archiv
Učitelské noviny č. 37/2004
tisk článku

Osmdesáté narozeniny

Uplynulo 80 let od vzniku základní školy v Masarykových (dříve Gorkého) sadech v Českém Těšíně. Po rozdělení města v roce 1920 byla v nově vzniklém Českém Těšíně ve školství velmi tíživá situace. Byl zde nedostatek školních budov, a tak vznikl projekt na výstavbu budov české obecné a měšťanské školy s tělocvičnou, jakož i německé měšťanské školy. Stavba byla řešena jako moderní třípatrová budova o dvou vchodech. S prací bylo započato dne 16.8.1923, slavnostní otevření a předání veřejnosti se konalo dne 12.10.1924.

V roce 1929 byla v části budovy umístěna německá obchodní škola, budova byla v roce 1931 přestavěna do dnešní podoby. Fasády a interiéry byly renovovány až v roce 1970. V červenci 2001 byla zahájena generální oprava hlavní budovy školy. Renovace probíhala po etapách až do roku 2004, přičemž provoz zůstal nepřerušen. Škola získala díky opravě centrální šatny v suterénu a nové učebny vybavené nejmodernější technikou. Osmdesátiletá škola tak při zachování ojedinělé a starobylé výzdoby (kamenná schodiště se zábradlím, rekonstruované kašny apod.) poskytuje možnost vzdělání v nejmoderněji vybavených odborných učebnách v celém městě.

V současné době navštěvuje školu 350 žáků zařazených do 16 tříd. Program školy je bohatý. Kromě tříd s rozšířenou výukou hudební výchovy (hra na zobcovou flétnu), nabízí širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. Anglický jazyk se vyučuje ve škole od 1.třídy, německý jazyk jako druhý volitelný jazyk od 7.třídy. Následují různé literární, dramatické a výtvarné semináře. Žáci tak mají možnost uplatnit svůj talent právě v činnosti, která jim dělá radost. Děti se v seminářích připravují na soutěže a olympiády, dělají různé pokusy, získávají a třídí informace.

Pro ty, kteří stále ještě nemají školy dost, je připravena řada zájmových kroužků (např. Sportovní hry, Aerobik, Keramika, Výtvarná výchova, Zdravotní tělesná výchova, Anglický a německý jazyk, Florbal, Fotbal).

Od roku 1924 se v lavicích naší školy vystřídaly tisíce dětí, často i několik generací jedné rodiny. O tom, že jim škola dala dobrý základ svědčí to, že se v životě neztratili. Dnešním i budoucím žákům přejeme, aby i oni jednou na svou školu vzpomínali jen v dobrém.

JANA VALOŠKOVÁ,
ZŠ Masarykovy sady, Český Těšín

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz