archiv
Učitelské noviny č. 26/2004
tisk článku

Kalábová přinutila inspektory, aby se chovali slušně

Šéfka ČŠI M. Kalábová odstupuje z funkce. Zdá se, že na základě stížností svých podřízených. Nikdy jsem nebyl její osobou a prací nadšen, ale já jsem osobou zaujatou. Zúčastnil jsem se totiž někdejšího výběrového řízení. Podle mého názoru převážná část komise neměla snahu hledat nejvhodnější osobu, neměla zájem na reformě inspekce.


Nicméně je velikou chybou, že odchází na základě kritiky zdola, protože M. Kalábová ve své funkci dokázala alespoň zamezit excesům, které inspekci vždy doprovázely jako stín. A právě na to si inspektoři stěžují. Dokázala jim tak svázat ruce, že se museli chovat slušně. Ale nezměnila nic na podstatě, nedokázala se rozejít se špatnými lidmi v inspekci a nahradit je slušnými. Teď se jí to vrací tím, že ji vlastně sesadili.

Ale pro nás ve školách to znamená docela špatnou věc. Je možné, že se vrátí staré časy, časy před Kalábovou. Tehdy bylo možné z pozice inspektora všechno. Včetně velice nečekaných požadavků z pozice „já jsem všemocný“. A vůbec nešlo o jeden případ z milionu, skutečnost byla, a možná také zase bude, dosti nepěkná.

Neznám samozřejmě všechny školní inspektory, ale mám více špatných zkušeností, než bych si přál. Je pravda, že mezi těmi "nesprávnými" mám zařazené všechny, kteří by rozhodně na takovém místě být neměli - lidi mající osobnostní problémy, léčící si nějaký svůj komplex, zamindrákované.... Ne jenom vyložené gaunery. To paní Kalábová úplně nezvládla, úroveň inspekce je po stránce personální nehezká.

Inspekce je podle mého pozůstatkem z minulosti, a pokud je potřeba kontrolovat, kontrolu by měli provádět odborníci. Ty může nabídnout jedině u nás dosud neexistující komora, odborníky přesně na daný problém. Ve kterém jiném povolání sedí kdosi v koutě a zapisuje s tím, že svým subjektivním názorem může hodnoceného za jeden stejný výkon vynášet do nebe a stejně tak i navždy zatratit? Tento neadekvátní článek školství, má-li být k něčemu prospěšný, musí být radikálně reformován. Jestliže dříve nekompromisně odhaloval nepřátele socializmu (fašizmu, císaře pána), před lavicemi, koho má odhalit dnes? Pokud nenajdeme odvahu ke změně, ať jsou podobní inspektoři zavedeni i jinde – v tramvaji, v zubní ordinaci, v pekárně a zejména v každé kanceláři by mohl sedět trvale jeden inspektor. A bylo by po nezaměstnanosti. Současná inspekce, nereformovaná, je jedním z faktorů nízké prestiže pedagogů ve společnosti.

Docela chápu, že když se Marie Kalábová nezbavila některých takových, kteří se už zase třesou na to, jak budou řádit po školách, přivedou pár ředitelů k infarktu, budou moci zničit, koho se jim zamane, že ti se teď zbavili jí a těší se na rámcové programy jako na klacek ve své ruce.

Trochu přemýšlím, zda se do výběrového řízení znovu přihlásit, ale jenom trochu, protože zkušenosti mi říkají, že je to asi zbytečné. Ale jestli má být na jejím místě někdo z těch, kteří měli pro dobro věci dávno odejít nejenom z inspekce, ale i ze školství, bude to zase jenom vítězství úřednictva nad občanskou společností. A úředníci v naší zemi vítězí prakticky ve všem.

Podle mého je nutné inspekci opět zmenšit (za Kalábové narostla o 100%), přeorganizovat ji na administrativní část a externí pracovníky z praxe. Za předpokladu, že vznikne komora, vidím v každém kraji jednoho školního inspektora v čele maličkého úřadu (max. 3 osoby), který bude řídit práci a angažovat na úkolech odborníky z praxe doporučené komorou k danému úkolu. Oproti dnešnímu stavu cca desetina personálního stavu a nesrovnatelně vyšší účinnost. Do vyřešení otázky komory lze k tomuto modelu směřovat, již dnes jsou renomovaná společenství schopná navrhnout odborníky z praxe.

Ministerští úředníci netoužili po nějaké nápravě, proto určila komise jako nejvhodnější M. Kalábovou. Hodila se tenkrát, ale nebude se hodit teď. RVP pana Jeřábka jsou stále pouze prázdným pojmem s reminiscencí na reformu ze sedmdesátých let a pouze inspektoři mohou vytvořit dojem, že se něco děje a udržet veřejnost v omylu, že jedině stát se může starat o kvalitu vzdělávání našich dětí.

Co je to za nesmysl, že by nějací inspektoři měli informovat rodičovskou veřejnost, která (pochopitelně státní) škola je lepší? Doporučují nám nějací obdobní státní inspektoři, jaké si máme koupit auto, kam jít a kam nejít pro rohlíky? Nebo do které nemocnice se máme nechat odvézt? Obrázek kvality a předností před veřejností je jednoznačně věcí toho, kdo něco nabízí, v tomto případě školy. A státní školy by měly nabízet vzájemně srovnatelné podmínky. Pokud je skutečně některá škola lepší a některá horší, je to podle současných pravidel také vizitka špatné práce školní inspekce, byť je toto dosud existující zadání chybné.

Inspektoři si stěžují, že nemohou jenom tak vynášet soudy o kvalitě školy. To je ale dobře. Inspektoři nejsou odborníky v pravém slova smyslu. Někteří jsou bývalými odborníky, ale jsou dávno mimo praxi. To je nepřekonatelný hendikep. Jistě se mohou o kvalitě školy i tak vyjádřit, nic a nikdo jim v tom nebrání. Ale musí to být tvrzení podložené, za které musí nést zodpovědnost. Jenže ze stížnosti se zdá, že inspektorům jde o beztrestnost, nikdo prý za nimi nestojí, když se dostanou do sporu.

Paní Kalábová nenašla recept na nové uspořádání inspekce, na nové realistické zadání, které ovšem po ní také nikdo nechtěl. Ale je to slušný člověk. Proto jí bude škoda. Kdo ví, co nás čeká? Pan Jeřábek by nás rád vrátil svými rámcovými programy (ovšem bez programu) do sedmdesátých let minulého století. Kam nás dostane budoucí ústřední inspektor se svým týmem? Rovnou do let padesátých?

Luboš Vrba,
Cehnice

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz