archiv
Učitelské noviny č. 37/2004
tisk článku

Jak budou školy připojeny k internetu

Odbor SIPVZ připravil v předstihu první ze série metodických pokynů, které by měly řešit zavádění Koncepce financování pro r. 2005. Tento řeší otázku připojení škol k internetu. Na otázky UN odpovídal ředitel odboru SIPVZ MŠMT Antonín MUCHA.


Z jakého důvodu jste připravili metodický pokyn k zajištění připojení škol k internetu a k čerpání účelové dotace?

Tento metodický pokyn by měl řešit otázky související s jednou z nejdůležitějších položek rozvoje ICT na školách – tedy s konektivitou, s připojením škol na internet. To podle nás tvoří podstatné podmínky pro „přidanou hodnotu“ ICT na školách. Tímto metodickým pokynem říkáme, že budeme tuto konektivitu školám dotovat. A školy si mohou vybrat, zda přejdou do komunikační struktury veřejné správy (dále KI ISVS), nebo zda požádají o dotaci, kterou budou moci plně nebo částečně své náklady na připojení školy pokrýt.

Jak na tom tedy budou příští rok školy s připojením k internetu?

Tzv. zelené školy po skončení smlouvy s GD nezůstanou na holičkách – automaticky přejdou do připojení v rámci KI ISVS. Pro červené školy je pak určen právě tento metodický pokyn. Zhruba 2200 škol tak dostává na výběr – buď se rozhodnou pro připojení, které budou mít zelené školy,nebo požádají jen o dotaci na snížení nákladů, které na své připojení dnes vynakládají.

Mluvíte o části nákladů…

Pokud má škola náklady nepřesahující 27 846 korun ročně, pak dotace pokryje všechny její náklady. Pokud chce připojení dražší, bude dotace příspěvkem na pokrytí nákladů na toto připojení. Pokud bude mít náklady nižší, pak na konci roku nevyčerpané peníze z této účelové dotace vrátí.

A co když se škola rozhodne pro připojení prostřednictvím sítě veřejné správy?

Pak získá plně hrazené připojení 512/128 kb/s. Nabízíme navíc možnost zvýšení rychlosti připojení na 1 Mb/s, za které si škola sama připlatí zhruba 1060 korun měsíčně. Ovšem pokud má škola ve svém regionu výhodnější nabídku, může si snížit své výdaje na toto připojení právě popisovanou dotací.

Kolik peněz je na konektivitu vyčleněno?

Pro příští rok počítáme s 61 miliony korun. Počítáme s tím, že část škol se rozhodne pro připojení prostřednictvím KI ISVS, tedy pro připojení 512/128 kb/s nebudou platit nic, některé požádají o dotaci.

Nabízíte standardní rychlost 512/128 kb/s… Není to dnes již málo?

Je to rychlost, kterou jsem schopni z peněz, které máme k dispozici, v příštím roce dotovat. V dalších letech se situace samozřejmě bude měnit. Závisí to na množství peněz a logicky na aktuální ceně připojení.

Kromě toho jde o rychlost, kterou je průměrně možné nyní na trhu získat za danou cenu. V některých regionech může být výhodnější nabídka. Tam školy využijí možnost dotace.

Zároveň ale mluvíte o sdílení 1:20…

Podmínky KI ISVS nabízejí zatím na jedné lince sdílení maximálně pro 20 škol. Kalkulujeme ale s tím, že cena připojení a poměr sdílení KI ISVS se bude progresivně v následujících dvou letech snižovat. Pak se za stejné peníze podaří získat buď rychlejší připojení, nebo menší počet škol na jedné lince. Tak by se měla situace na školách v dalších letech vyvíjet.

Komu bude ministerstvo školství platit za školy, které budou připojeny prostřednictvím komunikační infrastruktury veřejné správy?

Školy, které o toto připojení požádají, budeme evidovat, jejich seznam předáme Českému Telecomu, a poplatky za ně poukážeme ministerstvu informatiky, které je vyplatí v rámci rámcové smlouvy na KI ISVS Českému Telecomu.

Vše by mělo jít velmi rychle.

Co je to vlastně „samostatná virtuální privátní síť v Intranetu Veřejné správy“, o které se v metodice mluví?

Český Telecom provozuje pro státní správu komunikační síť. V rámci této sítě jsou vytvářeny pomocí určitého kódu uživatelské sítě. Takovou uživatelskou sít pak mohou používat pouze subjekty do ní zařazené např. školy. Nebude to tedy síť faktická, pouze virtuální v rámci velké fyzické sítě.

Kromě „školní sítě“ existuje v tomto komunikačním prostředí i síť knihoven. V současném době jednáme o tom, jak účelně školskou a knihovnickou síť propojit, aby školy získaly přístup k obsahu, který knihovny nabízejí.

Bude mít Český Telecom zájem zlepšovat podmínky škol ve své virtuální síti?

Nepochybně bude. V roce 2006 končí jeho rámcová smlouva s českým státem zastoupeným ministerstvem informatiky, v té době se budou jistě snažit vstoupit do hry i jiní poskytovatelé podobných služeb. Proto věřím tomu, že v konkurenci poroste kvalita služeb a srovnatelné ceny budou klesat.

Do kdy se musí ředitel dotaci či propojení žádat a jak?

Součástí metodiky jsou žádosti buď o připojení,nebo o dotaci. Snažíme se, aby školy mohly žádat o tyto věci co nejdříve, elektronicky, nebo papírovou formou. Chci ale ujistit ředitele, že všechny jejich žádosti budou vyřízeny. Všechny školy své připojení, nebo dotaci dostanou.

V případě žádosti o dotaci požadujete ICT plán školy. Co musí obsahovat?

Právě dokončujeme metodický pokyn,který náležitosti ICT plánu školy definuje. Co nejdřív jej vyvěsíme na webové stránky e-gramu.

RADMIL ŠVANCAR

Specifikace připojení školy k internetu

Minimální rychlosti připojení v příchozím směru podle počtu pracovních stanic připojených do LAN školy

Počet pracovních stanic

Rychlost připojení v roce 2005

Rychlost připojení v roce 2006

Rychlost připojení v roce 2007

Do 20

256 kb/s

256 kb/s

512 kb/s

Do 60

256 kb/s

512 kb/s

1 Mb/s

Více než 60

512 kb/s

768 kb/s

1,5 Mb/s

Připojení školy k internetu nemusí být vyhrazené, ale nemá mít sdílení vyšší než 1:20 a nesmí být objemově omezeno. V rámci při­pojení nesmí být blokován žádný druh provozu (na žádném z portů) bez výslovného souhlasu školy. Na žádost školy musí poskytovatel připojení zajistit blokování provozu na konkrétním portu či rozsahu portů. Připojení školy je ukončeno v datovém rozvaděči počítačové sítě (LAN) školy.

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz