archiv
Učitelské noviny č. 41/2004
tisk článku

Pedagogická centra

Přesun majetku a pracovníků by byl možný, ministerstvo školství to ale odmítá

Ze školského ministerského křesla si řada lidí odnáší Kainovo znamení. Jeden chtěl vyházet polovinu učitelů kvůli tomu, že učili za minulého režimu, jiný jim snížil platy a zvýšil přímou vyučovací povinnost, další zkrachoval se svými návrhy nových školských zákonů. Současná ministryně Petra Buzková zákony naopak prosadila, s platy učitelů taky trochu hnula. Její stigma se však jmenuje pedagogická centra.


Historka o neznalosti

Říká se, že na začátku této kontroverzní kauzy byla pustá neznalost školství. Místo desek o pedagogických centrech dostala desky o speciálně pedagogických centrech. Vždyť tu nevidím žádnou vzdělávací činnost, diví se ministryně a hup – pécéčka jsou reformována a rušena… Nevím, jestli je tato historka, která by byla téměř humorná, kdyby se nejednalo o likvidaci funkčního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pravdivá. S ohledem na velikost sloní šlápoty v porcelánu pedagogických center by mě to ale ani příliš nepřekvapilo.

S postupnými odklady dokulhalo ministerstvo školství až k výpovědím zaměstnancům a převádění majetku, který byl doposud v plné šíři využíván k zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, většinou na inspekci a nově vzniklé Pedagogické centrum Praha, které má svými detašovanými pracovišti organizovat vzdělávání, o němž MŠMT řekne, že ho potřebuje. Co potřebují kantoři, to je lhostejné.

Když ptáčka lapali

MŠMT však nebylo od počátku takto tvrdé. Nejdřív se tvářilo sladce a ptalo se krajů, zda by mělo o převzetí činnosti PC zájem. Kraje na to kývly. Stanovily si však podmínku – peníze na pracovníky, potřebný movitý a nemovitý majetek. A tady nastal problém. Legislativní cesta převodu majetku je velmi složitá. Ministryně na jaře v dopisu hejtmanům mluvila jasně a srozumitelně o hromadném převodu akreditací, ale vágně a naprosto neurčitě o dlouhodobé zápůjčce majetku: „V případě dohody by mohla být … řešena i otázka možného užívání movitého a nemovitého majetku PC v roce 2005…“

Miloš Šifalda, vedoucí odboru školství KÚ Jihomoravského kraje, má dojem, že hned zpočátku byly přísliby ministryně a náměstků krajům falešné, že už tehdy věděli, že chtějí krajům odevzdat rozebrané DVPP – jen činnost bez zajištění – poraď si s tím, kraji, jak chceš. Počáteční vstřícnost byla vedena vědomím, že převod majetku je legislativně složitý až neprůchodný. A nenapadlo je, že někdo možnou cestu najde. A tato skutečnost je vyděsila natolik, že formulovalo jen slabé a chaotické odmítnutí.

Ono by to šlo

Jihomoravský kraj se snažil hledat cestu, jak problém převodu majetku vyřešit. „Naši právníci ji našli – v červnu zastupitelstvo kraje schválilo návrh jednoduché novely zákona, podle kterého přecházel majetek státu krajům v době jejich vzniku,“ vysvětluje M. Šifalda s tím, že se jednalo o návrh týkající se sice pouze Jihomoravského kraje, ale s jednoduchou možností pro ostatní kraje, aby se k iniciativě připojily. A podivuje se, že krátce poté, na začátku července, jakoby se spěchem, přichází dopis od ministryně, že veškerý majetek PC Brno bude asi převeden na ČŠI. „Výsledek je ještě horší,“ doplňuje M. Šifalda. Vše přebírá centralizované Pedagogické centrum Praha. Kraj bude muset o eventuálním pronájmu či zapůjčení věcí jednat „s Prahou“.

Vláda své odmítavé stanovisko k novele zákona zdůvodnila tím, že by to ohrozilo fungování PC Praha. Jakoby všechny kroky MŠMT zatím neohrožovaly fungování DVPP jako celku!

Odmítnutí novely zákona je však logické. Pokud by byla schválena, muselo by se MŠMT dohodnout s krajem, zda může PCP v jeho objektu pracovat. Pro MŠMT je pochopitelně jednodušší, aby se musel kraj dohodnout s ním.

Jde přitom o priority – je důležitější zájem o služby, které dělalo původní PC Brno, jímž ročně prošlo 5700 pedagogů ve 260 akreditovaných kurzech, nebo je důležitější činnost tří, čtyř lidí, kteří se budou zabývat vládními prioritami a k tomu zajišťovat administraci evropských programů z operačního programu Lidské zdroje, které by podle M. Šifaldy stejně lépe zajistily regiony?

„Považuji za hrozné, že stát rezignoval na vzdělávání učitelů mimo svých pár priorit. A pokud kraj chce zachránit situaci – byť s použitím vlastních finančních zdrojů, MŠMT ještě tuto snahu znesnadňuje, komplikuje,“ zlobí se M. Šifalda.

Ušetřili bychom peníze státu

Ve hře je i ekonomická otázka. Na provozní náklady si PC Brno prý zatím v podstatě vydělalo. Mzdy činily asi 12 milionů korun. Z toho by přibližně pětinu „ubralo“ PCP. V rámci zákona o RUD je navrhováno, aby kraj dostal na další vzdělávání zhruba 2,5 milionu korun. „Jsme ochotni ze svých daňových příjmů vložit ročně do dalšího vzdělávání 10 milionů korun. Schválili jsme to už do návrhu rozpočtu kraje! Jediné, co chceme, je, aby nám stát pro tuto činnost vytvořil podmínky. Pokud má ale představu, že si formuluje svou zakázku a kraj pak zajistí všechno ostatní, aniž by od státu dostal jakoukoliv pomoc z prostředků, které byly dříve na tuto oblast vynakládány, pak je pravděpodobné, že v řadě krajů toto další vzdělávání fungovat nebude,“ obává se následků současného stavu M. Šifalda.

Ale nejde jen o majetek. Podle M. Šifaldy by přijetí jihomoravské novely zákona ušetřilo státu několik milionů korun, které nyní bude muset vyplatit na odchodném.

MŠMT totiž na 200 lidí propouští – platí jim dva měsíce odstupného, každému tedy bratru 30 000,-. Jsou to peníze navíc – stejně (pokud kraje zachovají DVPP, což snad většina z nich udělá, budou odborníky na tuto práci potřebovat) velká část z nich bude stejnou činnost dělat právě pro krajské zařízení. „Pokud by byl náš návrh přijat, znamenalo by to ušetření přibližně 6 000 000 korun (plus odvody) ze státního rozpočtu, z daní každého z nás,“ vypočítává M. Šifalda.

U nás DVPP nezanikne

Ať to dopadne jakkoliv, v Jihomoravském kraji prý DVPP nezanikne, ačkoliv to bude pro kraj velkou finanční zátěží. „Máme v kraji řadu výjimečných škol. Nejsem ochoten dívat se, jak kvůli zásahům státu upadají do průměru. Proto budeme do DVPP investovat peníze, i když se bude ke spolupráci stavět MŠMT odmítavě. Jen bych chtěl vědět, kolik peněz ze státního rozpočtu (protože i krajské peníze jsou penězi státního rozpočtu) bude vynaloženo opakovaně na stejné vybavení, které pro DVPP již bylo pořízeno a teď se dostalo mimo oblast vzdělávání pedagogických pracovníků,“ říká M. Šifalda.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz