archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

Celostátní soutěž Aranžér – junior 2006

Ve dnech 22. a 23. února 2006 se uskutečnil 7. ročník celostátní soutěž Aranžér – junior 2006. Pro tento rok bylo pověřeno Sdružením aranžérů ČR pořádáním soutěže Střední odborné učiliště obchodu a služeb z Prahy 9, které se úlohy pořadatele velmi dobře ujalo, jak po stránce organizační, tak i úlohou hostitele všech soutěžících a jejich doprovodu.

Soutěže se zúčastnilo 22 škol z celé republiky včetně hostů ze Slovenské republiky vyučujících obor Aranžér nebo příbuzný obor, včetně nástavbového studia. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii „A“, určené pro žáky prvního až třetího ročníku oboru Aranžér, bylo vyhlášeno 11 tematických okruhů. V kategorii  „B“, určené i pro žáky nástavbového studia, byly vyhlášeny 3 tematické okruhy. Hodnocení prováděla nezávislá sedmičlenná komise odborníků z praxe, která neměla jednoduché rozhodování vzhledem k vyrovnané kvalitě předvedených prací na téměř profesionální úrovni.

Během soutěže se uskutečnilo i jednání Valné hromady Sdružení aranžérů ČR, na kterém měla příspěvek ing. Hušáková z NÚOV o průběhu tvorby RVP a o přípravě na jednotné závěrečné zkoušky u oboru Aranžér.

Během soutěže docházelo k neformálním dílčím jednáním pracovníků jednotlivých škol a vzájemné výměně zkušeností získaných při výuce a výchově žáků. Že se jednalo i o společenskou záležitost, o tom svědčí přítomnost pana místostarosty z MČ Praha 9 a pracovníků z MŠMT.

Každý účastník byl při vyhodnocování soutěže odměněn buď jako jednotlivec dle umístění věcnými cenami a diplomem nebo jako člen kolektivu jednotlivých škol sladkou odměnou připravenou pracovníky pořádající školy a účastnickým listem. Nejvíce cen získali žáci škol v tomto pořadí:1. místo SŠ gastronomie a služeb Frýdek-Místek, 2. místo SPŠD, a.s., Praha 5, 3. místo SOU obchodu a služeb Teplice, 4. místo SOU obchodu a služeb Praha 9 a 5. místo SOU obchodní a SOŠ SČMSD Žďár nad Sázavou.

Michal Jiroušek

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz