archiv
Učitelské noviny č. 17/2004
tisk článku

Pomoc pro řídící práci

Národní program rozvoje vzděláváni doporučuje vytvořit systém dlouhodobé přípravy pro náročné řídící funkce.

Pedagogické centrum Pardubice uskutečnilo studium, které má umožnit absolventům tohoto studia seznámit se se základními předpisy a postupy, které jsou potřeba pro řízení školy či školského zařízení.

Obsah Funkčního studia vedoucích škol a školských zařízeni I (FS I) vznikl ve spolupráci s MŠMT, Radou pro DVPP a střešní asociace Sdružení školských asociací ČR CZESCHA.

Pedagogické centrum Pardubice zahájilo studium v září 2003, končí v dubnu 2004. Studium obsahuje 4 základní moduly:

Základy práva – lektor Doc.Ing.Jaroslav Pakosta, CSc.

Pracovní právo – lektor PaedDr. Jiří Knoll

Financování školy - lektor Ing. Ladislav Forman

Organizace školy a pedagogického procesu - lektor Mgr. Vítězslav Štěpánek.

Ke konci studia absolvuje účastník třídenní stáž na určené škole.

PC Pardubice organizovalo 4x dvoudenní pracovní soustředění v hotelu Jezerka na Seči. Během studia jsme byli rozděleni do 4 skupin

l. skupina (MŠ) - 31 účastníků

2. skupina (ZŠ) - 28 účastníků

3. skupina (Gymnázium, SOU) - 16 účastníků

4. skupina (Spec.školy, ZvŠ, ZUŠ) - 22 účastníků

Celkem 97 účastníků čekalo v měsíci březnu zpracování závěrečné práce, kdy si každý vybral jedno téma ze 116, které zahrnují všechny čtyři moduly. Na závěr je nutné absolvovat ústní prezentaci a obhajobu závěrečné práce před komisí a auditoriem posluchačů.

Výstupem FS I bude celostátně platné osvědčení.

Jako jedna z účastnic mohu potvrdit, že studium i výměna zkušenosti, vzájemná komunikace během studia nám poskytly mnoho důležitých vědomostí v oblastí řízení škol a školských zařízení, staly se přínosem pro naši další práci.

Hana Motlová,
ředitelka MŠ Moravská,
Králíky

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz