archiv
Učitelské noviny č. 20/2003
tisk článku

MŠMT chce větší podporu neorganizované mládeži

Vláda v dubnu schválila novou Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007. Kromě popisu situace (například počet členů občanských sdružení dětí a mládeže poklesl o 21 % za poslední 4 roky) jsou zde navržena i řešení a vytyčeny úkoly pro jednotlivá ministerstva. V prvé řadě jde o MŠMT, kde je ředitelem odboru pro mládež JINDŘICH FRYČ.


V dokumentu se hovoří o finančních nárocích na oblast mládeže, které je potřeba vyčíslit během dalších let. Například je zde zmínka o odborné přípravě vedoucích, která si vyžádá asi desetiprocentní navýšení v oblasti podpory nestátních neziskových organizacích. Kde vezme MŠMT peníze, když jednak vláda navrhuje po 3 roky nezvyšovat rozpočty rezortů, jednak sám náměstek ministryně školství Karel Hrdý pro UN řekl, že také o navýšení prostředků nebude žádat?

Ministerstvo připravuje do vlády analýzu dalších výdajů na plnění úkolů, které vyplývají z koncepce státní politiky. V předběžném návrhu je s nárůstem počítáno. Předpokládám však, že v době diskuze o reformě státních výdajů tento materiál dozná významných změn. Ministerstvo školství při přípravě koncepce počítalo ale především s tím, že potřebné finanční prostředky si budou ministerstva hledat v rámci svých rozpočtů, případně v dílčích jednáních s Ministerstvem financí. Očekávám proto spíše to, že zmíněných 10 % procent (asi 18 milionů korun) budeme muset použít z peněz určených na podporu nestátních neziskových organizací nebo je získat v přesunech v rámci rozpočtu ministerstva.

Složky místní správy postrádají pro práci s mládeží potřebné finanční prostředky a legislativu. Jak jim může v této věci MŠMT pomoci?

Financujeme letos prostřednictvím krajů podporu místních sdružení. Na příští rok se připravuje nový grantový systém. Navíc chystaný návrh zákona o podpoře práce s dětmi a mládeží ukládá obcím, aby zohledňovaly financování práce s mládeží. Vznikne tak lepší právní zázemí pro úředníky krajů či měst na vynakládání prostředků na činnost místních sdružení.

Jak bude vypadat metodická pomoc MŠMT vůči krajům?

Metodickou pomoc zajišťujeme již dnes jednak vlastní činností odboru pro mládež a jednak prostřednictvím Institutu dětí a mládeže (IDM), který pořádá specializované semináře, a to především právě pro úředníky krajů. Chtěli bychom v budoucnosti oslovit i úředníky z větších měst. Vzdělávání je zaměřeno především do oblastí využívání volného času dětí a mládeže, soutěže, práce s neorganizovanou nebo talentovanou mládeží, metodika financování nestátních neziskových organizací, práce i informacemi pro děti a mládež, participace.

V čem bude spočívat změna v nových programech státní podpory činnosti dětí a mládeže na období 2004 - 06?

Přidělované peníze budou poskytovány na projekty více zaměřené na určité oblasti: participace, práce s informacemi, neformální vzdělávání. Cílem je posílit projekty, které jsou zaměřeny na práci s neorganizovanou mládeží. Tuto činnost mohou vykonávat nevládní organizace všeho druhu, tedy včetně tradičních sdružení pracujících s organizovanou mládeží

Co bude představovat zavedení systému licencovaných nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží?

Slibujeme si tím zvýšení důvěryhodnosti organizací a následný nárůst zájmu o jejich činnost. Ministerstvo školství vytvoří databázi osvědčených organizací, u kterých lze garantovat kvalitu práce s dětmi a mládeží a které jsou za léta své činnosti prověřené. Databáze bude veřejně přístupná. Tato garance kvality bude mít platnost po dobu tří let. Po jejich uplynutí může být prodloužena.

Sdružením se z důvodu poklesu zájmu o jejich činnost doporučuje, aby hledala nové přístupy při získávání dětí a mládeže? Jaké by to měly být?

Jako příklad uvedu pionýry. Ti se v posledním období zaměřili na klubovou činnost, práci s neorganizovanými dětmi, neformální příležitostné akce, kam zvou děti mimo okruh svých členů. Ukazuje se, že vzrostl zájem neorganizované mládeže. Někteří z návštěvníků dané akce se začnou ucházet i o členství ve sdružení Pionýr. Významně posílil práci s dětmi mimo sdružení i Junák. Podobnou cestou jdou i další organizace.

Jakou funkci by měl splňovat uvažovaný registr výzkumů o mládeži?

Výzkumů je každý rok uděláno poměrně hodně, a získané informace jsou zatím roztříštěny. Shromažďováním výzkumů se zabýval již IDM, vláda však rozhodla, že je tuto činnost potřeba ještě posílit. Půjde o registr přístupný každému na internetu. Předpokládám, že registr začne fungovat začátkem roku 2004.

LUKÁŠ DOUBRAVA

< zpět do čísla
banners/1598997600_uspesny-web_390x60.gif
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz