archiv
Učitelské noviny č. 36/2004
tisk článku

Postoloprty tentokrát mezinárodně

Když jsme na naší škole spřádali plány na 3. ročník Olympijských her ZŠ Postoloprty, vznikla mezi jazykáři myšlenka spojit sportovní klání s jazykovou přípravou žáků. Právě sportovní prostředí je tím nejpřirozenějším motivujícím „podhoubím“ pro růst specifických cizojazyčných dovedností.


A tak jsme zahájili 3. ročník her za účasti žáků z partnerské školy ve Wolkensteinu, starosty Postoloprt a zástupce krajského atletického svazu. Olympijský oheň, s nímž přiběhla žákovská česko–německá štafeta, slavnostně zažehl čestný host, olympijský vítěz z Mexika 1968 Jan Kůrka. Vysvětlit kamarádům z Německa, kdo je ten pán s pochodní v ruce, už byl úkol pro žáky, kteří po celý den doprovázeli hosty po sportovištích.

Naplno se začaly projevovat nedostatky, které nelze mnohdy ve „sterilním“ prostředí učebny při sebevětším umu a námaze pedagogů postihnout. Osobně nyní pozoruji na žácích větší ochotu k nácviku fonetické stránky jazyka. Lze pak hovořit o vnitřní motivaci, která paradoxně měla kořeny v určité frustraci z toho, že něco neumím. Přiznejme si, není snad tenhle neklid sám o sobě velkým olympijským vítězstvím?!

Příprava lexikální je kapitolou sama pro sebe. Osvědčila se nám metoda tematické jednotky rozdělené do několika podskupin jdoucích v hodinách logicky za sebou (podstatná jména, slovesa, další slovní druhy, slovní spojení, větná stavba atd.) a úzce spojená s výše jmenovanou zvukovou složkou jazyka. Neméně důležitá byla také propagace celé akce, která ohromně navyšovala motivaci žáků.

V jedné z povídek J. Grossmanna byla skupinka neplavců vhozena do řeky a jejich pokusy zachránit se na břehu byly odráženy bidlem fanatického učitele… I naši žáci hledali zpočátku záchranu u pedagogů (nikdo je bidlem neodrážel), ve slovnících, kooperovali se spolužáky a s přibývajícím časem začali sami „plavat“, mnozí pak používali techničtější styl než je „čubička“.

Interakce učitel–žák se po důkladné přípravě v hodinách mohla omezit na sledování jednotlivých žáků (z důvodu následného neméně důležitého rozboru ve třídě) případně drobné korektury v organizaci, na níž se žáci měli také možnost podílet. Učitel dostál pravého významu slova pedagog, když mohl po celý den dělat žákům průvodce, rádce a pomocníka.

Po stránce sportovní lze za největší pozitivum považovat skutečnost, že program probíhal po celý den v duchu fair-play a zvažme – není snad tento fakt důležitější než výkony v centimetrech a sekundách?! Žáci soutěžili v celkem devíti běžeckých, skokanských a technických disciplínách. Na své si v jízdě zručnosti a hodech na koš přišli také hendikepovaní sportovci. Příjemným vrcholem bylo dekorování olympijských vítězů – jak jinak – olympijským vítězem ve střelbě Janem Kůrkou. Ten předal sportovcům vavřínové věnce, diplomy a medaile. Nejhodnotnějšího výkonu nakonec – ke zklamání domácích příznivců – dosáhl přespolní závodník ve skoku vysokém zdoláním laťky ve výšce 170 cm.

Lze však označit za zklamání den, v němž se do sportovního zápolení zapojilo přes dvě stovky žáků? V němž se jazykářům podařilo propojit teorii s praxí, dětem uzavřít nová přátelství? Den, který lze označit za typický „teamwork“.

Slušelo by se uvést jména některých kantorů, kteří byli s organizací spjati. Byli odměněni dle finančních možností školy… Za vedení školy jim touto cestou děkuje

Karel Folber,
zástupce ředitelky školy

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz