archiv
Učitelské noviny č. 17/2004
tisk článku

Když se sny mění ve skutečnost

Žijeme v době, která si poměrně značně potrpí na hodnocení krásy, úspěchu, popularity. Jsme svědky vyhlašování vítězů a předávaní cen těm nej nej, těm, kteří vystoupili ve svém oboru na pomyslné stupně vítězů. Měně často vídáme lidi, kteří dosáhli úspěchů ve svých pracovnách, na vědeckých pracovištích, v laboratořích či přímo někde v terénu, aniž by byli veřejnosti přímo na očích. Jedni i druzí však dospěli dříve či později k cíli, ke kterému směřovali mnohdy už od dětství.

Je skvělé realizovat v dospělosti svůj sen. Připadá mi však úžasné, když si svůj sen dokáží uskutečňovat i ti, kteří mnohdy ještě nepřekročili hranici dospělosti nebo jsou těsně za ní. A právě takoví mladí lidé a děti se sešli na vyhlášení vítězů soutěže Talent Jihočeského kraje 2001. Středisko služeb školám v Českých Budějovicích za podpory Jihočeského kraje a řady sponzorů opět oslovilo základní, střední a umělecké školy, rodiče, trenéry, učitele a vyzvalo je, aby ukázali na ty, kdo výrazné vyčnívají nad běžný průměr, kdo se věnují systematicky a houževnatě svému koníčku, vybranému předmětu, zálibě. Odpovědí bylo 170 nominovaných jmen v umělecké, humanitní, sportovní, přírodovědné a technické kategorii. Většina z nich se pevně opírala o dlouhý sloupec dat, který zachycoval úspěchy, a to od těch školních, přes okresní, celorepublikové až po mezinárodní. Odborné poroty neměly právě lehký úkol. Nakonec se ale na slavnostním vyhlášení výsledků v Síni Otakara Jeremiáše sešli ti vybraní.

A tak vedle sebe zasedli - žák ZŠ, který hraje na dudy a skládá vlastní skladby, laureáti mezinárodních hudebních soutěží, sestry - gymnazistky, které sbírají po celé republice jednu literární cenu za druhou, vítězka celonárodní soutěže ve španělském jazyce, vítězové matematických, biologických a chemických olympiád, sportovci pyšnící se úspěchy na mistrovstvích republiky, Evropy, ba i světa, žák ZŠ, který sestrojil nejrychlejší model robota a zvítězil tak v celonárodní soutěži pro středoškoláky a vysokoškoláky. V tomto výčtu nelze zapomenout na žáka SOU zemědělského, kterého zájem o starou techniku dohnal až k budování vlastní soukromé železnice na zahradě. Svou mašinku, jak jí a láskou říká, si nenechává pouze pro sebe, ale vozí v ní malé i velké návštěvníky. A jeho plány? Malé muzeum průmyslově železnice a staré techniky.

Člověku se až trochu tají dech, co všechno lze dokázat za tak krátký úsek lidského života. Kolik píle, vytrvalosti, odříkání, sebezapření a kázně předchází takovému výsledku, to vědí jen oni, ti talentovaní, pracovití, houževnatí, ti kteří představují malou část populace Jihočeského kraje. Kolik dalších pozoruhodných a úspěšných mladých lidí je v ostatních částech naší republiky? Také máte pocit, že vám už jejich pouhá existence dodává tolik potřebnou energii a chuť pouštět se zas a znovu do boje s neznalostí a nezájmem? Je tady přece vždycky naděje, že možná i naší třídou projde takový Zdenek Jirsa, alespoň jedna nová literátka Rysová nebo budoucí virtuos.

Dovolte mi, abych na závěr poblahopřála a poděkovala. Poblahopřála těm, kteří získali titul Talent Jihočeského kraje, i těm, kteří na jejich úspěchu měli větší ti menší podíl. Poděkování patří potom všem, kdo se zasloužili o to, aby právě tato soutěž, která může být výzvou pro všechny mladé, nezanikla ve víru událostí, které otřásají naším školstvím. A třeba se příště budeme moci dočíst, kdo vyhrál soutěž Talent ČR roku 200…

Alena Podepřelová,
České Budějovice

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz