archiv
Učitelské noviny č. 20/2004
tisk článku

Ekologie v lavicích

V Základní škole Ostrava, Ostrčilova 1 se žáci o ekologii jenom neučí. Oni i jejich pedagogové dobře vědí, že znalosti o přírodě se nejlépe získávají právě v přírodě. Samozřejmostí je proto výuka doplněná návštěvami planetária, lesní školy v Ostravě–Zábřehu, výukovými programy občanského sdružení VITA, péčí o zeleň školy a v letním období výuka v prostorách venkovní třídy.

Během celého roku žáci plní úkoly, které si v září sami stanovili a jimiž mohou pomoci nejen přírodě, ale i lidem, kteří pomoc potřebují.

Žáci 7. a 9. ročníku již několik let sponzorují psí útulky v Třebovicích a v Ostravě-Heřmanicích. Jiní každoročně uklízejí les v Ostravě-Porubě a ti nejmenší chystají dárky pro babičky z domova důchodců ke Dni matek. Děti si už také nedovedou představit, že by nepřispěly Zoologické zahradě v Ostravě na adopci zvířete (letos velblouda dvouhrbého).

K úplnému výčtu ekologicky zaměřených aktivit patří i tradiční jarmarky, celoškolní literárně-výtvarná soutěž “Nešlap, nelámej“, oslava Dne jazyků, adopce dítěte z Indie, literárně-ekologická soutěž pro žáky 7. a 8. ročníku, oslava Dne Země v přírodě a další.

I v každodenním běžném chodu školy je na přírodu pamatováno. Žáci i učitelé ji chrání tím, že třídí odpad; papír, plasty, hliník a biologický odpad.

Jana Dlouhá,
koordinátor environmentálního vzdělávání

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz