archiv
Učitelské noviny č. 38/2004
tisk článku

Po stopách Albrechta z Valdštejna

Zvláštní škola Lázně Libverda patří mezi malé obecní školy zajišťující výuku v rámci základního vzdělávání speciálních škol. Její aktivity však nesměřují pouze na plnění učebních plánů. Snahou členů pedagogického sboru je především to, by jejich žáci chodili do školy rádi, aby z nich v rámci jejich schopností a možností vyrostli vyrovnaní lidé, kteří budou tolerantní vůči druhým, i odlišným lidem. Aby se dokázali v budoucím životě zdravě prosadit.

Této snaze přispívá i realizace programů školy. V letošním školním roce se již podařilo uskutečnit výchovný program zaměřený na poznání významných osobností a míst České republiky. Jako hlavní motto akce byla vybrána známá historická postava frýdlantského kraje – Albrecht z Valdštejna. Projekt byl nazván „Po stopách Albrechta z Valdštejna, pána frýdlantského panství“. Byl realizován v průběhu měsíců září a říjen 2004 za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Obecního úřadu Lázně Libverda. Finančně se na projektu podílela i sama škola. Žáci obdrželi od Lázní Libverda a.s. sponzorský dar (batohy, ledvinky, propisovačky...), který v průběhu akce využívali.

V měsíci září pracovali žáci se speciálně vytvořenými pracovními sešity, kde plněním úkolů získávali základní poznatky o osobě Albrechta z Valdštejna, o jeho významu pro oblast Frýdlantska a o době, ve které žil. Ve dnech 4. – 10. října 2004 pak se svými pedagogy absolvovali expedici „Po stopách Albrechta z Valdštejna, pána frýdlantského panství“. V průběhu týdně postupně navštívili významná místa spojená s osobností Albrechta z Valdštejna – Frýdlant, Liberec,

Jičín, Český ráj, hrad Valdštejn, zámek Hrubá Skála a Prahu. Od úterý do neděle pobývali účastníci expedice mimo domov bez dozoru a pomoci svých rodičů. Ověřili si tak své schopnosti se sám o sebe v běžných situacích postarat (hygiena…). Týden mezi spolužáky utužil třídní i školní kolektiv, žáci se poznali v situacích mimo školu. Vynikly jejich pro spolužáky dosud neznámé schopnosti, např. být dobrým společníkem a bavičem. Stravování bylo zajištěno většinou v běžně dostupných restauracích, kde museli dodržovat pravidla slušného chování a stolování. Což se jim dařilo velmi dobře.

V průběhu akce plnili žáci další úkoly zaměřené nejen na prohloubení již získaných vědomostí o osobě Albrechta z Valdštejna, ale i na poznání významných míst ČR, o kterých se učí ve škole.

Zuzana Luňáčková,
učitelka ZvŠ Lázně Libverda 

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz