archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Školy při dětských léčebnách

Ve čtyřech západočeských lázeňských městech (v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních a Lázních Kynžvartu) provozují akciové společnosti dětské léčebny, pod jejichž střechami působí spolu se zdravotníky státní základní školy. Toto partnerství trvá desítky let a v současnosti jsou z kdysi málo významných školských zařízení právní subjekty zřízené Karlovarským krajem.

Přestože má každá dětská léčebna odlišné zdravotní zaměření, dopolední čas dětí je režírován velmi podobně - prolínají se léčebné procedury a vyučování. O léčbu se starají zdravotníci a vědomosti, které by měly dětem usnadnit návrat mezi kmenové spolužáky, musíme poskytnout my - učitelé.

V počtu hodin, které máme k dispozici, se lišíme, ale způsob vyučování je ve všech čtyřech školách velmi podobný. Je to individuální práce s každým žákem podle plánů učiva kmenové školy a samozřejmě v souladu s jeho schopnostmi. Taková práce je náročná, kvalitně zvládnout ji může jen zkušený, odborně a metodicky zdatný pedagog, schopný rychlé orientace v učivu několika ročníků a připravený pracovat s dětmi, které přijíždějí s mnohastránkovými rozdíly v probírané látce (někdy se dokonce učí podle odlišných učebnic), a přitom držet krok s tempem kmenových škol. Nedostatek soukromí a únava po procedurách navíc nepřejí domácí přípravě, i když s ní zdravotníci v odpoledním rozvrhu volného času dětí počítají.

Zhruba po měsíci se lázeňští pacienti a naši dočasní žáci vracejí zdravotně posíleni domů a do svých kmenových tříd a my věříme, že se jim v nich s naším přispěním podaří zaujmout jejich obvyklé místo na žebříčku úspěšnosti.

Ludmila Cingrošová,
ředitelka Speciální základní školy
při Dětské gynekologické léčebně
ve Františkových Lázních

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz