archiv
Učitelské noviny č. 13/2004
tisk článku

Zamlžené obzory dalšího vzdělávání

Po dlouhém období, kdy se „něco“ o pedagogických centrech říkalo a které někteří krajští představitelé školství označují jako dobu bez písemných slibů, přišel hejtmanům dopis ministryně školství. Ale ani ten nehovoří jasnou řečí. Jsou v něm slova jako „případně“, „je připraveno navrhnout“, „mohlo by být řešeno“. Přesto ho většina krajských „školáků“ bere jako vstřícný krok a navrhují své radě kraje převzetí činnosti pedagogických center. Ačkoliv se to ne vždy říká, snad se dá předpokládat, že s činností budou převzati i pracovníci, kteří ji doposud zajišťovali.

Kraje od začátku říkají, že chtějí s činností převzít i budovy a jejich vybavení, že chtějí i peníze na platy zaměstnanců. Ještě v lednu se této myšlence ministryně školství bránila. Že prý to není věc ani k jednání. Teď nabízí převod prostředků prostřednictvím rozpočtového určení daní. „To ale nemusí být totéž,“ říká člověk, který se v zákulisí vyzná. Krajům se prý sice nějaké peníze převedou, ale školství neubudou. Přesto si myslím, že někde se vzít musí, že snad i ve financích platí zákon o zachování hmoty.

Ať tak, nebo tak, MŠMT v nedomyšleném kolotoči okolo pedagogických center poněkud couvá. Jestliže ale toto couvání povede k alespoň částečné záchraně doposud fungujícího systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zaplať pánbu za takový krok zpět, byť skrytý za diplomatická slova. Díky za prodloužení “přechodného období“ do konce kalendářního roku. I když je zřejmé, že druhé pololetí pro ně nebude jednoduché. Každá změna představuje zátěž jak pro systém, tak pro každého pracovníka. Pokud ale už budou vědět, že je s jejich prací převezme kraj, může to přinést do dalšího vzdělávání trochu tolik potřebného klidu.

Přesto tak nebude zodpovězena otázka, proč vlastně ministerstvo školství rozbilo funkční strukturu. Že by skutečně kvůli dvěma stům pracovníků, o které se „sníží – nesníží“ počet lidí? (Vždyť budou přece pořád placeni ze státních peněz, i když předaných krajům, takže by šlo jen o čárku, o nesmyslnost zaúčtování.) A proč zrovna v době, kdy se počítá s rozběhem kariérního řádu, ve kterém je role dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků klíčová?

Možná mají opravdu všechny ministerské kroky hlavu a patu. Pak ale není důvod, aby MŠMT tak mlžilo, aby neodpovídalo na otázky, které mu pokládají lidé z praxe.

RADMIL ŠVANCAR

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz