archiv
Učitelské noviny č. 08/2004
tisk článku

Když sloučení hrozí výbuchem

Sloučená pracoviště mateřských škol nejsou nic moc, letí republikou. Ale ještě hůř prý dopadly mateřinky, které se musely sloučit se základní školou. Pozor - paušalizovat nelze. Určitě existuje dost příkladů, které mohou potvrdit, že jak sloučené mateřinky, tak spojení základní a mateřská škola může fungovat ke spokojenosti všech. Právě proto bychom se měli naučit nahlas pojmenovat důvody, které jinde klidu na pracovišti brání. Zašli jsme se zeptat, jak je vidí MARTA JURKOVÁ z odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT.


Slyšíte víc kladných nebo záporných příkladů? Bohužel, častěji se dovídám o těch špatných. Na spojení základní-mateřská škola si učitelky dost stěžují. Základ však vidím v tom, jestli ke sloučení škol došlo po vzájemné dohodě všech zúčastněných, nebo přes jejich odpor. Vím například, že v Nymburce ředitelky samy požádaly, že chtějí být součástí základní školy. Domluvily se a teď si pochvalují, že jim ubylo papírování, ale volnost při rozhodování jim zůstala. Někdy si paní učitelky myslí, že za ně všechny problémy vyřeší nový zákon nebo vyhláška. Ale dokud se nevyjasní vztahy mezi lidmi, žádný právní předpis jim nepomůže.

Co považujete za největší překážku při jednání škol?

Začíná to už při formulaci, že mateřská škola je přiřazena k základní. Ale tak to není. Vzniká nový subjekt, v němž je mateřská a základní škola v rovnovážném partnerském vztahu. Ani bývalé ředitelky mateřských škol si to často neuvědomují, už dopředu počítají s tím, že jsou základní škole podřízeny. Nejsou. Ředitel základní školy sice zařízení vede, ale ředitelka mateřské školy - ať už ji jmenuje zástupkyní, nebo ji nechá jako vedoucí učitelku - by mu měla být partnerem.

Jaké další problémy se objevují? 

Ředitel základní školy nezná problematiku předškolního vzdělávání. Nikdy ji nestudoval, nezabýval se jí, nemůže do ní proniknout. Pokud se v odborných otázkách nespolehne na člověka v čele mateřské školy, a nedá na jeho rady, nemohou být vztahy ani výsledná práce školy v pořádku. A to už vůbec nemluvím o tom, že při hospitaci vychází ze svých názorů, místo aby se opíral zákonitosti předškolní výchovy. 

Bohužel mám i signály, že někteří ředitelé základních škol mateřskou využívají k doplnění svých rozpočtů.

Protože rozpočet není na jednotlivá pracoviště účelově vázaný, neexistuje proti tomu obrana.

Mateřská i základní škola přece mají své normativy, není složité zjistit, kolik komu náleží.

To ano, ale peníze přijdou na základní školu. Jak s nimi hospodaří, záleží na řediteli školy. Nikde není povinnost, aby mateřince její část zachoval. Nejhorší je, že se to netýká jen peněz na provoz, ale i těch, které přicházejí od státu. Na tarify ředitel sáhnout nemůže, ale na nadtarify už ano. Častým nešvarem je i to, že nerespektuje překrývání učitelek v mateřské škole, naplní třídu na doraz a nechá v ní učitelku samotnou plných šest hodin. Odpoledne zaskakuje vychovatelka z družiny. Z ekonomického hlediska je to jistě pro školu zajímavé, ale pohled pedagoga?

Setkávám se s tím, že ředitelé tlačí mateřinku, aby přijímala mladší než tříleté děti.

Tohle bývá požadavek zřizovatelů. Setkávám se spíš s tím, že ředitelé vyžadují naplnění třídy mateřské školy až na 30 dětí, přitom vyhláška říká, že ve třídě by mělo být 20 dětí. Je sice možné požádat o výjimku, ale deset dětí navíc, je opravdu hodně. A to i v případě, že to ředitelé zdůvodňují nepravidelnou docházkou tzv. pětidenních dětí. Tedy dětí matek na rodičovské dovolené, které chodí obvykle do předškolního oddělení mateřské školy jen pět dní v měsíci.

Máte přesná čísla o slučování více škol do jednoho subjektu?

Statistiku nemáme, situace se pořád mění. Ale někteří zřizovatelé jdou do věci více než střemhlav. Nedávno jsme řešili žádost čtvrté městské části v Praze o zařazení do sítě škol pro příspěvkovou organizaci, která slučuje mateřskou, základní a střední odbornou školu. Jestliže je po technické stránce vše v pořádku, nemůžeme říci ne. Ale znovu opakuji: záleží na tom, jak jsou lidé ochotni se navzájem ctít a vycházet si vstříc. Nedávno k nám volala ředitelka základní školy, a ptala se, jak má vedoucí učitelku své mateřinky ohodnotit, aby jí neublížila. Každému řediteli, který pochopil, že mateřská škola je jeho partner, děkuji.

Jaroslava štefflová

< zpět do čísla
banners/muvs_390x60_6.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
1543878000_mikroskop.gif
linka-bezpeci_125x125.png
ucebnice
anketa
Pomůže Strategie 2030+ změnit školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
38%
34%
28%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2021 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz