archiv
Učitelské noviny č. 08/2004
tisk článku

Protizákonné sloučení škol, L. Veselá, UN č. 1/2004

L. Veselá, UN č.1/2004


Zastupitelstvo MČ Praha 2 dne 21.10.2004 souhlasilo svým usnesení č. Ř/6/D se sloučením ZŠ Vratislavova se ZŠ Botičská k 1.1.2004. Hlavním důvodem tohoto sloučení byl a je neustále klesající počet dětí v základních školách a s tím související ekonomické důvody. V Praze je plat učitelů znatelně pod úrovní průměrného pražského platu a je třeba hledat cesty k jeho navýšení. Finance přidělované ze státního rozpočtu na platy a učební pomůcky jsou zcela striktně odvozeny od počtu dětí v dané škole a zodpovědnost za jejich dostatek přešla od 1.1.2004 z hlavního města Prahy na bedra městských částí. Platili jsme jen provoz, údržbu, opravy a investice, nyní budeme zodpovídat i za rozdělování peněz na platy a učební pomůcky.

Na základě tohoto usnesení požádala MČ Praha 2, jako zřizovatel zmíněné základní školy, MŠMT o vyřazení ZŠ Vratislavova ze sítě škol.

Dne 15.1.2004 obdržela MČ Praha 2 rozhodnutí MŠMT o vyřazení ZŠ Vratislavova 13 ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, s účinností od 1.1.2004. V souladu s usnesením ZMČ a žádostí MČ Praha 2 je toto rozhodnutí odůvodněno sloučením se školou s názvem Botičská 8, Praha 2, která se k 1.1.2004 stává nástupnickou organizací.

Dále se v odůvodnění konstatuje: v souladu s § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke sloučení či zrušení příspěvkové organizace dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na přejímající organizace. Tato zákonná norma svěřuje rozhodnutí o určení dne, kterým dochází ke sloučení či zrušení příspěvkové organizace, do výlučné pravomoci zřizovatele.

Vzhledem k tomu, že se jedná ve vztahu k § 2 odst. 2 vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů, o pozdější a zároveň z hlediska hierarchie právních norem, nadřazenou právní normu, nelze § 2 odst. 2 vyhlášky č. 291/1991 Sb., uplatnit, neboť je s výše uvedeným zákonným ustanovením v rozporu. V případě použití §2 odst. 2 vyhlášky č. 291/1991 Sb., by se zákonná pravomoc zřizovatele rozhodnout o dni sloučení či zrušení příspěvkové organizace stala, pokud jde o příspěvkové organizace - základní školy, v praxi zcela nepoužitelnou.

Z výše uvedeného odůvodnění jednoznačně vyplývá, že tvrzení paní Lindy Veselé o protizákonném sloučení těchto škol je nepravdivé a výklad uvedených zákonných norem v jejím příspěvku je zcela účelový.

Jana Rybínová,
radní (ODS)
předsedkyně KVV MČ Praha 2

Jan Polecha,
radní (US-DEU)

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz