archiv
Učitelské noviny č. 14/2004
tisk článku

Telč, místo pro vzdělávání

O rozjezdu Vzdělávacího a konferenčního centra

Kdysi tu bývaly hradby města Telče.Ty byly přestavěny na sladovnu. Kolem roku 1680 tu nechala Františka Slavatová vybudovat Konvikt svatých Andělů. Tak se také areálu dodnes říká. V té době v něm byla jezuitská hudební a pěvecká škola. O sto let později byl zrušen jezuitský řád a s ním i konvikt. Budova se stala „kancelářemi“ a byty pro „management zámku“ – pana správce, pana nadlesního...


Po 2. světové válce zde byly obecní byty. V devadesátých letech se město pokoušelo ze zdevastovaného domu vytvořit vzdělávací centrum. To se podařilo za pomoci MŠMT po roce 2000, kdy objekt konviktu přešel do majetku státu. Taková je v kostce historie Vzdělávacího a konferenčního centra MŠMT.

Konvikt v Telči se tak stal jakýmsi nástupcem zámku ve Štiříně, o který po revoluci ministerstvo školství přišlo. „Zařízení je využíváno pro mezinárodní akce v gesci ministerstva školství, sešli se tu např. představitelé školství Višegrádské čtyřky a Slovinska. Poskytujeme prostor pro porady jednotlivých skupin ministerstva a České školní inspekce. Probíhají tu však i vzdělávací akce s celorepublikovou působností, na které jsme získali akreditaci – jde zejména o vzdělávání jazykové, kurzy managementu a také semináře pro řídící pracovníky speciálních škol a sociálních zařízení, většinou organizované ve spolupráci s MŠMT a MPSV,“ říká ředitel Vzdělávacího a konferenčního centra PETR KESL.

Budova je velmi reprezentativní. Ve svém konferenčním sále a dalších saloncích, v jídelně a taky v 19 pokojích hostí účastníky konferencí, vzdělávacích akcí. Třetinu času (a prostoru) využívá samotný zřizovatel – MŠMT, které má při obsazování termínů pro své akce přednost. Zhruba další třetina je pokryta dalšími školskými vzdělávacími kurzy a semináři, které pořádá buď samotné centrum, nebo které jsou organizovány jinými přímo řízenými organizacemi nebo vysokými školami. Poslední třetinu nabízí zařízení mimo rezort školství. Schází se tu často na jednáních a na seminářích management různých institucí a soukromých firem, objekt využívají pro své vzdělávací akce i samosprávy kraje a obcí, hlavně pak města Telče. Pořádají se zde i další mezinárodní kulturní a společenské akce. Přestože jsou pro ně vykalkulovány komerční, tedy vyšší ceny, než platí školské organizace nebo i vysoké školy nebo přímo řízené organizace, na to, že se mohou sejít v historickém centru jednoho z nejkrásnějších českých měst – v Telči, zdaleka nejde o ceny přehnané. Nicméně pokud by centrum takové ceny účtovalo každému, asi by ani příspěvek od MŠMT nepotřebovalo. O tom ale jeho fungování není.

Přestože je Vzdělávací a konferenční centrum v rozpočtu školství uváděno na jedné řádce s pedagogickými centry, zatím se jejich vzájemná spolupráce na koordinaci vzdělávacích programů nikterak nerozeběhla. Ale také se ho zatím ministerstvem poněkud rozpačitě vedená reorganizace systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nedotkla. Zato hodně komunikují s univerzitami poskytujícími pedagogické vzdělání po celé republice, téměř přátelské kontakty mají i s městem Telč i s krajem Vysočina, kam místně příslušejí. Podařilo se jim dokonce na jednu vzdělávací akci získat krajský grant. I tak vylepšují svoji ekonomickou situaci.

V tom by měly pomoci i letní turistické měsíce, kdy otevřou svou terasu jako kavárnu kolemjdoucím, kdy nabídnou klenutou místnost s okny pro posezení nad knížkou a nad sklenkou dobrého moravského vína. A v případě, že zůstane volná kapacita, mohou se turisté vyspat i v pokojích, z nichž dýchá historie. (Konečně, tato historie je vidět i na zdech – na několika místech totiž byly odkryty fresky a latinské nápisy.) Koruny z letních měsíců se hodí.

P. Kesl by chtěl aktivity centra v dalších letech ještě víc přiblížit školství. Příští rok zřejmě ukáže, zda nástupci pedagogických center udrží finanční přístupnost své nabídky. Na druhé straně ceny agentur jsou podstatně vyšší a pro školství těžko dostupné. Chtěl by také rozšířit část termínů věnovaných přímo školám, chtěl by, aby se sem dostali i mladí učitelé, kteří se chtějí připravovat na vedoucí funkce ve školství. „Uvidíme, jak se změní vzdělávací nabídka po transformaci pedagogických center a jestli se objeví prostor, do kterého by bylo dobré, abychom vstoupili. Nebránili bychom se pak ani akcím krajským, ani seminářům a přednáškám předmětově zaměřeným,“ říká P. Kesl s tím, že již byl osloven některými nedalekými středními odbornými školami a učilišti, které by měly zájem, aby tu probíhaly i jednodenní akce,kvůli nimž by učitelé nemuseli jezdit až do Prahy či do Brna.

Vzdělávací a konferenční centrum v Telči si na sebe těžko vydělá, pokud chce své ceny udržet a pokud chce sloužit hlavně školství. A získat zpět miliony vložené do rekonstrukce, to je jen z říše fantazie. Přesto nešlo o vyhozené peníze. Zvlášť pokud se opravdu podaří ještě víc přiblížit centrum školám a učitelům. Nejde však pouze o vlastní vzdělávací akce – na stěnách konviktu jsou rozvěšeny obrázky žáků ze základní umělecké školy v Telči, chodby a zahradu zdobí plastiky z bechyňské Střední průmyslové školy, z terasy znějí koncerty… Konvikt svatých Andělů kousek od hlavního náměstí se zase po letech stává nepřehlédnutelným místem Telče.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz