archiv
Učitelské noviny č. 20/2003
tisk článku

Vymřela nám gymnastika?

Co by měl umět žák-cvičenec v osmém ročníku základní školy? Vzdělávací program pro ZŠ učiteli i jeho žáku navrhuje: aby znal zásady správného sezení, držení těla ve stoji, dýchání v běhu, chůzi, plavání, jak odstranit cvičební únavu, aby zařadil do svého režimu (ve škole i doma) průpravná gymnastická cvičení, oblékal vhodný úbor…A aby zvládl: kotoul letmo, kotoul vzad do zášvihu, stoje na rukou, odrazem z trampolíny předvedl roznožku i skrčku přes kozu či bednu, aby na hrazdě doskočné zvládl výmyk tahem, toč jízdmo, na bradlech po boky ručkoval ve vzporu, komíháním ve vzporu končil roznožkou, aby vydržel na kruzích houpání s obraty u předhupu a záhupu... aby...
Co způsobuje, že v gymnastice sotva třetina děvčat z třídního kolektivu uspěje a z chlapců zvládnou perfektní předvedení pouze jednotlivci?
Tělocvikář pomíjí, omezuje čas na průpravná cvičení, ztrácí trpělivost při nácviku na nářadí, dvouhodiny tělesné výchovy vyplňuje atletika, v zimě bruslení na kluzišti, ztrácí se hodiny Tv při zájezdech na výcvik plavání, převládají rušné hodiny, hraje se florball, košíková, odbíjená.
Velkým faktorem nezdarů na nářadí je též vzrůst a ztěžklost žáků-cvičenců. Otylost, lenost, časté omlouvání z hodin, ba nechuť pěstovat krásné vlastní tělo.
Pokud jsem učíval tělesnou výchovu v moderních halách, chyběla tu bradla, kruhy, hrazda, musela se instalovat jediná "americká" skládací hrazda.
K zdatnosti tehdejších kluků a děvčat patřilo i to, že dvakrát týdně chodívali do cvičení Sokola. Měli bychom renesanci gymnastiky podporovat.

MIROSLAV PROCHÁZKA,
Pecka

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz