archiv
Učitelské noviny č. 10/2004
tisk článku

Učitelé nakonec svou 12. třídu dostali

Rozdílný pohled na zařazování v novém tarifním systému

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes otevřeně (podle Z. Bernarda z MŠMT v rozporu s dohodami ze začátku školního roku) tvrdí, že učitelé na ZŠ měli být zařazeni do 11. platové třídy. V době, kdy se ředitelé rozhodovali, se tento hlas objevoval skrytěji. Tisková mluvčí MPSV tehdy UN takticky řekla, že po učitele je otevřena 11., 12. i 13. tarifní třída. V praxi se ředitelé rozhodovali v naprosté většině v kontextu metodického pokynu MŠMT. Přesto jich pár jakoby dopřálo sluchu názorům mimo školství a zařadilo všechny učitele do 11. třídy.


Měli by učitelům ztracené peníze doplatit

Na Vysočině takto rozhodli ředitelé čtyř škol. MILUŠE VOKÁČOVÁ, předsedkyně KROS pracovníků školství, na kterou se obrátili odboráři ze základní školy v Přibyslavi, zatelefonovala starostovi. „Pozval si ředitele školy na pohovor a výsledkem bylo, že jim ředitel školy rozdal nové platové výměry, kde od 1. března jsou zařazeni tak, jak jim náleží – tedy začínající v 11. třídě a ostatní ve třídě 12.,“ popisuje ve zkratce situaci M. Vokáčová. Zůstává však podle ní otevřena otázka, jestli nemají pracovníci nárok na doplacení rozdílu ve mzdě mezi 11. a 12. třídou za první dva měsíce, kdy byli zařazeni jinak, než podle svého přesvědčení měli být. „Pokud se to nestane, dojde podle nás k obohacování zaměstnavatele na úkor zaměstnanců,“ říká M. Vokáčová.

Pokud by se ředitel sám nerozhodl situaci řešit, měli by se učitelé podle krajské odborářky obrátit na úřad práce a požádat ho o kontrolu zařazení zaměstnanců do tarifních tříd. Ten může rozhodnutí ředitele posoudit a má oprávnění v případě, že zjistí pochybění, ředitele i sankcionovat. „Kontrolu může provést i školní inspekce, ale ta nemůže ředitele za chybné rozhodnutí postihnout,“ říká M. Vokáčová.

Věří, že se podaří všechny ředitele přesvědčit, aby zařadili učitele podle metodiky MŠMT. „Není přece možné, aby existovaly nerovné podmínky při odměňování zaměstnanců za stejnou práci,“ říká.

Je to věc ředitele

Starosta Přibyslavi JAN ŠTEFÁČEK odmítá, že by iniciativa k zařazování učitelů do 11. třídy, vyšla od obce. „Je to věc ředitele školy,“ říká. Potvrzuje však, že když se o tomto rozhodnutí dozvěděl, pozval ředitele na jednání, jehož se zúčastnil i tajemník městského úřadu Přibyslavi. Podle starosty by učitelé měli být zařazeni ve 12. platové třídě. Toto řešení také řediteli doporučili. Konečně - město ředitele školy hned na začátku roku zařadilo do 12. platové třídy.

Výklad MŠMT mě jako zaměstnavatele nemusí zajímat

„Řídil jsem se nařízením vlády, které v katalogu prací určuje pro učitele dvě, resp. tři třídy. Podle toho jsem se rozhodl pro 11. třídu,“ říká OTA BENC, ředitel ZŠ Přibyslav. V nařízení vlády ani v katalogu prací prý není nic, co v metodickém pokynu vykládá ministerstvo školství. Proto se diví, kde k tomu ministerští úřadníci přišli. Podstatné jsou prý náplně práce, které jsou pro 11. a 12. třídu uvedeny v katalogu prací. „Výklad ministerstva školství asi pouze kopíruje nějakou dohodu, kterou uzavřelo s odbory. To ale mě jako zaměstnavatele zajímat nemusí,“ říká ředitel.

Nicméně stejně se rozhodl od března pracovníky do 12. třídy přeřadit. Čekal na rozpočtové výhledy na letošní rok. Rozdíl mezi 1. lednem a 1. březnem je podle něho zásadní – učitelé mají nyní od 1. března stanovenu pracovní náplň tak, že mnoho činností, které dřív byly ředitelem podporovány osobním ohodnocením a odměnami, mají ve svém popisu práce. „Nové metody práce, individuální přístup atd. je nutné podporovat, ale odrážely se v nadtarifních složkách platu. O tuto možnost jsem nyní přišel,“ vysvětluje. Osobní ohodnocení však k 1. březnu neměnil. „Počkám si do konce dubna, až budu znát objem prostředků a podle toho stanovím jeho výši dál.“

Učitelé na jeho škole jsou prý v drtivé většině kvalifikovaní, aprobovaní a s praxí. Přesto si nemyslí, že k 1. lednu zařadil učitele špatně…

Diskuze se starostou podle něho hrála nulovou roli. Starosta ho prý jen informoval o ultimativních požadavcích předsedkyně KROS. „Řekl mi svůj osobní názor a já ho pouze akceptoval,“ říká O. Benc.

Není možné šetřit si zařazením do nižší třídy na nadtarify

Podle toho, co říká VÍT BERKA, právník ČMOS PŠ, však ředitel školy pochybil. „Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje,“ upozorňuje na znění předpisu. Jestliže v popisu práce nejnáročnější práce, podle níž zaměstnanci náleží 12. platová třída, uvedena není, ale zaměstnavatel ji vyžaduje a zaměstnanec ji skutečně vykonává, vzniká zaměstnanci nárok na zařazení do této třídy, a tím i nárok na tomu odpovídající platový tarif. „Pokud byl zaměstnanec zařazen nesprávně a později dojde k nápravě, vzniká mu peněžitý nárok na doplatek do příslušejícího platového tarifu (§ 263 zákoníku práce). Nenárokovými složkami platu nelze špatné platové zařazení zaměstnance kompenzovat,“ zdůrazňuje právník.

***

Ředitel je ve své škole pánem – pokud obec skutečně respektuje právní subjektivitu školy. Nemůže se však chovat jako blahorodí. Bránit by mu v tom měla vlastní serióznost, aktivní a neuskřinutá odborová organizace a pravidla, která jsou stanovena zákony nařízeními. Tyto zákony by však měly být takové, aby nedávaly možnost více výkladů. Jak chtít po ředitelích, aby pochopili „správně“ zákon, když se na jeho výkladu nemohou shodnout ani představitelé ministerstev?

Radmil Švancar

Z dopisu, kterým odbor školství KÚ Kraje Vysočina oslovil v lednu ředitele škol ve svém regionu

Jednotliví ředitelé škol si vykládají různě znění katalogu prací a rozdíl mezi 11. a 12. platovou třídou určenou pro učitele. V důsledku toho jsou v některých školách všichni učitelé zařazeni v 11. platové třídě. Není správné, aby se ekonomické možnosti staly hlavním hlediskem při zařazování učitelů … a aby ředitelé tímto způsobem šetřili na odměny a osobní příplatky. Odbor školství souhlasí s názorem MŠMT,… že 11. platová třída je určena pro učitele, kteří pracují s hotovými dokumenty, nepřipravují se samostatně na vyučování (rozdělení látky, příprava písemných a jiných prací - což jsou učební dokumenty) a není to od nich požadováno … a budou potřebovat rady a spolupráci kvalifikovaných učitelů… Požadavek kvalifikace sice není v popisu činnosti v katalogu definován, ale od kvalifikovaného učitele, který absolvoval zkoušku z pedagogiky a psychologie se jistě očekává kvalitnější a odbornější způsob výuky než od nekvalifikovaného a v návaznosti na znění popisu činnosti ve 12. platové třídě i individuální přístup k žákům a nové (kvalifikované) metody výuky.

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz