archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

Jak zpřístupnit památky tělesně postiženým?

Boskovice, které patří mezi „Zdravá města, hostily setkání odborníků a zástupců měst, obcí a regionů a neziskových organizací, kteří se snažili najít odpověď na otázku, jak sladit nároky na ochranu památek historických center měst a zároveň je zpřístupnit tělesně postiženým spoluobčanům.


Mimo jiné se účastníci setkání zabývali zajištěním bezbariérového přístupu i do dalších budov, zejména veřejných institucí. Setkání v Boskovicích zahájili první místopředseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS) pan Vladimír Vihan, a starosta Zdravého města Boskovice Ing. František Sivera.

Poznatky expertů z akademické sféry či stavebního úřadu byly doplněny o zkušenosti zástupců neziskových organizací, hájících zájmy tělesně postižených. Ti za hlavní problém ve vztahu k bezbariérovým přístupům označují především nedostatečnou informovanost o bezbariérovosti přístupů pro tělesně postižené a ne vždy dokonalá technická řešení.

Svůj pohled na problematiku prezentovali rovněž zástupci měst a krajů. Především na nich leží hlavní zodpovědnost za to, zda budou naše města přístupná všem, nebo budou vypadat spíše jako překážková dráha. Přítomné mj. zaujala prezentace Zdravého kraje Vysočina, která představila projekt „Vysočina bez bariér“, jehož hlavím cílem je vytvoření kvalitní informační základny, podávající přehled o stavu bezbariérových přístupů na celém území kraje. Mimoto, Vysočina podporuje bezbariérové projekty prostřednictvím grantového programu z Fondu Vysočiny. Účastníci rovněž ocenili prezentaci Konzultačního centra pro odstraňování bariér za práva vozíčkářů Brno, která mj. popisovala nejčastější nedostatky, s kterými se vozíčkáři setkávají: zamčené plošiny, nedostupnost toalet, chybějící návody pro obsluhu zvedacích plošin apod. Jako příklad dobré praxe byl naopak prezentován brněnský hrad Špilberk, který je plně přístupný vozíčkářům a vybaven dobrým značením. S příkladnou spoluprací podnikatelů, města a neziskovek na projektech řešení bezbariérovosti budovy základní školy a denního stacionáře pro mentálně postižené děti, seznámil účastníky náměstek primátora Zdravého města Karviná Ing. Ondřej Brdíčko. Účastníky také zaujaly fotografie k dobrým, ale i špatným technickým řešením v rámci jednotlivých objektů.

Seminář se nejvíce zabýval technickými řešeními a problematikou pro tělesně postižené (zejména vozíčkáře). Překonávání jiných postižení (mentálně postižení, zrakově postižení aj.) a dalších bariér by měl být v budoucnu věnován samostatný seminář.

Bližší informace poskytne Mgr. Radka Veselá, projektová manažerka Kanceláře NSZM, na: vesela@nszm.cz, nebo na http://www.nszm.cz/bezbarierovost.

Antonín Tym,
kancelář NSZM ČR

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz