archiv
Učitelské noviny č. 09/2004
tisk článku

Civilní služba končí, R. Švancar, UN č. 4/2004


R. Švancar, UN č. 4/2004


Již zanedlouho završím své působení na civilní službě. Z obavy šikany, kterou jsem již zažíval na ZŠ jsem radši volil tuto cestu. K mé zdravotní dokumentaci a horším sociálním poměrům nebylo přihlédnuto vůbec. Bohužel jsem byl povolán k odvodu v době, kdy ČR slavila rok vstupu do členské organizace NATO a podmínky pro brance byly nejostřejší. K mému údivu zjišťuji, co jsem musel být za blba, neboť jsem jeden ze dvou až tří kluků z celé třídy, jak na SŠ, tak ZŠ, který dal Územní vojenské správě vědět, že skončil studium, jak mu příslušný branný zákon nařizuje. Ostatní nedali zkrátka své vojenské správě vědět, že studium skončili a již mnozí spokojeně chodí do práce. Kdybych toto udělal já, věřím na základě rodinných zkušeností s úřady, že budu dle zákona potrestán a především nebudu mít již vůbec možnost si o civilní službu zažádat. V dnešní situaci mám akorát ztíženou možnost nalézt zaměstnání díky stále zvyšující se nezaměstnanosti. A proto, ať se dotyční - management, kteří v organizacích, kde jsou občané na civilní službě, jako jsou školy, nemocnice, ústavy apod. laskavě probudí ze zoufalého výrazu z nedostatku levných pracovních sil a pochopí, že tento "pracovní trh" nebyl dokonale naplněn ne z nedostatku "civilkářů", ale z umožnění neplnění branného zákona mnoha odvedenými branci. Pakliže jsou poslední odvody letos v dubnu, lze je povolat z jejich pracovních poměrů na vojnu či civilní službu. Že o svá místa nepřijdou, jim v tomto případě zaručuje zákoník práce.

TOMÁŠ PETRůJ,
petruj@centrum.cz

< zpět do čísla
banners/lesany_konkurz_390x60.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz