archiv
Učitelské noviny č. 16/2006
tisk článku

Co bude hodnotit ŠČI?, J. Štefflová, UN č. 11/2006

V článku je vyjadřována obava o to, zda Česká školní inspekce poté, co školy začnou realizovat své školní vzdělávací programy, nebude hodnotit spíše míru osvojení učiva žáky než rozvoj klíčových kompetencí. V perexu článku se doslova praví: „My budeme v dětech pěstovat kompetence a inspekce začne zjišťovat, jak znají vzorečky a letopočty. Na tohle neskočím!“ Také jeden z oslovených pedagogů ve své odpovědi uvádí: „Mají strach (koordinátoři tvorby ŠVP), že ve škole budou vyvíjet aktivity a inspekce pak bude sledovat, co děti umějí a neumějí.“

Naprosto téhle obavě nerozumím. Copak inspekci někdy zajímalo, co děti umějí? Inspekci tak, jak jsem ji naživo zažil, zajímaly třídní výkazy a jiná agenda. A jak jsem měl možnost v dalších letech číst inspekční zprávy, měli inspektoři na zřeteli zejména to, jestli se v dané škole nevyučuje frontálně a jestli žáci hodně diskutují. Jestli ovšem něco umějí, to inspekci bylo, je a podle všeho taky bude hluboce jedno.

Jestli žáci něco umějí, zajímá na celostátní úrovni snad CERMAT a na místí úrovni rodiče a vedení školy. Těm to ovšem zjistí různá Kalibra, Scia a jiné testy; inspekce jim v tom ani nepomůže, ani neuškodí. Ta tak leda vydá dehonestující zprávu o tom, že děti sedí v lavicích, místo aby v rámci projektové výuky prováděly na zahradě sídlištní školy archeologický výzkum. Že málo diskutují a ve škole vládne dril. Jestli je ale tatáž škola v měření vzdělávacích výsledků žáků první v kraji, bude pro ČŠI stejně irelevantní jako to, jestli se nějaká těžce inovativní škola na tomtéž žebříčku potácí na jeho posledních příčkách.

PETR KUKAL,
Brandýs nad Labem

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz