archiv
Učitelské noviny č. 20/2004
tisk článku

Normativní financování

Občas se v poslední době polemizuje na téma "neodůvodněné disproporce v odměňování nenárokovými složkami ve školách srovnatelného typu a kvality". Někdy padnou i jména těch, kteří za to údajně mohou - MŠMT, školský úřad, krajský úřad. Já bych se pokusil výčet těchto "viníků" rozšířit.

Normativní rozpočet, jak je všeobecně známo, vychází ze stanovené metodiky, a to i přes maximální snahu jejího autora o co největší její objektivizaci nemůže být vždy "stoprocentní" v celém spektru škol, pro které má sloužit. Vezměme např. skupinu základních škol s počtem žáků nad 550. Jistě se najde škola, které daná metodika bude vyhovovat více, jiné naopak méně.

Obvyklým postupem stanovení rozpočtu dle normativní metody (stanovených normativů) je podle skutečných výkonů (počtu žáků) stanovit limit počtu pedagogických a ostatních pracovníků. Potom již stačí takto stanovený limit počtu pracovníků vynásobit příslušným počtem měsíců a průměrným měsíčním platem pracovníků daného typu školy a rozpočet na platy je stanoven. S takto stanovenými ukazateli rozpočtu pracuje ředitel a především na něm zaleží jak. Vezměme např. limit pracovníků. Ten by neměl překročit, ale nemusí ho plně využít. Vždyť pokud ve skutečnosti oproti stanovenému limitu počet pracovníků ušetří, ušetří si tím i finanční prostředky na nenárokové složky platu, neboť nedodržení limitu pracovníků v takovémto případě není důvodem ke krácení rozpočtu.

Možnosti, jak dosáhnout snížení skutečného počtu pracovníků oproti stanovenému limitu je mnoho. Počínaje vhodně zvolenými organizačními opatřeními až po minimální využití možnosti dělit vyučovací hodiny. Nyní velmi záleží na řediteli, zda zajistí výuku s minimem učitelů a s minimem odučených hodin a tím i s menší nabídkou dalších aktivit pro žáky za cenu, že získá pro své učitele větší prostředky na nenárokové složky platů, nebo zda plně využije stanoveného limitu pracovníků pro zkvalitnění výuky žáků, ale jeho pracovníci budou mít mnohem menší odměny. A tak jsme se dopracovali k další možnosti vzniku disproporcí v odměňování.

Chtěl bych konstatovat, že patřím mezi příznivce normativního způsobu stanovení rozpočtu a právě výše popsané možnosti v chování ředitele, které nanormované nejsou a které mají dopad na vznik disproporcí v odměňování, by si jistě zasloužili diskuzi.

Antonín Maršík,
vedoucí odboru školství,
Nový Bydžov

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz