archiv
Učitelské noviny č. 14/2003
tisk článku

Jan Sázavský po škole


R. Švancar, UN č. 4/2003


Domnívali jsme se, že Učitelské noviny stojí na straně odbornosti a vědy, že si chtějí zachovávat objektivitu a serióznost. Bohužel, uvedený článek se z této linie vymyká.
Léčitelství, resp. alternativní nebo také nekonvenční medicíny jsou charakterizované tím, že jejich metody jsou ve zřejmém rozporu s vědeckými poznatky a přírodními zákony, a dále, že jejich účinnost nebyla prokázána objektivními metodami. Léčitelství a jejich metody nejsou akceptovány našimi vedoucími lékařskými orgány, např. Českou lékařskou společností J. E. Purkyně. Rovněž naše zákony vyžadují, aby byla zdravotní péče poskytována podle zásad vědecké, na důkazech založené medicíny. Ani živnostenský zákon podle své poslední novely činnost léčitelů nedovoluje. Hlavní námitkou proti činnosti léčitelů je, že nemají dostatečné vzdělání a znalosti, aby mohli dospět k diagnóze, a ani jejich postupy diagnózu neumožňují. Jejich činnost je spojena se značnými riziky. Přímé poškození nevhodným lékem sice není příliš časté, ale zato přehlédnutí včasné diagnózy a nedůvěra ve standardní medicínu, lékaře a řádnou léčbu, kterou svou činností rozsévají, vede často k poškozením pacienta. Desítky tragických případů z oblasti dětské onkologie, které mají na svědomí léčitelé, jsou dostatečným varováním.
Ještě pár věcných připomínek k článku: Žádné vrozené léčitelské schopnosti nebyly prokázány. Neexistují také žádní "sensibilové". Bylo provedeno bezpočet experimentů se "sensibily", a vždy se ukázalo, že jde o omyl nebo o podvodníky. Neexistuje ani žádná speciální duchovní nebo jiná dosud neznámá "energie". Fyzikové objevili čtyři základní energetické interakce, které plně stačí vysvětlit všechny známé fyzikální i biologické jevy. Opět lze odkázat na více než stoleté "vědecké" snažení parapsychologů = psychotroniků, kterým se žádnou další energii ani její projevy nepodařila prokázat. Není pravda, že je 95 % nemocí psychosomatických, nejčastějšími nemocemi jsou přece chřipka, angína, ponámahové bolesti a nemoci degenerativní, nic z tohoto není vyvoláno psychicky. Léčitel není schopen provést řádnou diagnózu, natož potom v 80 %. Termín alopatická medicína je urážlivým termínem homeopatů pro vědeckou medicínu. Akupunkturní a akupresurní body jsou fantazií, která nebyla potvrzena. Masáže ovlivňují receptory v rozsáhlé tkáňové oblasti. Nadšení pro čínskou medicínu je jen módou. Realita je jiná, v Číně tradiční medicína není schopna konkurovat medicíně vědecké. Možnost spolupráce léčitele s lékařem je jen iluzí, "paradigmata" jejich "oborů" jsou v přílišném rozporu. Tvrzení, že medicína přestává vidět člověka jako celek, je jen propagandou tzv. holistů. Teorie medicíny i praxe internistů, psychiatrů, dobrých praktiků i psychosomatiků-lékařů dokazují opak. Nebudeme pokračovat.
Za nejnebezpečnější považujeme pozitivní odpověď na dotaz, zda by se dalo využít léčitelství ve škole ve "prospěch žáka". To přímo doporučuje učitelům, aby do školy zvali léčitele ke zklidnění nebo aktivizaci žáků. Máme-li na mysli prospěch žáků, pak bychom se měli řídit jen vědeckou medicínou právě tak jako moderní vědeckou pedagogikou.

Prof. MUDr. JIŘÍ HEŘT, DrSc.,
Doc. RNDr. ČENĚK ZLATNÍK, CSc.,

místopředsedové Českého klubu skeptiků SISYFOS

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz