archiv
Učitelské noviny č. 38/2004
tisk článku

Dosavadní investice by neměla umřít

O tom, jak vidí budoucnost po ukončení smlouvy mezi generálním dodavatelem a MŠMT, jsme hovořili s  ředitelem pro strategický rozvoj firmy AutoCont CZ VLASTIMILEM PALATOU a výkonným ředitelem AutoCont On Line Daliborem Škovronkem.


Jak se nyní, v době, kdy se blíží konec programu SIPVZ, na jeho průběh díváte?

Program se skládal ze čtyř projektů, my jsme se podíleli zejména na Projektu III - Infrastruktura, který měl být spolu s PI (ten byl zaměřen na vzdělávání učitelů) jedním z podpůrných projektů klíčového Projektu II. Díky němu měly mít děti ve škole možnost využívat informací, obsahu, dat, které jsou k dispozici díky ICT.

Vzdělávání učitelů běží, částečně se na něm podílíme i my, dosud jsme na základě objednávek škol vyškolili cca 10 000 učitelů. Projekt PII se bohužel v podstatě nerozeběhl. V rámci PIII jsme splnili a stále plníme, vše, k čemu jsme se v Nabídce a podepsaných smlouvách zavázali. Přesto, že k nám bylo MŠMT celou dobu velmi kritické a důsledně kontrolovalo námi poskytované služby, nenastala zatím jediná situace, kdy bychom museli kvůli nedostatkům či nekvalitě služeb poskytovat nějaké slevy.

Na konci srpna se mění metoda financování ICT na školách. Padne dosavadní výsadní postavení generálního dodavatele. Ředitelé se budou moci volně rozhodnout, zda budou dál odebírat vaše služby, nebo zda se obrátí k jinému dodavateli. Co se chystáte v této souvislosti školám nabídnout?

Myslím, že dosavadní investice do systému školské sítě by neměla „umřít“, měla by být dál využívána, po čemž volá většina škol. K tomu je potřeba, aby škola měla technické vybavení, programové vybavení a odpovídající konektivitu.

Už dnes ovšem měly školy možnost vybírat si, jestli získají služby od nás, nebo od někoho jiného…

…ovšem pokud je braly od vás, byly hrazeny z dotace SIPVZ. V opačném případě by si to škola musela platit sama, „ze svého“. A ředitel by byl blázen, kdyby nechtěl takové výhody využít.

Je pravda, že MŠMT má nyní smlouvu se sdružením AutoCont On Line – Český Telecom. Každá škola se ale mohla rozhodnout a vybrat si jiného dodavatele služeb.

Škola však nyní už nebude mít k dispozici centrálně dohodnuté služby. Dostane účelovou dotaci. Co „zeleným“ školám nabídnete, aby nepřecházely k jiným poskytovatelům služeb?

Nabídneme jim pokračování služeb, které doposud poskytujeme. Kvalita těchto služeb se nezmění.

Za jakou cenu?

Ještě ji kalkulujeme, horní hranice by se za měsíc na školu neměla dostat přes 4,5 až 5 tisíc korun, pro menší školy ještě méně. Musíme také počkat na to, až se ujasní parametry nabízených služeb Českého Telecomu, což může naši nabídku zásadně ovlivnit.

Co bude s dosavadním ICT vybavením školy, které mají pronajaté?

Po dohodě s MŠMT jí nabídneme počítače za symbolickou jednu korunu. Další řešení je variantní. Pokud bude škola mít i nadále zájem odebírat naše služby a bude připojena odpovídající konektivitou Českým Telecomem, nic se pro ni nezmění. Všechny potřebné výdaje se změnou režimu půjdou na naše náklady. V opačném případě zaplatí poplatek za převod serveru, tiskárny a souvisejícího vybavení 5000 korun.

Podstatná část hodnoty vybavení však není v hardwaru, ale v softwaru, jeho nastavení, v jeho správě, aktualizaci atp. Všechny kontrakty týkající se softwaru (kromě desktopového operačního systému MS Windows) jsou v současnosti psané na AutoCont On Line. Je to pochopitelné – velkou objednávkou se nám podařilo docílit mimořádně výhodných cen. Pokud škola bude od nás dál odebírat veškeré služby, bude je dostávat včetně možnosti používat dosavadní software, veškeré aplikace, licenční poplatky bude i nadále platit AutoCont. Pokud bude hledat jiného poskytovatele služeb, my nemáme právo jí předat licence na tento software. Kromě operačního systému MS Windows si tedy bude muset zajistit nákup licencí používaného software sama.

Technicky to bude vypadat tak, že přijde váš pracovník a vše kromě operačního systému odinstaluje?

Technickou stránku věci nyní řešíme. Je možné, že půjde o správní úkon, kdy školy dostanou informaci, co mohou legálně používat a na co si musejí sehnat licenci. Kromě toho si po odpojení ze stávající školské sítě musí škola zajistit reinstalaci serveru a pracovních stanic, vytvořit nové mailové adresy, zřídit si nové účty a udělat řadu dalších úkonů.

Budete tuto legalizaci zprostředkovávat?

Samozřejmě se budeme snažit školám pomoci. Jednáme zejména s Microsoftem, který v používaném balíku softwaru figuruje nejčastěji. Pokusíme se tedy školám legalizaci programového vybavení za nějakých výhodnějších podmínek nabídnout. Je však potřeba říci, že některé služby školám od nás odcházejícím nebudeme moci nabídnout na stávající kvalitativní úrovni – například antivirové prostředky, které máme nyní centrálně spravované a kterými zajišťujeme, že se skutečně do počítačů, které obhospodařujeme, virus nedostane. Takových programů je víc a nejsou laciné.

Kdy dostanou od vás školy návrhy smluv na období po 31. 8. 2005?

Počítáme, že školy dostanou návrhy smluv během 1. čtvrtletí příštího roku, přičemž se budeme snažit komunikovat o nich s každou školou. Školy tedy budou mít dost času na posouzení výhodnosti naší nabídky.

Co nabídnete školám červeným?

Některé z nich si už od nás služby kupují. Všechno, co budeme nabízet školám zeleným, budeme pochopitelně nabízet i ostatním školám. Návrhy smluv pro ostatní školy ale budou individuální podle vybavení a možností školy.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz