archiv
Učitelské noviny č. 07/2004
tisk článku

Ředitelé vyslovují nespokojenost

Z jednání Klubu ředitelů mateřských a základních škol v Semilech

Po diskusi závažných problémů současného školství, se účastníci setkání rozhodli vyslovit tento závěr:

 

Ředitelé škol vyslovili nespokojenost se současným stavem, ve kterém se naše školství nachází.

-    Veřejnost vidí pouze tarifní zvýšení platů pracovníků ve školství, ke kterému došlo od 1. ledna 2004, což zakrývá ostatní problémy.

-    Vzdělávání dětí a pedagogická práce ustupují do pozadí. Kvůli narůstající administrativě není dostatek prostoru pro nejdůležitější činnost pedagogů, samotnou organizaci výchovně vzdělávacího procesu.

-    Současný systém financování škol je zbytečně složitý, ale přitom nerespektuje regionální zvláštnosti ve školství. Zbytečné přerozdělování finančních prostředků je často neprůhledné.

-    Opět dochází k rušení toho, co funguje ve školství dobře. Po rušení školských úřadů a reformě veřejné správy nyní i MŠMT provádí další nekoncepční kroky. Důkazem toho je transformace Pedagogických center, která velmi dobře fungují v krajích, ale hlavně v okresech. (Argumenty pro zachování center jsou jasné: čas, doprava, zastupování, finanční prostředky, metodické vedení.)

-    Návrh nového školského zákona je v rozporu s cíli našeho školství (viz Bílá kniha a nerespektování zásad, které v ní byly publikovány.) 

Za účastníky setkání

Radmil Stínil

< zpět do čísla
banners/albert_390x60px_new.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz