archiv
Učitelské noviny č. 15/2004
tisk článku

Herní terapie pro předškoláky

Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici v Brně, Helfertova 2 (dále jen SMŠ při FN) vznikla před 48 lety. V současné době má 13 tříd a 13 učitelek – speciálních pedagožek, které pracují na 22 odděleních v dětské nemocnici. Každý rok projde SMŠ při FN téměř 5 300 dětí předškolního věku. Na doporučení zdravotníků jsme se zúčastnily prvního semináře herní terapie, který pořádala „Nadace Klíček“ v roce 1998 v Praze.


Zjistily jsme, že tato problematika není pro nás nová, už dříve jsme kladly velký důraz na adaptaci dětí v nemocničním prostředí. Znovu jsme si ověřily, jak je nutná a prospěšná spolupráce se zdravotníky. Následovaly další semináře např. v Pardubicích, v Praze, kurz herní práce s týdenní stáží v Londýně, setkání Společnosti pro herní práci v Ústí nad Labem, v Třebíči a další.

Od 1. září 1998 připravujeme děti cíleně na jejich příjem a pobyt v nemocnici, lékařská vyšetření, zákroky a následnou léčbu až po propuštění z nemocnice.

Každé dítě má svou oblíbenou hračku, kterou je často plyšový medvídek. Proto jsme medvídka, který je i v logu naší školy, zvolily jako průvodce herní terapií dětí předškolního věku.

Samotnou herní terapii můžeme rozdělit na:

  1. herní terapii v širším slova smyslu
  2. herní terapii v užším slova smyslu

Do herní terapie v širším slova smyslu patří veškeré otvírání se nemocnice veřejnosti. Pořádáme ročně několik výstav výrobků nemocných dětí mimo areál nemocnice. Organizujeme různé výlety, zábavná odpoledne, divadelní představení, besídky a návštěvy zvířátek ze ZOO. Podílíme se na výzdobě celého areálu nemocnice a organizujeme návštěvy dětí z běžných MŠ v nemocnici.

Herní terapii v užším slova smyslu chápeme jako samostatnou přípravu dětí na zákroky a vyšetření a jejich následné uvolnění. Tuto oblast herní terapie dále rozdělujeme na:

  1. herní terapii předzákrokovou
  2. herní terapii pozákrokovou

Jednou z nejdůležitějších pomůcek k této herní terapii je fotoalbum, ve kterém můžeme dětem prakticky ukazovat medvídka ve stejných situacích, které je čekají při pobytu v nemocnici. Každé oddělení má své fotoalbum podle specifiky daného oddělení. Fotografie jsou seřazené od příjmu až po propuštění z nemocnice včetně různých vyšetření a zákroků. Samozřejmě nechybějí ani fotografie přímo z operačního sálu.

Stane se, že nám fotoalbum nestačí, proto máme rozmanitou literaturu o lidském těle pro děti předškolního věku. Pro ty nejmenší ilustrované leporelo až po různé encyklopedie a knížky z Anglie. Velmi naši práci obohatila kniha: „Heč, jdu do nemocnice“, jedná se totiž o opravdový příběh malého pacienta předškolního věku.

Pro oblast herní terapie jsme si vypracovaly i metodické plány, které schválila Česká školní inspekce.

S medvídkem, jako hlavní pomůckou v herní terapii, pokračujeme v medvědím duchu, který započal medvědím logem při vstupu naší školy do právního subjektu. Na každém oddělení má medvěd svou postýlku, má i svůj šatník a hlavně svůj KUFR. V dětském kufříku mají děti všechny věci, potřebné k tomu, aby medvěda vyléčily: fonendoskop, teploměr, stříkačky atd.

Nemocné děti jsou v roli zdravotníků, jak zdravotních sester, tak i lékařů a uvolní ze sebe stres a negativní zážitky. Přesně napodobují některé úkony i se slovním doprovodem.

Při herní terapii nesmíme zapomenout na pravidlo, že dětem říkáme vždy pravdu. Získat si důvěru dětského pacienta není vždy jednoduché.

Dalším pravidlem herní terapie dětí předškolního věku je, že dětem nepopisujeme, co se děje v narkóze. Již několik let nám v herní terapii pomáhá vlastní PEXESO s obrázky medvěda, který je vyobrazen při různých vyšetřeních. PEXESO nejčastěji hrajeme jako oblíbenou stolní hru, ale lze ho využít k různým hrám a rozhovorům o pobytu dětí v nemocnici.

Díky spolupráci s výtvarnou dílnou Masarykova onkologického ústavu jsme obohatily naši herní terapii o látkovou panenku „KAMARÁDA V NEMOCI“. Dlouhodobě hospitalizované děti dostanou panenku, kterou si samostatně vymalují barevnými fixami. Panenka s nimi zůstane celou dobu léčby a odnášejí si ji domů. Stává se, že dítě na panenku označí místo, které ho bolí.

Herní terapie zařazuje každá učitelka individuálně do svého výchovně vzdělávacího programu.

Stalo se již pravidlem, že naše zařízení navštěvují děti z běžných MŠ. Pro menší skupinu dětí nachystáme program, který se skládá z prohlídky oddělení, společné hry s medvědem, loutkového divadla atd.

Několikrát do roka přednášíme herní terapii na Institutu dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků. Po 5 letech se stala herní terapie nedílnou součástí naší práce. Snažíme se ji stále obohacovat a získávat nové zkušenosti.

Usměvavé a spokojené dítě, které je hospitalizované v nemocnici je vizitkou naší práce. Věta : „Ty to zvládneš, podívej se, méďa to zvládl taky“ dělá zázraky.

O tom, že nemocný medvídek a jeho kufřík dětem opravdu pomáhá svědčí fakt, že mnohé maminky kupují tyto herní pomůcky i pro domácí hry.

Kateřina Nejedlá
Pavla Ukleinová

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz