvěděli, jak oni sami svým bytím a chováním působí na přírodní prostředí naší planety. 

To, že studenti vše vnímali velmi pozorně, dosvědčovaly i následné dotazy a diskuze při další výuce i zájem o aktivní účast ve zmíněném projektu.

Oba cíle besedy – poznat SOS a zamyslet se nad naším spotřebitelským chováním v souvislosti s možným tlakem na výrobce a distributory různých druhů zboží – tak byly naplněny. Teď už je jen na každém z účastníků, jak svého práva coby spotřebitele v každodenní životní praxi v obchodech, v restauracích, na tržnicích i jinde využije v zájmu obrany své a v konečném důsledku v zájmu trvale udržitelného rozvoje nás všech.

Karel Kupka,
Masarykova obchodní akademie Rakovník

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz