archiv
Učitelské noviny č. 26/2004
tisk článku

Školné do nákladů?

Zadání zní triviálně: Může si podnikatel snížit daňový základ o částku rovnající se školnému, které platí svému dítěti na nějaké soukromé střední škole? Ani odpověď není nijak složitá: Nemůže. Řešení má však i svoje „ale“.


Dítě v rodinné firmě

Ono triviální zadání je v podstatě jednou z otázek, která se objevila v souvislosti s článkem v UN č. 22/2004, který se týkal daňových výhod pro podnikatele investující do odborných škol. V tomto textu byla zmínka o dosud jediné daňové výhodě, která říká, že si poplatník může od základu daně odečíst 30 % výdajů vynaložených na výuku žáků ve studijních a učebních oborech SOU a učilišť. Jinými slovy jde o daňovou indexaci výdajů 130 procenty.

Mohla by tato věta parafrázující ustanovení zákona o dani z příjmu umožnit podnikateli, jehož dítě se učí na SOU, aby ho využil ve svůj osobní prospěch a školné uplatnil jako „výdaj vynaložený na výuku žáků“?

Předseda Sdružení učňovských zařízení PETR LACINA, který byl jedním z iniciátorů příslušné pasáže zákona o dani z příjmu, říká, že by mohlo jít o cestu, jak dát své dítě na soukromou školu, která mu cosi vyúčtuje a on si to vloží do nákladů.

„Nebo si představte možnost, že se podnikatel dohodne se školou na tom, že ona vyšle jeho dítě třeba na půlroční stáž do Ameriky a on si příslušnou částku zahrne do účetnictví,“ zmiňuje P. Lacina možné zneužití zákona. Je jasné, že krajská škola, která je svázána mnoha regulemi svého zřizovatele, by si na rozdíl od soukromé školy takovou akci, jako je výlet žáka do zámoří, asi dovolit nemohla.

„Myslím, že jiná věc by byla, kdyby si podnikatel v soukromé škole nechal vyučit své dítě takříkajíc pro sebe,“ dodává.

Stanovisko ministerstva financí mu dává za pravdu. Aby si podnikatel mohl školné odečíst, musí se podle vyjádření tiskového odboru ministerstva financí „jednat o studenta učebního oboru, který je na praxi přihlášen u daného podnikatele a obor musí souviset s předmětem podnikání tohoto podnikatele“.

Žádná jiná „varianta“ vložení školného do nákladů není podle ministerstva financí legální.

Kličky

Dosud jsme rozebírali jen případné zneužití speciální daňové výhody, ale zadání znělo obecněji. Může si podnikatel odečíst školné za své dítko studující na střední škole do nákladů? Podle daňových poradců i oficiálních vyjádření představitelů soukromých škol to možné není.

U tohoto konstatování bychom mohli skončit, ale neučiníme tak. Některé soukromé školy totiž říkají, aniž chtějí být jmenovány, že to jde. „Musí se to ale obejít.“ A dodejme, nést riziko „odhalení“ finančním úřadem.

Nezřídka se prý stane, že si podnikatel, který vlastní dejme tomu autodílnu, vloží do nákladů školné za své dítě, které se učí číšníkem. Jak je to možné?

Anonymní rada pracovníka jedné soukromé školy:

„Takový podnikatel může mít v plánu zřídit si u dílny bistro a zaměstnat tam jako číšníka své dítě. Jeho dítě tedy bude jeho budoucí zaměstnanec. Je to ale to samé, jako když vyšle svého zaměstnance, aby si zvýšil kvalifikaci – to si samozřejmě také může dát do nákladů. A školné je vlastně úhrada za zajištění výuky. Žák u něj ani nemusí být na praxi.“

Jiná rada říká, že podnikatel (nebo lépe někdo jiný z firmy) uzavře s potomkem podle zákoníku práce smlouvu o smlouvě budoucí o tom, že firma zaplatí školné za čtyři roky studia a protistrana se zaváže u firmy pracovat dejme tomu další čtyři roky. Dodejme, že potomek musí být na uzavírání takových smluv plnoletý.

A do třetice jsme se dotazováním po telefonu dozvěděli, že jistá možnost se rýsuje v případě, že podnikatel částku rovnající se školnému věnuje jako dar nadaci spřízněné se školou. Škola dítěti školné promine a nadace obratem  vypíše stipendium ve výši školného.

Není stoprocentní, že se podobné případy stávají, ale pravděpodobnost je vzhledem k četnosti výpovědí lidí ze soukromých škol dosti značná.

Podle daňového poradce a zřizovatele Akademie daňového poradenství STING v Brně ZDEŇKA SADOVSKÉHO jsou všechny uvedené možnosti nelegální. První dvě zejména proto, že podobné výdaje za vzdělání lze uplatnit u zaměstnanců, kteří jsou vysíláni na jakékoli vzdělávací kurzy kromě – a to je podstatné – přípravy poskytující stupeň vzdělání. V případě daru, který si může dokonce odepsat v určitém případě z daní i fyzická osoba-nepodnikatel, jde o zastírání skutečného stavu věcí, protože za dar nelze očekávat nějakou protihodnotu.

Elegantní tečku za případnými podvody v této oblasti nabízí Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. To už celé roky usiluje o to, aby si každý občan této země mohl jakékoli výdaje na vzdělání (své i svého dítěte), a tedy i školné placené na soukromé škole, lidově řečeno odečíst z daní.

PETR HUSNÍK

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz