archiv
Učitelské noviny č. 14/2003
tisk článku

K tvorbě školního vzdělávacího programu


UN č. 38/2002, 2/2003, 7/2003


S velkým zájmem sleduji vše, co Učitelské noviny publikují kolem problematiky tvorby školního vzdělávacího programu. Jsem příznivcem myšlenek na zavedení ŠVP a ve prospěch věci by mě zajímaly odpovědi na následující otázky. Bylo by je možno předestřít čtenářům UN k diskuzi?
1. Proč si ředitelé škol myslí, že teprve ŠVP jim dovolí realizovat jejich nápady? Co jim v současnosti brání (kromě nedostatku financí) tak učinit i bez oficiálně povoleného ŠVP? Co vlastně chtějí pomocí vytvoření a implementace ŠVP v práci svých škol řešit?
2. Proč si ředitelé škol myslí, že ŠVP zamezí tzv. "přetěžování žáků"? Jak odstraní tvorba ŠVP standardy nastavené následnými školami (středními, vysokými)?
3. Proč ve vyjádření lidí zaangažovaných na realizaci projektu ŠVP nacházím požadavek na prioritní tvorbu evaluačních nástrojů a ne na formulaci všeobecně platných cílových standardů?
4. Proč celý proces inovace ohledně zavedení ŠVP nezačal od vytyčení cílových standardů (třeba ve formě výukových cílů, jejichž jednou z vlastností je kontrolovatelnost) tak, aby se předešlo obavám z obtížné "prokazatelnosti předpokládaných výsledků vzdělávání"?
5. Proč si ředitelé škol myslí, že noví absolventi pedagogických fakult už by měli umět tvořit kurikulum školy? Ano, mohou umět algoritmus tvorby, ale zkušenosti potřebné pro kurikulární tvorbu mít nemohou.
6. Proč se napřed nevyřešily systémové záležitosti uváděné jako "největší oříšky": vazby mezi základním a středním vzděláváním, budoucí pojetí přijímacích zkoušek, finanční zabezpečení aj.?
7. Proč si J. Tupý z VÚP myslí, že obavy ze zbytečné práce pilotních škol pro tvorbu ŠVP nejsou opodstatněné? Jistě, spolupráce na společném cíli kolektiv školy většinou posiluje, ale tvořit projekt bez vymezení žádoucího cíle a za naprosto nejasných podmínek je krajně neperspektivní. Když jde o tak podstatnou inovaci v práci škol, snad by se vyplatilo nejen vyvíjet tlak na provedení, ale zabezpečit i další nutné podmínky změny: tzn. naformulovat jasnou vizi a zabezpečit způsobilost provést změnu (odbornou i postojovou). A pak teprve učinit první krok, kterým by např. mohla být práce pilotních škol.

MICHAELA PRÁŠILOVÁ,
katedra pedagogiky PdF UP Olomouc
(prasilov@pdfnw.upol.cz)

< zpět do čísla
banners/1600293600_tesco_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
1543878000_mikroskop.gif
dekra_125x125-s.jpg
1597960800_mascotte_125 x 125.jpg
ucebnice
1599602400_okentes.gif
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
41%
32%
27%
evvoluce.png
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz