archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Civilní služba končí, R. Švancar, UN č. 4/2004

V článku, co budou dělat školy a ústavy po odchodu civilkářů, říká Antonín Herrmann, ředitel školy při Jedličkovém ústavu, že u nich civilkáři dostávají 2800,- Kč, tramvajenku + slušné zacházení. Zajímalo by mě, proč dostávají méně než já, současný „civil“ v nemocnici, kterému "almužna" vyjde měsíčně na 3600 - 4000,- Kč dle pracovních dnů, což je dle zákona. Pracuji pracovní dny od 7,00 do 15,30 a nemám korunu navíc. Co se týká nároku na cestovní výdaje, bylo mi vysvětleno: Buď předkládám jízdenky, nebo: tramvajenka stojí 420,- Kč, chodím do práce 20 pracovních dnů v měsíci. Tedy 420 děleno 30 dny krát 20 dní v kanceláři = 280,- Kč. Organizace by mi v tomto případě doplácela na tramvajenku za 420,- Kč 280,- Kč. Zajímalo by mě, kde jsem já navýšen ve mzdě, neboť mi bylo na různých městských úřadech vysvětleno, že to, co teď dostávám, je minimum možného.

Tomáš Petrůj

Naši "civiláci" jsou placeni podle stejného zákona. Částku 2 800 Kč jsem zjistil dotazem u civiláka, jednalo se o konkrétní měsíc. Plat se sestává z těchto položek: 500 Kč služné, 150 Kč ošatné, 300 Kč příplatek za ztížené prostředí, 53 Kč stravné (oběd zajištěn zde) za den pracovní, 84 Kč za sobotu, neděli, svátek, nemoc. Tramvajenku platíme rovněž. Civiláci jsou u nás i s tímto platem spokojeni, jen škoda, že tyto síly již v dalších letech mít nebudeme. Nevím, zda stážisté z pracovních úřadů budou chtít dělat tuto práci za mzdu, kterou jim bude poskytovat úřad práce.

Antonín Herrmann,
ředitel školy při Jedličkově ústavu

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
34%
42%
23%
1591221600_tyr.jpg
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz