archiv
Učitelské noviny č. 05/2004
tisk článku

Seminář k předmětu ekonomika

V prosinci loňského roku uspořádala Obchodní akademie v Břeclavi seminář k výuce předmětu ekonomika na středních školách a její začlenění do osnov nového oboru Ekonomické lyceum. Zúčastnili se ho vyučující z 28 středních škol z celé republiky.

Zdeněk Novotný, vedoucí kolektivu autorů učebnic ekonomiky pro všechny čtyři ročníky obchodních akademií, rozebral hlavní problém výuky, kterým je velká variabilita učebních plánů jednotlivých škol.

K výuce ekonomiky přistupují školy velmi rozdílně. Buď ji chápou jako stěžejní ekonomický předmět s rozsáhlejší hodinovou dotací nebo vedle výuky ekonomiky vyučují řadu dalších specializovaných předmětů jako je bankovnictví. marketing, daně.

Poměrně nový obor Ekonomické lyceum, který se bude v novém školním roce otevírat i na OA Břeclav, má nižší hodinovou dotaci pro výuku ekonomických předmětů, a proto je důležité správně stanovit jeho rozsah a hloubku. Vzhledem k rozšířené výuce všeobecně vzdělávacích předmětů je reálný předpoklad, že absolventi budou dále pokračovat na vyšších odborných nebo vysokých školách. Proto by ekonomický blok měl poskytnout studentům základní orientaci v ekonomických pojmech a naučit je ekonomický styl myšlení. Vyučovat tento předmět by měl zkušený pedagog, který se nebude zaměřovat pouze na vysvětlení současné praxe, ale dokáže vybrat i základní teoretická východiska pro fungování ekonomiky a ty studentům vysvětlit.

Setkání bylo obohaceno i přednáškou odborníka z praxe JUDr. Lokaje, který nastínil změny v celní problematice v souvislosti se vstupem naší země do EU. Doc. Chytil z VŠE v Praze upozornil na nutnou znalost základů ekonomické teorie i u studentů obchodních akademií.

Alena Hollá, Nataša Prášková
Obchodní akademie Břeclav

< zpět do čísla
banners/univerzita_pardubice_2_390x60.png
reklama un

1333317600_seznamy-125x125-na-web-un-1.gif
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
dekra_125x125-s.jpg
ucebnice
termaly_losiny_2020.jpg
anketa
Je čas pro zásadní změnu modelu maturitní zkoušky?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
48%
32%
20%
chrudim_1_240x100.gif
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz