archiv
Učitelské noviny č. 13/2004
tisk článku

Přehled dokumentů, které transformace PC podle oponentů porušuje, nebo kterým odporuje

nebo kterým odporuje Lisabonská strategie ve vzdělání (2000) a Stanovení 13 cílů (Stockholm 2001)

 • rovný přístup všech ke vzdělání

Barcelona 2002

Dokument „Education & Training 2010”

 • vytvořit stabilní systém DVPP
 • DVPP zdarma + v pracovní době tak, jako i u jiných povolání
 • Efektivní práce s lidskými zdroji

Nařízení ES č. 1784/1999 o ESF

 • Podpora a zlepšování školení, vzdělání a poradenství jako součástí politiky celoživotního vzdělávání

Programové dokumenty pro využívání ESF v oblasti vzdělávání (2004 – 2006):

Operační program Rozvoj lidských zdrojů:

Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení

Opatření 3.1. – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízení a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

 1. aktivity zaměřené na podporu jedinců – jednou z podpory tvorby a realizace je podpora programů dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství
 2. systémové aktivity – jednou z podpory tvorby a realizace je podpora programů dalšího vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství

Poznámka: V řídící a implementační struktuře ESF je MŠMT tzv. zprostředkujícím subjektem

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (MŠMT 2002)

Strategie změn a způsob jejich podpory

 • podpora prostřednictvím DVPP – ministerstvo, odborná pracoviště ve spolupráci s pedagogickými centry zajistí přípravu vzdělávání, určeného ředitelům škol, učitelům a pracovníkům ČŠI…
 • Podpora profesionálního růstu pedagogických pracovníků – Ministerstvo předpokládá do konce letošního roku dobudovat systém DVPP jako základ regionální podpůrné infrastruktury. Logistickou a organizační páteř systému budou tvořit pedagogická centra, která propojí veřejnou správu, školy, pedagogické iniciativy a instituce, poskytující vzdělávání pedagogickým pracovníkům

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (BÍLÁ KNIHA) (2001)

I. Východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací soustavy, 2. Proměny společnosti a principy vzdělávací politiky

 Doporučení:

 • Důsledně realizovat závazky vyplývající z přípravy ČR na vstup do EU v oblasti vzdělávání a vytvářet organizační a personální podmínky pro budoucí využití strukturálních fondů EU
 • Využít existující infrastruktury – rezortních ústavů, pedagogických center, vysokých škol - pro zajištění přípravy učitelů i metodické pomoci školám

II. Předškolní, základní a střední vzdělávání, A. společné otázky :

Doporučení:

 • Vybudovat společnou podpůrnou infrastrukturu
  • Využít nově vybudovanou síť pedagogických center ke koordinaci a organizačnímu zajištění DVPP, konzultační, metodické a informační činnosti, šíření rozvojových a inovačních programů ministerstva, šíření zkušeností škol a jejich vzájemné spolupráce.
  • Využít pedagogická centra k přípravě pedagogických pracovníků na plnění nových úkolů, které přinášejí doporučení ke kurikulu, evaluaci, vypracování projektů a dalšímu uplatnění autonomie školy.
  • Propojit pedagogická centra s činností ČŠI a krajské samosprávy a vytvořit tak základnu regionální spolupráce.

V. Závěr. Hlavní strategické linie vzdělávací politiky v ČR:

 4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí:

4.3. Vybudovat infrastrukturu pro podporu práce škol a učitelů

 • Nově vybudovaná síť pedagogických center bude využívána nejen k zajištění DVPP, ale také pro konzultační, metodické a informační činnosti při realizaci rozvojových a inovačních programů (především Programu rozvoje škol) a šíření zkušeností škol. Propojením činnosti pedagogických center s činností ČŠI, krajské samosprávy a vysokých škol se vytvoří základna regionální spolupráce.

(Zdroj – Z.Mašková, PC střední Čechy)

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz