archiv
Učitelské noviny č. 38/2004
tisk článku

Kruh spolupracujících škol

Ve čtvrtek 7.10.2004 v ZŠ G. A. Lindnera v Rožďalovicích sešli učitelé ze ZŠ Loučeň a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem, aby i letos v rámci Kruhu spolupracujících škol shlédli ukázkové hodiny na naší škole. V tomto školním roce se zaměřením na zavádění prvků osobnostní a sociální výchovy (OSV) do vyučování. Po vzájemném přivítání následovalo předání základních informací o škole, o ročním plánu a celoročním projektu Měsíce jednotlivých tříd. Poté se učitelé dle svého výběru rozešli do vyučování.

Na 1. stupni měli možnost nahlédnout do tří vyučovacích hodin. Každý, kdo se zúčastnil hodiny českého jazyka v 1. třídě, musel vysoce ocenit, co všechno se žáci během prvního měsíce naučili. Ve všech částech hodiny byly patrné prvky OSV, sebehodnocení a spolupráce. Ve 2. třídě byla velice pěkně připravena hodina českého jazyka, do které byly vhodně zakomponovány mezipředmětové vztahy a prolínání učiva českého jazyka s prvoukou. Ani zde nechyběly prvky OSV, které se staly námětem k podrobnější diskuzi mezi pedagogy při následném hodnocení. Hodina anglického jazyka v 5. třídě byla opakovací. Žáci hledali číslovky, opakovali části těla pomocí písničky, skládali domino a zahráli si skupinovou hru Na špiona.

Na druhém stupni učitelé navštívili hodinu matematiky v 8. třídě. V úvodní části hodiny si žáci zahráli Bingo a poté následovala skupinová práce, v níž se agenti FBI snažili dešifrovat zprávu. V závěru hodiny žáci hodnotili svoji práci i práci celé skupiny.

Po hospitacích v jednotlivých třídách následovalo vzájemné hodnocení, diskuze o shlédnutých hodinách a výměna zkušeností mezi pedagogy.

Velké poděkování patří Vlastě Karáskové ze ZŠ J.A. Komenského v Lysé nad Labem, která je hlavním organizátorem celé akce a dobrou duší projektu. Na další spolupráci se těší pedagogové ZŠ Rožďalovice.

Jana Hladíková,
ZŠ G. A. Lindnera, Rožďalovice

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz