archiv
Učitelské noviny č. 13/2004
tisk článku

Neziskové organizace pomohou RVP

Učitelé na to nejsou připraveni – zní jeden z nejčastějších a zároveň nejzávažnějších argumentů proti zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe. I když to neplatí o všech učitelích, i když RVP ještě nejsou zakotveny v zákoně, školám nic nebrání vytvářet podmínky, které by jim – až přijde čas – pomohly vytvořit si svůj školní vzdělávací program. Organizací, které jim v tom mohou pomoci, není málo, jak prozradila lednová konference Spolupráce 2004. O rozhovor jsme požádali JanU strakovouaisis Kladno, které konferenci spolu se SKAV a katedrou tělesné kultury UP v Olomouci pořádalo.


Co bylo impulsem k uspořádání konference? 

Situace v našem školství. Rámcový vzdělávací program vnímáme jako velkou šanci jak dosáhnout v českém vzdělávání změn, které považujeme za důležité. Protože máme pocit, že osvěta a podpora ze strany státu není příliš velká, rozhodli jsme se pomoci alespoň tím, co je v našich silách. Připravili jsme konferenci, na niž jsme pozvali neziskové nevládní organizace, které se zabývají vzděláváním dospělých v oblastech, jež mohou reformě školství pomoci.

Pochopitelně také pedagogy z praxe i teoretiky, zástupce státní správy a samosprávy. To všechno pod záštitou ministerstva školství a sněmovního školského výboru. Cílem bylo informovat přítomné, jak se mohou navzájem obohatit. 

Povedlo se?

Myslím že ano. Problém je totiž v tom, že o rvp zv je pořád málo informací. Osvěta kolem něj veškerá žádná. Ani samotné organizace, které by mohly školám v lecčems pomoci, si mnohdy neuvědomí, že vlastně jejich vzdělávání RVP ZV podporuje. Nejsou zvyklé spojovat svoji práci s oficiální státní politikou. Leckdy pomáhaly změnám skoro jí navzdory. Najednou se situace změnila. Oficiální školská politika jakoby začala vyznávat stejné hodnoty, pojmenovávat tytéž priority jako dosud neziskové organizace. Díky propojení informací teď vzdělávací organizace vědí, co z jejich nabídky školy potřebují. Učitelé se zase dověděli, kdo jim v jaké oblasti může vzdělávání garantovat. Připravovaná reforma je stejně důležitá jako náročná. Stát se bez pomoci neziskových organizací neobejde. Bylo by škoda v této situaci jejich potenciál nevyužít.

Jaké byly ohlasy?

Veskrze pozitivní. Řada neziskových organizací nám potvrdila, že diskuze v odborných skupinách sestavených podle vzdělávacích oblastí RVP ZV pro ně byla inspirující. Že když už znají cíle programu, budou víc přemýšlet nad tím, čím by ještě mohly učitelům vyjít vstříc. Účastníci se totiž dostali od obecného ke konkrétnímu. Od cílových kompetencí pojmenovaných v RVP ZV k činnostem, které je budou při vyučování rozvíjet. Najednou bylo slyšet: Tohle vás můžeme naučit, máme to na programu. Nebo: Je v RVP ZV kompetence, kterou nikdo z nás nerozvíjí? Může se jí někdo ujmout? Byl to vlastně první krok k odstranění bariér mezi teorií a praxí RVP ZV. Jestli se nepodaří konkretizovat cílové kompetence tak, aby učitelé byli schopni si pod nimi něco představit a pak to přenést do hodin, můžeme na reformu zapomenout. Pro nás to byl zase impuls k vyhledávání dalších nevládních iniciativ, k rozšíření informací jak směrem k nim, tak ke školám.

Od konference už nějaký týden uběhl, co bude dál? Můžete pomoci i dalším učitelům?

Rozhodě budeme pokračovat – v rozšiřování informací i ve vzdělávacích aktivitách. Například součástí konference byla zajímavá výstavka, na níž neziskové organizace prezentovaly svoji práci. Zejména učitelé ocenili souhrnný přehled o tom, kde vůbec mohou pomoc hledat; o leckterých iniciativách ani nevěděli. Na podzim bychom rádi výstavu uspořádali znovu, tentokrát v širší a odborné veřejnosti přístupnější podobě. Kromě toho jsme vyvěsili pod hlavičkou Konference Spolupráce 2004 na našich webových stránkách (www.mujweb.cz) katalog vzdělávacích iniciativ včetně jejich nabídky. Průběžně jej budeme aktualizovat.

Můžete něco z nabídky představit?

Je toho spousta. Velice zajímavé projekty má sdružení Tereza. Děti se soustředí na určitý problém, pozorují jej a s výsledky seznámí zástupce komunity. Spolu s nimi se snaží najít řešení. Program Začít spolu zase nabízí evaluaci, reflexi. Nabízí učiteli, že ho budou při práci pozorovat a poskytnou mu zpětnou vazbu: co dělá správně, co špatně. Člověk v tísni předkládá školám zajímavé dokumentární filmy, inspirativní jsou programy na spolupráci škol a muzeí… Dalo by se pokračovat dlouho. Proč mají učitelé složitě vymýšlet něco, co je pro ně nachystané? Stačí vzít model a naplnit ho podle vlastních podmínek. Věřím, že pak budou leckde překvapeni, že RVP ZV není zase tak vzdálený.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz