archiv
Učitelské noviny č. 07/2004
tisk článku

Otevřený dopis ministryni školství P. Buzkové

Dne 20.11.2003 vydalo MŠMT pokyn k udělování výjimek z počtu žáků školám podle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol , ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.12.2003.

Tento pokyn v mžiku ztížil život všem trojtřídním a čtyřtřídním školám s I. stupněm na území celé naší vlasti.Je podivuhodné, že přišel až v době, kdy všechny malé školy prošly těžkým obdobím přechodu do právní subjektivity. Drastická změna počtu požadovaných žáků na těchto školách, ze stávajících 13 na 17 žáků ve třídě, vyvolává řadu otázek.

  • proč musely všechny malé školy přejít do právní subjektivity, když se s nimi už na příští rok nepočítá
  • proč musely zřizovatelé investovat statisícové částky do rekonstrukcí školních kuchyní a jídelen dle hygienické vyhlášky č. 107, jak praví zákon č. 258/200 Sb
  • proč byly investovány milióny do vybudování moderních počítačových učeben v projektu INDOŠ včetně vzdělávání stovek učitelů v oblasti práce s počítači 

Věříme, že tyto nemalé investice měly směřovat právě do těchto malých škol, protože se s nimi i nadále počítá.

Jsou to právě tyto školičky, které umožňují žákům s různými poruchami učení či žákům handicapovaným prožít dětství v klidném prostředí rodinné školy a v péči odborně vzdělaných pedagogů.

Vždyť:

  • malé školy nemají problémy se šikanou, záškoláctvím či s ostatními patologickými jevy, neboť nabízí bohatou mimoškolní činnost
  • jsou nepostradatelným a nepřehlédnutelným činitelem společenského a kulturního života obce
  • učí žáky žít ve různých věkových a etnických skupinách (požaduje to EU)
  • podporují všechny formy mimoškolních aktivit (kroužky, tábory, exkurze, besídky, vítání občánků, výlety…)
  • různorodostí metod práce s žáky úspěšně rozvíjí jejich osobnost

Domníváme se, že vydaný pokyn nezohlednil řadu nepřehlédnutelných aspektů a svojí nepřipraveností narušil život škol v celé České republice. Vždyť zasahuje i do urbanistického plánu jednotlivých obcí.

 

Navrhujeme přehodnotit znění tohoto pokynu a ponechat stávající počty žáků v jednotlivých typech škol beze změn.

Podepsáno 16 ředitelů málotřídních škol Královéhradeckého kraje

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz