archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Jak děti vnímají umění

Na naší škole věnujeme velkou pozornost estetické výchově. Považujeme za důležité, aby si děti dokázaly najít cestu do galerie, divadla, aby se lékem na bolavou duši místo drogy a alkoholu stala hudba nebo kvalitní film. Od podzimu jsme v rámci dějepisu a výtvarné výchovy navštívili řadu výstav, využíváme také nabídku Národní galerie a objednáváme prohlídky výstav s lektorským výkladem. Bývá živý, názorný a poutavý. Vhodně doplní učivo, podněcuje zájem o umění.

Nikdo by neuvěřil, že dnes je možné uprostřed výstavní síně hrát s dětmi divadlo! Stalo se nám to např. ve Valdštejnské jízdárně na výstavě obrazů Václava Brožíka. Děti se seznámily s obrazem Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, pak dostaly role a měly zahrát každý svou postavu. Základní promluvy měly napsané na kartičce, pak jen záleželo na jejich fantazii a schopnostech improvizace. Program prostřednictvím rekonstrukce historické události rozvíjel jejich řečové a fabulační schopnosti.

Děti poznávají, že znalosti získané ve škole mohou uplatnit v praxi. Často se obracejí na lektory se zajímavými dotazy. Zvláště starší žáci leckdy projevují vyspělé názory. Jako důkaz ocituji ukázky ze slohových prací žáků 9.A třídy, které líčí zážitky z výstavy obrazů dřívějších i současných výtvarníků sdružených ve spolku Umělecká beseda.

Gabriela Manychová: Zaujal mě obraz od A. Waldhausera Měsíční noc z  roku 1875. Byl velmi zvláštní. Působil trochu depresivně, ale bylo v něm jakési kouzlo, které mě k němu přitahovalo. Více se mi ale líbila část moderní. Přece jenom k ní mám blíže, dokážu se vcítit do obrazu a poznat, co tím chtěl malíř vyjádřit. Některé obrazy vypadají, jako by si chtěl malíř vybít zlost, některé jako by se něčeho bál a jiné jako by byl právě zamilovaný.

Eliška Míková: Skoro nikomu se ten obraz nelíbil. Ale mně přišel krásný a zajímavý. Krajinu v obraze vidí pouze autorka a ostatním to přijde naprosto nesmyslné. V tom je právě onen půvab.

Zbyněk Vyhlas: Nejvíce mě zaujal obraz od D. Chatrného Bez názvu: bavlněný provázek ve tvaru dvou rovnoběžek, na něž je tuhou vedena kolmice. Hned pod tím byl výjev znázorňující to samé, ale opačně. Tento obraz jsem pozoroval s kamarády. Mysleli si, že jde o potok, přes který vede silnice. Já jsem však toho názoru, že tento obraz má znázorňovat vítězství dobré vůle nad špatnou. Tato myšlenka byla vyjádřena ještě jednou a ten rozdíl podle mě vyjadřuje, že špatná vůle někdy ve světě zvítězí.

Žáci 9.A třídy a učitelka Věra Opatrná,
ZŠ Mládí, Praha 13

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz