archiv
Učitelské noviny č. 13/2004
tisk článku

Násilí a šikana

Do popředí zájmu se dostává problematika velkých škol, kde se anonymitě nelze vyhnout, kde narůstají problémy s agresivitou žáků vůči sobě navzájem i vůči učitelům, kde drogy a kriminalita mládeže nejsou výjimečnými jevy. Přestože negativa "školních kolosů" jsou ve světě i u nás dávno známa, ministerstvo školství tuto skutečnost zcela ignoruje. Naopak - vytváření těchto kolosů svými rozhodnutími podporuje.

Malé školy rodinného typu jsou obvykle výše uvedených problémů ušetřeny. Učitelé velmi dobře znají všechny žáky, znají jejich rodinné prostředí, věnují se jim i při odpolední zájmové činnosti a žádný špatný čin se ve škole neutají. Přesto je existence malých škol ohrožena ekonomickými tlaky ze strany ministerstva a pokyn k udělování výjimek školám, který platí od 1. 12. 2003 a který zvýšil průměrný počet žáků ve trojtřídních a čtyřtřídních školách ze 13 dětí na 17 je snahou o likvidaci těchto škol. Ačkoli pracovníci ministerstva deklarují malým školám podporu, svými rozhodnutími je fakticky ničí a jejich slova jsou v diametrálním rozporu s jejich činy. Není pravdou, že malé školy jsou drahé. Naopak - ředitel zastává za jeden plat i funkci administrativního pracovníka, vede účetní a personální agendu, zdarma zastupuje chybějící pracovníky. Děti z těchto škol nebývají klienty sociálně právních odborů a přestupkových komisí. Přestože venkovské a malé městské školy mají při výchově a vzdělávání dětí nepopiratelné výhody, ekonomické tlaky nutí obce k vytváření "megaškol" se všemi negativními dopady, která tato rozhodnutí mají.

Kromě funkce vzdělávací má venkovská škola i funkci kulturní a společenskou. Malým dětem se dostává počátečního vzdělávání v místě, které důvěrně znají a v podmínkách, které velká škola z objektivních důvodů poskytnout nemůže. Paní ministryně svým rozhodnutím o poskytování výjimek školám způsobila mnoho problémů a přenesla financování škol z ministerstva na obce. Ale děti nejsou "obecní", za vzdělání svých občanů odpovídá stát a ten jde v tomto případě naprosto špatnou cestou. 

Jana Smetanová,
ZŠ Ostřetín

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz