archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

Co bude hodnotit ČŠI?

Tahle otázka mává sborovnami od té doby, co je jasno, že si budou vytvářet své školní vzdělávací programy. Ty programy, kde jsou oproti dřívějším zvyklostem prioritou kompetence žáků. Ve školách se totiž obávají, že až je navštíví inspektoři, bude všechno jinak. „My budeme v dětech pěstovat kompetence a inspekce začne zjišťovat, jak znají vzorečky a letopočty. Na tohle neskočím!“ Sama ČŠI nyní přiznává, že RVP pro ni znamená změnu stylu práce. Že zatím víc pozoruje, hledá, učí se. Pro sladění pohledu jsme proto položili několika pedagogům ze základních škol otázku: CO BY PODLE VAŠEHO NÁZORU MĚLA SLEDOVAT ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE?


JIŘÍ ŠEFL, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, Plzeň-jih

Podle mého názoru by měla inspekce sledovat v první řadě práci s dětmi, o to méně pak papíry. Ale co bude nakonec s nástupem RVP ZV kontrolovat, netuším. Praktické zkušenosti s ŠVP jsou minimální. Ale ve škole mám zkušený, schopný pedagogický sbor. Věřím, že si s ŠVP poradí. Snad to bude pro děti dobré.

HELENA CHALOUPKOVÁ, ZŠ Chvaletice

Inspekce by měla kontrolovat i to, jestli je ve školách rovnoměrné rozdělení všemožných funkcí, které jdou nad rámec běžné učitelské práce. Mám tím na mysli, aby jeden člověk nebyl zároveň metodikem prevence, koordinátorem environmentální výchovy, kulturním referentem, dys-asistentkou, koordinátorem pro tvorbu ŠVP, zadavatelem testů CERMAT atd. Na malých školách je určitá akumulace pochopitelná, ale na velkých školách by snad neměl být problém, aby se úkoly ve sboru rozdělily.

ŠÁRKA STEKLÁ, ZŠ Slatiňany

Domnívám se, že by měla sledovat obsah školního učebního plánu, jeho plnění, ale také stanovené strategie, formy práce, celkové vnitřní klima školy. Určitě by neměla pouze kontrolovat, ale také pomáhat při řešení problémů. Otevřeněji než dosud vyjadřovat své názory a připomínky již při rozhovorech s učiteli, ne až při rozhovoru s vedením školy či při závěrečné zprávě.

JÁN DRTIL, ZŠ nadporučíka Loma, Příbor

Upřímně řečeno, mrzí mne, že jakmile přijde inspekce do školy, vrhne se především na ředitele a na papíry, které s procesem souvisejí. Asi je to pro ni důležité, přesto jsem přesvědčen, že by inspektoři měli víc chodit do hodin, všímat si, jak se žáci učí, jak to ve třídě vypadá, a v návaznosti se snažit učitelům poradit. Pokud jde o školní vzdělávací programy, taky by mne zajímalo, jak bude potom návštěva inspekce vypadat, co bude vůbec hodnotit. Pokud vím, teď se snad inspektoři školí, na hodnocení škol se připravují.

Ať se ČŠI nakonec rozhodne jakkoli, v každém případě bychom potřebovali její metodickou pomoc. Pro všechny, kdo ŠVP tvoří, je to práce velice náročná. Ještě si nedovedeme představit, jak bude dopad ŠVP v praxi vypadat. Inspektoři jsou zkušení lidé, měli by tedy umět poradit jak ředitelům, tak učitelům, jak dál. I dokončený ŠVP bude určitě postupně doznávat změn, takže pomoc budeme potřebovat nejen při tvorbě, ale i při jeho úpravách. Až praxe ukáže, do jaké míry jsme byli při vytváření ŠVP úspěšní. Všichni se teprve učíme. 

MARIE HÁNOVÁ, ZŠ Chýnov

Myslím, že by inspektoři měli sledovat hlavně děti, jak s nimi učitelé v hodinách pracují, jak si žáci umějí poradit se zadanými úkoly. Prostě měli by chodit do vyučování a ne jenom prohlížet papíry. Co považuji za důležité, měli by své názory a postřehy říkat i učitelům a ne si je nechávat až do ředitelny. A určitě by měli umět poradit.

PAVEL JIRSA, 3. ZŠ, Litomyšl

Vítám, že v poslední době inspekce slibuje, že nám bude moci radit. To ještě před několika lety nesměla. Také jsem vůči svým kantorům v nadřízeném postavení a v životě by mne nenapadlo, abych jim podle svého nejlepšího svědomí neporadil, když za mnou přijdou s problémem. Aby to někdo nepochopil špatně - nechci tím říci, že mé zkušenosti nebyly v minulosti dobré. Kdykoli jsem zavolal do Svitav na inspekci známým inspektorům a ptal jsem se na problém, vždycky se mi snažili pomoci. Až časem jsem se dověděl, že vlastně nesměli. Překvapilo mne to. Jsem přesvědčený, že inspekce musí mít svoji kontrolní funkci, ale jako nadřízený orgán by měla umět a hlavně mít zákonnou možnost poradit. Vím, že tahle otázka kolegy trápí. Při školení koordinátorů se mne často ptají, co bude sledovat inspekce, až budeme mít ŠVP. Mají strach, že ve škole budou vyvíjet aktivity a inspekce pak bude sledovat, co děti umějí a neumějí. Podle informací, které jsme jako školitelé koordinátorů dostali, by měla sledovat, jestli je ŠVP dané školy v souladu s tím, co škola dělá. Myslím, že v tom je obsaženo všechno. I to, že inspekce nesmí skončit jen u vědomostí žáků, ale spíš u jejich činností. Ale pokud jsem se potkal s rozumným inspektorem, tak tomu bylo stejně i dřív.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz