archiv
Učitelské noviny č. 12/2004
tisk článku

Jak pracuje česká sekce OMEP?

Nosným tématem loňského roku, jak ostatně dokládá výroční zpráva za rok 2003, byla předškolní výchova a vzdělání z pohledu UNESCA, které vymezuje předškolní výchovu na vývojové období od narození dítěte do osmi let věku. Závěry „Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice“, kterou zveřejnil expertní tým OECD, byly východiskem pro projekt, který se ve své první fázi zaměřil na estetickou výchovu v rodině i v institucionální výchově. Druhá část byla věnována péči o děti od narození do tří let věku. K této tematice se vztahoval seminář Milady Rabušicové z Ústavu pedagogických věd FF MU Brno.

Mezinárodní spolupráce české sekce OMEP se zacílila na země Visegradské čtyřky, které se potýkají s obdobnými problémy.

První setkání se konalo na Slovensku a v Maďarsku a náplní byla „Inštitucionálná predškolská výchova na prahu 3. tisícročia“.

O předškolní výchově se jednalo v Německu, konkrétně v Düsseldorfu, při vzájemných výměnných pobytech, které jsou zvláště před vstupem ČR do EU velkým přínosem.

Zástupkyně výboru se zúčastnily regionálního setkání OMEP ve finských Helsinkách, kde se hledaly způsoby jak může být institucionální výchova nápomocna rodinné.

Světové konference v Turecku se z ekonomických důvodů neúčastnil žádný zástupce a její závěry jsou k dispozici v písemné podobě.

Mezinárodní archív české sekce, který vede Věra Mišurcová, nestorka české předškolní výchovy, získal v loňském roce cenné materiály z Norska a Francie, které doplnily mezeru ve vývoji OMEPu.

Letošní ročník byla zahájen výroční členskou schůzí, jejímž tématem byla přednáška Karla Voldřicha s názvem : „Od rodinného práva k rodinné politice očima právníka.“ Pokračovat budeme zájezdem po stopách J.A.Komenského, mezinárodní konferencí na téma „Rodinná politika na podporu rodin s předškolními dětmi“, spoluprací s Düsseldorfem, projektem Sokrates a evropským setkáním zástupců OMEPu v Irsku.

Pavla Kicková,
členka OMEP

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz