archiv
Učitelské noviny č. 36/2004
tisk článku

O práci vychovatelů

V Olomouckém kraji je 43 domovů mládeže. Od ledna 2005 budou všechny součástí středních škol. DM jsou však nejen součástí škol, ale také součástí života mnoha našich středoškoláků. Žáci v nich stráví podstatnou část svého dospívání se všemi problémy, které toto složité období tvoření osobnosti přináší. Připojíme-li problémy v rodinách i ve společnosti a jejich dopady na mládež, je zřejmé, že postavení vychovatele není jednoduché a jeho práce není lehká. Měl by být na ni náležitě odborně připraven a dostávat za ni také dobré ohodnocení.

Z iniciativy vychovatelů a ve spolupráci s ředitelkou SZŠaVZŠ E. Pöttinga v Olomouci mgr. Zdeňkou Mikšovou se na konci září uskutečnilo první setkání vedoucích vychovatelů a zástupců domovů mládeže Olomouckého kraje. Hlavním cílem setkání bylo navázat spolupráci domovů mládeže při řešení společných problémů, volnočasových aktivit a zaměřit se i na další vzdělávání vychovatelů.

Mgr. Miroslav Gajdůšek,vedoucí odboru školství krajského úřadu Olomouckého kraje, ve svém vystoupení krátce seznámil účastníky se současnou situací a předpokládaným vývojem školství v našem kraji. Podpořil myšlenku spolupráce domovů mládeže a naznačil směr dalšího vývoje. V závěru poděkoval vychovatelům za jejich náročnou práci.

V diskusi se objevila řada společných i specifických problémů a námětů. Potvrdila se potřeba komunikace a spolupráce mezi domovy mládeže i další odborné přípravy vychovatelů. Pro zlepšení komunikace mezi domovy mládeže bylo doporučeno založit internetovou konferenci. Další setkání je plánováno na duben 2005.

Jaroslav Valenta,
Olomouc

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
35%
41%
24%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz