archiv
Učitelské noviny č. 11/2006
tisk článku

„Čtyřhodinové“ děti jsou o starost víc

To, co na začátku vypadalo jako vítaná pomoc dětem, se postupně mění v problém mateřinek. Navzdory tomu, že to byly právě jejich učitelky, které patřily k iniciátorům nového zákona. Od 1. ledna 2006 platí, od 1. února se začala realizovat novela, která umožnila, aby tříleté až čtyřleté děti rodičů na rodičovské dovolené mohly pobývat v mateřské škole ne pět dní v měsíci, ale čtyři hodiny denně – aniž by rodiče přišli o měsíční příspěvek ve výši 3696 Kč. Některé školy se teď obávají, zda situaci ustojí.


„Naše Společnost pro předškolní výchovu byla mezi prvními iniciátory změny zákona, protože jsme chtěly pro děti to nejlepší,“ vysvětluje VĚRA JAKOUBKOVÁ, ředitelka šestitřídní Mateřské školy Na Výšinách v Praze 7. Důvod? Pouhých pět dní v měsíci znamenalo pro děti stále novou adaptaci na prostředí i na kolektiv. Ne každé dítě ji zvládlo bez problémů.

Zprvu iniciátoři jásali. Zákon je schválen, každodenní docházka do mateřské školy je pro děti jednoznačné plus. Konečně je možné i v jejich případě mluvit o systematické výchově, a ne o sociálním zaopatření. Postupem doby však i jim přibývají vrásky na čele.

CO PŮSOBÍ VRÁSKY

Psali jsme o tom v půlce listopadu (UN č. 41/2005). Stručně řečeno: škoda, že novela nepřišla v době, kdy byly mateřinky poloprázdné, když teď počet zapsaných dětí obecně stoupá, se na děti maminek na rodičovské dovolené nemusí kvůli omezené kapacitě dostat se. Uteklo pár měsíců a do popředí se dostává problém, který nikdo nečekal.

„Začínají za mnou chodit maminky tříletých až čtyřletých dětí a chtějí změnu v docházce. Už ne na celý den, ale jen na čtyři hodiny. Prý: ´Když je ten zákon, byla by škoda ho nevyužít. Jsem sice zaměstnaná, ale babička se uvolila syna na dvě tři hoďky pohlídat. To víte, tři tisícovky se hodí.´

Na jednu stranu maminku chápu, ale co škola? V září jsem nahlásila do statistiky, že mám tolik a tolik dětí na celodenní docházku. Podle toho mám nastavený normativ i limit pracovníků. Kdyby to udělaly všechny maminky, všechno se mi zhroutí.

Budu mít míň peněz na platy, limit pracovníků půjde dolů. Navíc mi ještě volali z úřadu práce, že budeme muset každý den u těchto dětí zaznamenávat přesný příchod a odchod. Prý budou dokonce chodit kontroly. Pokud bude těchto dětí víc, aby se učitelka, která má ranní službu, zbláznila.“

Zatímco tzv. pětidenní děti chodily z městské části kontrolovat dvakrát do roka, teď mohou chodit taky každý měsíc. Z hlášení jednou za rok jsou najednou záznamové archy k vyplňování dvakrát denně. Zato se u polodenních dětí sníží ´školkovné´ na dvě třetiny výše částky platné pro celodenní provoz. U tří čtyř dětí ve velké mateřince možná žádný problém. Ale co když se pro toto řešení rozhodnou všechny maminky takhle starých dětí?

„Může se stát, že si nebudeme moci dovolit je vůbec do školy zapsat,“ dověděla jsme v jiné mateřince. „Předškoláci neplatí školkovné, mrňata by platila jen dvě třetiny – a myslíte, že bychom si mohly dovolit napočítat všechno čtyřletým až pětiletým dětem?“

NÁVŠTĚVA NA MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ

Tenhle problém nečekali ani tady, ale o ojedinělých případech už MARTA JURKOVÁ, která má na MŠMT předškolní výchovu na starosti, věděla. Jen doufala, že se příliš nerozšíří. Z tohoto úhlu pohledu má totiž i lednová novela vyhlášky o předškolním vzdělávání bílá místa. Například nestanoví časové rozmezí pro vybrání oněch čtyř hodin.

„Záleží na dohodě ředitele školy s rodiči,“ potvrzuje M. Jurková. I když se předpokládá denní docházka od 8.00 do 12.00, může být všechno jinak. Maminka se domluví s babičkou, která přivede dítě na desátou, a ve dvě odpoledne už pro ně může dojít. Oběd si zaplatí… 

„Dohoda je nutná. Pokud maminka pracuje odpoledne, bude potřebovat, aby dítě mohlo chodit do mateřinky právě v této době. Ale vycházet se musí z režimu každé školy. Jestliže jsou děti na vycházce, těžko je bude maminka hledat po okolí. Nemůže chtít po učitelce, aby na ni s dětmi čekala před školou.“

I když s nárůstem administrativy ministerstvo školství nepočítalo, už zaznamenalo případy, kdy ředitelky dostávaly z příslušného odboru sociální péče formuláře potvrzující, že dítě je přijato do mateřské školy na docházku v době trvání čtyř hodin.

„Podle mého názoru to přináší ředitelkám další zatížení. Nejsem si zcela jista, jestli to náleží do náplně jejich práce. I když spolupráce s odborem sociální péče je samozřejmě důležitá.“

Marta Jurková doufala, že každodenní vyplňování příchodu a odchodu dětí ze školy je jen regionální záležitost. „Ale je pravda, že si hned neuvědomíte, co všechno s tím může být spojené.“

Sondy do terénu

Zkoušela jsem se ptát, jak situace v různých místech republiky vypadá. 

„Kdybychom měli volnou kapacitu, určitě by nám teď počet ´čtyřhodinových´ dětí narostl,“ prozradila JANA ŠAUEROVÁ z 2. MŠ 17. listopadu v Litomyšli. Už teď ví, že se maminky domlouvají s babičkami, aby mohly nabídky čtyřhodinového provozu využít. „Snaží se to za každou cenu zvládnout, ty peníze jsou pro mladou rodinu důležité. Trošku se toho obáváme, to víte, normativy, počet učitelek. I teď je prostor pro jejich překrývání malý. Když jsme v plném stavu, ještě to jde, ale stačí, když jedna učitelka odjede na školení nebo onemocní – a je zle.“

Překvapení ji čekalo, když přišel z kraje normativ. „Předpokládali jsme, že jeden normativ vytvoří dvě děti s čtyřhodinovou docházkou. Omyl. Nastavili nám ho tak, že jeden normativ vytvářejí tři děti. Vejdeme se do něj s odřenýma ušima. Chybí další učitelka na třídě, kde jsou právě děti docházející na čtyři hodiny denně. Protože přicházejí přímo z rodiny, nejsou zvyklé na kolektiv. Potřebují mnohem větší péči.“

S většinou rodičů, kteří teď žádali o změnu docházky, se dohodli na jednotném čase – od 8.00 do 12.00, aby děti byly ve škole i na oběd. „Jen dvoje rodiče si přáli docházku od 10.00 do 14.00. Bude to pro nás problém, protože se učitelky nebudou moci překrývat ani na vycházce. Normativně na třídě s 27 polodenními dětmi vychází úvazek jen pro jednu učitelku, a to na čtyři a půl hodiny. Kde je zajištění bezpečnosti při pobytu venku?“

Marta Vrabcová z MŠ Sauerova v Praze 3 s takto starými dětmi zkušenosti nemá. „Máme tak plno, že jsem je nemohla přijmout. Ale v zásadě s tím nesouhlasím. Od kolegyň z jiných mateřských škol slýchám, že se maminky zbavují povinností. Na jednu stranu je chápu, ale dítě do čtyř let věku matku potřebuje, proto dostává rodičovský příspěvek.“

„U nás se žádná maminka nerozhodla změnit celodenní docházku dítěte na čtyřhodinovou. Některé naopak přestaly děti do mateřské školy dávat, zůstaly s nimi doma,“ řekla nám svatava lajBnerová, ředitelka MŠ Kamýk nad Vltavou. Z přemíry ´čtyřhodinových´ dětí zatím obavy nemá. „Ze 48 zapsaných dětí jsou jenom čtyři na půl dne. Úvazek máme větší, čerpáme ho jenom na tři učitelky, zbytek zůstává na ostatní pracovníky. Jistě že by se mohlo stát, že bude ´celodenních´ dětí ubývat, ale snad to zvládneme.“

Ludmila Šprachtová z MŠ Sokolovská v Praze 8 se domnívá, že by případný nárůst ´čtyřhodinových´dětí pokryla ze školkovného. „Také naše Asociace předškolní výchovy patřila k iniciátorům novely. V evropských mateřských školách jsou většinou děti jen dopoledne. Když se bude i u nás odpoledne věnovat dětem rodina, určitě mi to vadit nebude. V každém případě jsou čtyři hodiny denně v mateřské škole mnohem vhodnější, než bylo původních pět dní za měsíc.“

Se zvýšenými nároky na administrativu se ještě nesetkala.

„Zaznamenávat příchod a odchod dětí po nás zatím nikdo nechtěl. Jen je máme v docházce vyznačené. Doufám, že to je pouze místní iniciativa. Zrovna teď jsem posílala na sociálku potvrzení, že u čtyř dětí se změnila docházka, tím snad administrativa skončí. Už takhle jsme zavaleni papírováním. Nevím, proč jsou Češi tak nedůvěřiví, že na všechno potřebují bumážku. Papír snese všechno, realita může být jiná.“

AŽ PŘIJDE ZÁPIS

Budete u zápisu upřednostňovat děti, které půjdou do mateřinky na celý den? – ptala jsem se. A naprostá většina ředitelek to odkývala. Logicky. „Kdybych nabrala polovinu ´čtyřhodinových´ dětí, musela bych dvě učitelky propustit. Pak bychom ani nemohly jít na vycházku. Ve školce může být učitelka s více než dvaceti dětmi, ven už s nimi nesmí. A bezpečnost musím zajistit prvořadě.“

Zdá se, že z dobré vůle přibyla mateřinkám další starost.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

OTÁZKY PRO MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Odpovídá tisková mluvčí KATEŘINA BERÁNKOVÁ

Mohou se maminky, které už nebyly na rodičovské dovolené a jejich děti navštěvovaly celodenně mateřskou školu, na rodičovskou dovolenou znovu vrátit a zkrátit docházku dětí do mateřské školy jen na čtyři hodiny denně?

Předem chci upozornit, že na rodičovské dovolené nemusejí být pouze maminky, ale i tatínkové, budeme tedy mluvit o rodičích. Rodičovská dovolená je do tří let věku dítěte. Rodičovský příspěvek se vyplácí až do čtyř let věku dítěte. Rodič tedy může být s dítětem doma až do čtyř let věku dítěte. Může se ale stát, že po dvou letech, kdy je s dítětem doma, dostane třeba zajímavou pracovní nabídku nebo si prostě řekne, že se chce vrátit do zaměstnání. Rodičovskou dovolenou tedy přeruší. Po určité době se z nějakých důvodů rozhodne na rodičovskou dovolenou vrátit. Zaměstnavatel se může dostat do problémů, nebo dítě mateřskou školu špatně snáší. Rodič může znovu o rodičovský příspěvek zažádat. Podmínkou však je, že musí být zabezpečena celodenní řádná a osobní péče o dítě. To znamená, že je buď s dítětem doma, nebo ho dává do mateřské školy či obdobného předškolního zařízení. Pokud jde o dítě mladší tří let, může docházet do mateřské školy maximálně pět dnů v měsíci. Dítě od tří do čtyř let potom na čtyři hodiny denně. Odpovídám tedy na vaši otázku: Ano, rodič se může po přerušení rodičovské dovolené na ni opět vrátit.

Pak záleží na ředitelce, jestli dítě do školy přijme nebo ne. Povinnost dítě přijmout v zákoně není.

Nemohu hovořit za mateřské školy. My dáváme rodičům možnost přivýdělku a zároveň možnost, aby dítě mohlo být umístěno na určitou dobu v mateřské škole či obdobném předškolním zařízení. Mohou toho využít například rodiče, kteří si hledají nové zaměstnání, nebo naopak ti, kteří se do něj nechtějí vrátit najednou, ale rozhodli se využít zkráceného pracovního úvazku.

Jak je to s administrativou kolem těchto dětí? Zatím se zkušenosti v různých regionech liší. Někde stačí oznámit jména dětí, které navštěvují mateřskou školu na čtyři hodiny denně. Jinde požadují zapisovat každý den přesný čas příchodu a odchodu dětí do školy. 

Je to záležitost poměrně nová, platí teprve od 1. února letošního roku, proto se ještě podmínky nesrovnaly. Vyplácení rodičovského příspěvku spadá do kompetencí úřadů práce v regionech. Pro vyplácení rodičovského příspěvku budou potřebovat přesnou evidenci docházky dětí starších tří let, které chodí do mateřské školy jen na čtyři hodiny denně. Předpokládám, že všechny úřady práce budou tuto evidenci po mateřských školách vyžadovat. A protože se čas počítá na hodiny, bude opravdu nutné přesné zaznamenání docházky.

Mateřským školám tedy přibude nová povinnost.

Všechna předškolní zařízení, která tyto děti přijmou, budou muset vykazovat po hodinách, že dítě nepřekročilo stanovenou dobu maximálně čtyř hodin denně. Proto je nutné zaznamenávat přesný příchod a odchod. Úřady práce musejí mít doklad o tom, že je příspěvek vyplacen oprávněně.

Je stanovena forma, například tiskopis, nebo záleží na škole, jak evidenci povede?

Předpokládám, že se úřady práce s mateřskými školami v regionu domluví a že se dohodnou na společném postupu.

Co když dítě v některý den hranici čtyř hodin překročí? Matce nebo otci třeba ujede autobus.

Stanovená hranice je nepřekročitelná. Pokud ale budou mít rodiče skutečně závažný důvod, lze jistě situaci řešit individuálně. 

V případě, že by hranici nedodržovali systematicky, hrozí jim odebrání příspěvku?

Ano, jestliže rodiče nebudou hranici čtyř hodin denně dodržovat, pak nebudou splňovat podmínky pro nárok na poskytování rodičovského příspěvku. Ve finále by o něj mohli za daný měsíc přijít.

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz