archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Jsou plavecké školy bezpečné? L. Doubrava, UN č. 6/2004

Chtěl bych Učitelským novinám za APŠ poděkovat za to, jak velký prostor byl věnován problematice povinné plavecké výuky, se kterou bylo v současné době potřeba podrobně seznámit jak pedagogickou veřejnost, tak i přátele školy – rodiče. Ale zároveň bych chtěl ještě zareagovat na část „Plavání by mělo i nadále zůstat povinné“.

V osnovách (které jsou pochopitelně staršího data – 1996) se uvádí „… plavání je zařazováno do výuky zpravidla ve 4. ročníku ve formě kurzu. V případě vhodných podmínek se doporučuje zařazovat plavání i v ostatních etapách vzdělání“. Není nikde udán počet hodin! Soubor pedagogicko-organizačních informací pro školy a školská zařízení, který MŠMT vydává pro každý školní rok se uvádí: „Výuka plavání se organizuje v základních školách v rámci povinné tělesné výchovy ve dvou po sobě následujících ročnících prvního stupně v rozsahu 20 hodin v jednom ročníku, tj. 40 hodin povinné výuky plavání! Pan redaktor Doubrava uvádí, že je nutné pro budoucnost zachovat alespoň ono minimum 20 hodin což považují za důležité všichni dotázaní odborníci.

Kdybychom toto připustili, vrátili bychom se o hodně zpět. Dnes víme, že k naučení žáka dobrým základů plavání 20 hodin výuky nestačí. Ale také víme o finanční a ekonomické situaci ve školství. Proto také při všech jednáních, která jsme vedli s MŠMT v souvislosti s nově připravovaným RVP jsme požadovali, aby byla zachována výuka alespoň ve stávajícím rozsahu, tj. 40 hodin povinné výuky.

Neumí-li dítě jezdit na kole nebo lyžovat, může se zranit, ale neumí-li plavat, jde mu o život!!

Jan Puš,
prezident Asociace plaveckých škol, Praha

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
43%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz