archiv
Učitelské noviny č. 11/2004
tisk článku

Zajímá nás, jak se bude učit?

Zahalen do tajemství vzbouzel Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) více než rok naději i obavy. Teď konečně visí na internetu, aby bylo možné do 16. dubna vznést k jeho obsahu připomínky. Ozvou se učitelé? Vědí o tom vůbec? Zajímají se? Namátkou jsme vybrali několik základních škol, abychom se jejich ředitelů zeptali:


Co víte o RVP ZV? Měli jste možnost do něj nahlédnout? myslíte si, že bude pro školu plus nebo mínus? zapojíte se do diskuze?

JANA VELICHOVÁ, ZŠ Maletín

Žádnou verzi RVP ZV jsem na vlastní oči neviděla, ale absolvovala jsem na toto téma několik seminářů. Přesto vám neřeknu, jestli ho považuji pro školu za plus nebo mínus. Spíš nerozhodně. Na jednu stranu dává škole příležitost připravit si program podle svého. Na druhé straně je dost nevýhod. Učitelé ani studenti nejsou na tvorbu školního programu připraveni, na RVP ZV nejsou nachystány ani učebnice a učební pomůcky. S učiteli jsme o něm zatím debatovali jen nezávazně ve sborovně. Ale teď spolu mluvíme, určitě se na internet podívám.

Příslib anonymity

Moje seznámení s RVP ZV bylo opravdu jen rámcové na jednom semináři v Brně. Od té doby jsem další informace nezískal. Pomalu končím, víc se o to zajímá moje zástupkyně, která – doufám - převezme moje místo. Ta jezdí na všechna školení. O zapojení do diskuze neuvažujeme. Napřed musíme mít dost informací, než se sami pustíme do práce.

HANA PAVLÍKOVÁ, ZŠ Zlaté Hory

Teď zrovna máme na stole RVP ZV i ten pro předškolní výchovu. Máme totiž schůzku s okolními mateřinkami, abychom se domluvili, jak pracovat s prvňáčky, kteří k nám v září přijdou. Poprosila jsem ředitelky mateřských škol, zda by nám přinesli své školní programy, abychom se s nimi seznámili, popovídali si, co je to stálo za úsilí. Spolupracujeme s s Tvořivou školu z Brna, to, co nachystali pro 1. stupeň, se nám líbí. Osobně jsem RVP ZV nakloněna.

Diskuzi musíme napřed naplánovat, do 16. dubna je ještě daleko.

Příslib anonymity

Do diskuze se zapojovat nebudeme. Učitelé sice absolvovali různé semináře, které připravovalo pedagogické centrum, ale pořád čekáme, jestli skutečně budeme do toho víru vtaženi všichni. Na internet jsem se nedívala, ale mám dojem, že RVP je dvojsečný. Předměty jako je čeština a matematika jsou jasné, ale co s takovou rodinnou nebo občanskou výchovu? Učitelé říkají, že si nedovedou prolínání představit. Taky mám obavu z toho, jak budou reagovat žáci. Dnešní děti jsou jiné, jejich chování není takové, jako dřív.

MIROSLAV MANIŠ, ZŠ TGM Čejkovice

Stáhl jsem si RVP ZV z internetu. Zatím jsem na začátku, teprve se seznamuji s třetí verzí. V pedagogickém sboru se o programu bavíme spíš nezávazně, na solidní rozbor ještě nejsme připraveni. Diskutovat o něm určitě budeme. Jestli stihneme připomínky do 16. dubna, nevím. Ale myslím, že to nebude tak rychlá záležitost, jak se prezentuje. Podle mne je možné v RVP ZV najít klady i zápory. Určitě je dobře, že škola bude mít možnost profilovat se podle svých podmínek. Obávám se však, jestli bude zajištěna návaznost na střední školy. Aby nás zase někdo přes přijímačky netlačil k tomu, co máme a nemáme učit. Tady musí být velice přesně stanovena kritéria, aby bylo jasné, co má umět a znát žák 5. a 9. ročníku. Maminka mi vyprávěla, že končila základní školu závěrečnými zkouškami. Docela bych se za ně přimlouval. Neměla by je připravovat škola, ale stát a to jednotně. Aby bylo nesporné, co má absolvent ZŠ zvládnout, a škola si mohla ověřit, jestli to svým školním vzdělávacím programem dokáže. Pak by bylo možné říci, který žák je a který není dobře připraven ke studiu na jakémkoli typu střední školy.

JIŘÍ ŠÍMA, ZŠ Horní Planá

Pročetl jsem první verzi, která byla zveřejněna na internetu. Druhá verze nebyla přístupná, ale viděl jsem ji u kolegů, kterým se ji někde podařilo sehnat. Třetí verzi mám právě teď na stole a za chvíli ji budu dávat na poradě učitelům. Paní ministryně nás v  Učitelských novinách č. 9 požádala, abychom se RVP ZV zabývali. Tak jsme si řekli: Musíme to udělat, už to nejde dál. Do veřejné diskuze se ale nejspíš zapojovat nebudeme. Víc musíme o programu hovořit mezi sebou, abychom se s ním v praxi vyrovnali co nejlépe. Myslím, že je to výborná myšlenka, líbí se mi, ale obávám se, že ujmout se jí teď bude schopen tak každý dvacátý učitel. Uvedení do praxe bude znamenat spoustu práce.

JAROSLAVA ŠTEFFLOVÁ

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz