archiv
Učitelské noviny č. 18/2004
tisk článku

K porušení zákona nedochází, tvrdí MŠMT o změnách v oblasti pedagogických center

Před časem jsme zaslali ministerstvu školství otázky a okruhy, které vyšly z prostředí pedagogických center (PC) a které se problémů okolo reorganizace a rušení PC týkají (informovali jsme o tom v UN č. 13/2004). Zhruba za jeden a půl měsíce po opakovaných urgencích jsme obdrželi tyto odpovědi:


UN: K přechodu zaměstnanců z PC do pražského centra prý došlo pod nátlakem, pracovníci neznali obsah své budoucí práce, a ve většině případů se nerozhodovalo na základě jejich kvalifikace a oblastí, které doposud pokrývali, museli se rozhodovat v časovém stresu. 

MŠMT: Neevidujeme ani jedinou stížnost. Opravdu nemáme informace, ze kterých by vyplývaly podobné závěry.

UN: Je porušován zákon o ochraně osobních dat, protože pražský Institut (PCP) má prostřednictvím svých pracovníků přístup do vnitřních počítačových programů s rodnými čísly lektorů a účastníků kurzů jiných pedagogických center. 

MŠMT: Nedomníváme se, že v této dochází k jakémukoliv porušení zákona. Podle našeho názoru je vše v souladu s platnými právními předpisy.

UN: Na více než dva měsíce se zcela zastavil program jazykového vzdělávání neaprobovaných jazykářů  (JAME) – jde prý o nedodržení závazků ze strany MŠMT. (Dopisem č.j. 16 417/2003-22 ze dne 5. dubna 2003, který obdržely všechny ZŠ v ČR, slíbil náměstek ministryně J. Müllner neaprobovaným jazykářům ZŠ absolvování 150 hodin jazykových kurzů zdarma pro zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ. Na základě zadání MŠMT otevřela PC 276 jazykových kurzů v celé ČR, kterých se účastní 4 596 účastníků a odpovídající počet lektorů. V průběhu vánočních prázdnin se mnozí účastníci Programu připravovali na písemné a ústní přezkoušení, ale Program byl v lednu 2004 pozastaven. V únoru 2004 byl Program zcela zastaven.) 

MŠMT: V lednu nebylo jasné, zda na něj budou peníze. Pokračování v dalším roce vždy závisí na podobě rozpočtu. Od března však program znovu běží, pro letošek máme k dispozici 10 miliónů korun. 

UN: Vznik “detašovaných pracovišť” PC Praha v každém kraji po čtyřech pracovnících nebere v úvahu rozdíly ve velikosti jednotlivých regionů. 

MŠMT: Charakter jejich práce je zprostředkovatelský, to je všude stejné. Nevylučujeme samozřejmě úpravu systemizace

UN: Je obava, že transformace bude znamenat podstatné zhoršení dostupnosti DVPP zejména pro pedagogy a školské manažery z menších měst a obcí.

MŠMT: Z čeho tak soudíte? Podle našeho názoru nic nenaznačuje, že by takové nebezpečí hrozilo. Myslíme, že tyto obavy nejsou opodstatněné a věříme, že se je podaří rychle rozptýlit. 

UN: Pokud převezmou povinností s DVPP krajské úřady, dojde k vytvoření 14 samostatných politik DVPP rozdílných úrovní, pokud ho nepřevezmou, DVPP bude minimalizováno. 

MŠMT: KÚ je nepřevezmou, KÚ jsou orgány státní správy.

V různých krajích jsou samozřejmě různé regionální potřeby. Samozřejmě, že v otázkách typu školení k maturitě je třeba sjednocení postupu, ať už prostřednictvím detašovaných pracovišť nebo stanovením tak přísných podmínek, aby diverzita nehrozila. 

UN: Znamená dopis ministryně školství krajům z 12. 3. (hovoří o možnostech převzetí PC kraji k 31.12.2004, pozn. red.), že MŠMT odsouvá svůj záměr reorganizace PC o půl roku?

MŠMT: Do 30. 6. není možné změnu realizovat, protože by kraje nebyly schopny upravit své rozpočty v tak krátké době. Jde o prodloužení časového období, které má sloužit k úpravě podrobností transformace.  

UN: Co bude s PC a DVPP v případě, že kraje nebudou s návrhem ministryně souhlasit?  

MŠMT: Budeme hledat náhradní řešení. A najdeme je. 

UN: V příloze posílám přehled dokumentů, se kterými je údajně reorganizace PC v rozporu (UN zveřejnily přehled těchto dokumentů v č. 13/2004). Mohlo by MŠMT sdělit, zda tento rozpor připouští, eventuelně proč si myslí, že rozpor neexistuje?

MŠMT: Všechny dokumenty, které uvádíte, hovoří o tom, že státy by měly další vzdělávání zajišťovat. Vůbec se v nich nemluví o formě - kdo bude zřizovatelem atd. Je to stejné, jako kdyby se přesun SŠ na kraje interpretoval jako porušení rovného přístupu ke vzdělání.  

an

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz