archiv
Učitelské noviny č. 05/2004
tisk článku

V Mostě se bojuje o stavovskou čest

Odbory připravují stížnost k Mezinárodní organizaci práce

Kdybychom hledali pro město Most přirovnání, mohli bychom mluvit o městě uhlí. Nebo o městě nezaměstnaných – míra nezaměstnanosti tu roste ke 20 %. Nebo o městě odborů – vždyť se sem do hotelu s architekturou z dob vrcholného socialismu pravidelně scházejí školští odboráři, aby volili svého předsedu a dohodli se na svém programu. Teď by ale nejspíš sedělo označení město rozzlobených ředitelů.


Zdejší magistrát odebral část odměn ředitelům čtyř školy, které byly v době stávky zavřeny. Nemohly být otevřeny, protože stávkovali všichni (nebo skoro všichni) zaměstnanci. Přesto jsou ředitelé trestáni. Je to nespravedlivé? Město tvrdí, že ne. Ředitelé se domnívají, že ano. Odbory, které podporují stanovisko ředitelů, by mohly ve „svém městě“ ukázat svou sílu.

Dost široký nesouhlas

Zdejší oblastní rada ČMOS PŠ se za ředitele škol postavila. Její předsedkyně JAROSLAVA VOMASTKOVÁ vysvětluje, že mostecký magistrát zkrátil pololetní odměny čtyřem ředitelů základních škol o 50 %. Zdůvodňuje to tím, že v době stávky 1. září minulého roku nezabezpečili ředitelé provoz ve svých školách. Jindy mluví magistrát o tom, že nebyla zajištěna bezpečnost žáků. „Celkově bylo v okresu zavřeno sedmnáct škol, pro toto trestání se rozhodl pouze mostecký magistrát,“ říká J. Vomastková.

Konečně i v Mostě podle ní bylo ve stávce více škol, na nich ale nestávkovali všichni zaměstnanci, bylo tam proto možné udržet provoz a zajistit péči o děti. Jejich ředitelé postiženi nejsou.

„Přesto byli všichni pracovníci škol na pracovišti, byli připraveni v případě, že se některý z rodičů rozhodne přesto dítě do školy přivést, že se o ně postarají. Rodiče byli informováni, že škola bude zavřena, že probíhá stávka. Chápeme to jako křivdu vůči těmto ředitelům,“ zlobí se předsedkyně J. Vomastková s tím, že se poradí o dalším postupu i s nejvyšším vedením odborového svazu.

Nezávisle na odborářce vyjádřil podobné stanovisko JOSEF NÉTEK, starosta Lomu u Mostu. „I naše město odměňuje ředitelku své školy. I naše škola stávkovala – a mně se postup, který zvolili v Mostu vůbec nelíbí. U nás jsme našli program pro děti, aby rodiče byli spokojeni a učitelé mohli vyjádřit svůj názor. Na stávku má přece každý právo. Nechci to nazvat trestem, ale sám bych měl po takovém kroku špatné svědomí. Náš přístup je myslím demokratičtější.“

Už nejde o peníze

SVATOPLUK MATĚJKA, ředitel 11. ZŠ v Mostu, je jeden z postižených. „Patřím mezi potrestané,“ říká. Ústředním motivem sporu již nejsou peníze, i když nejde o malou částku. Jedná se o odměny od magistrátu, které jsou stanoveny na 20 000 korun ročně s tím, že jsou vypláceny pololetně. Byly sníženy o čtvrtinu, tedy na polovinu částky, která měla být na konci roku vyplacena.

Ředitele víc rozzlobil způsob, jakým s nimi radnice jednala – a jaká zdůvodnění pak její představitelé v místním tisku uváděli. „Magistrát nám snížení odměny ani písemně nesdělil, neznáme tedy vlastně oficiální důvod, proč byly odměny kráceny,“ vzpomíná ředitel S. Matějka. Subalterní úřednice, která o věci nerozhoduje a vlastně o ní nic nevěděla, pouze telefonicky řediteli sdělila, že jeho půlroční odměna je pět tisíc. Vedoucí odboru školství mu pak na jeho dotaz odpověděla, že je to proto, že neotevřeli v době stávky školu. Že o věci rozhodla rada města. Náměstek primátora prý zase kritizoval ředitele, že nezajistili bezpečnost dětí při stávce.

„Je to nešťastná formulace – jak může ředitel zajistit bezpečnost dětí, když 100 % učitelů stávkuje? Rodiče na to byli připraveni, byli informováni, že kdyby to někdo nezbytně potřeboval, že se o děti postaráme. Rodiče nás vyzývali, abychom udělali happening, šli k radnici, to jsme ale neudělali. Raději jsme stěhovali nábytek z uzavřené školy. Mluvit o tom, že jsme nezajistili bezpečnost, to je urážka stavovské cti,“ shrnuje podstatu konfliktu S. Matějka.

„Peníze už skutečně nejsou v této věci podstatné,“ přidává se JIŘÍ ZÍMA, ředitel 4. základní školy Most. „Nemůžeme přijmout vysvětlení, že jsme nezajistili bezpečnost dětí a že jsme neumožnili dětem vstup do školy. Je přece zřejmé, že za bezpečnost dětí ředitel zodpovídá, když jsou ve škole – když tam nejsou, nemůže přece za ně ředitel odpovídat. Navíc všichni jsme byli připraveni, že se o příchozí děti postarají, buď osobně, nebo s těmi několika málo učiteli, kteří nestávkovali.“

Do školy se ovšem nikdo z magistrátu nepřišel podívat, zda a nakolik je péče o příchozí zajištěna. Ředitel i učitelé byli v den stávky ve škole navíc podstatně déle, než bývá 1. září obvyklé. Stávkovali nejméně celou svou standardní pracovní dobu. Nikdo (ani z města, ani z rodičů) nevznesl proti postupu školy ani sebemenší námitku. „Rodiče akceptovali náš postoj, podporovali ho, i na setkání, které proběhlo v druhé polovině září. Prvňáčci o nic nepřišli – slavnostní zahájení jsme zorganizovali o den později. Ani starší děti nebyly o své hodiny ochuzeny – 2. září měly místo do 10 hodin, jak to bývá obvyklé, do poledne, vypočítává kroky školy ředitel J. Zíma.

Domnívá se, že srážka z odměn je reakcí na to, že si dovolili nechat kvůli stávce zavřené školy, které „jsou města“. Radní si zřejmě myslí – jsou to naše školy a oni si dovolili je neotevřít. Takový dojem reakce představitelů města vyvolávají.

Rozbouřené emoce dostaly šanci na zklidnění. Zhruba v polovině ledna se ředitelé škol sešli s místoprimátorem a tam si, jak říká J. Zíma, své názory vyříkali. Zdálo se prý, že si vyčistili stůl. Jenže pak se zase objevila prohlášení o tom, jak ředitelé nezajistili náhradní program pro děti… Jakoby si město chtělo prostě zpětně opodstatnit své rozhodnutí.

Přesto se prý nedá říci, že by vztahy mezi městem a školami byly v předchozím roce jakkoliv napjaté. Možná dokonce, že byly v některých ohledech nadstandardní. „Jsme možná jedním z mála měst, kde ředitelé dostávají odměny i od zřizovatele,“ vysvětluje J. Zíma. „Jsme rádi, že předchozí vedení města rozhodlo, že budou ředitelé škol za starost o majetek města odměňováni. Od ledna 2003 byla dokonce odměna zvýšena.“ Zajímavé je ale uvědomit si, za jakých podmínek by měli ředitelé odměnu od města dostat. Je to napsáno celkem jasně: pokud mají nulový nebo kladný hospodářský výsledek, podle výsledků kontrol hospodaření a dalších kontrol a pokud plní požadavky zřizovatele. První dvě podmínky byly prokazatelně splněny. Ve hře tedy zůstává podmínka třetí. Bez ohledu na její vágnost se z ní dá dovodit, že město vzneslo na ředitele nějaký požadavek, který školy nesplnily... Nevzneslo.

Rozhoduje šéf

„Jako zřizovatelé můžeme rozhodovat o nadtarifních částkách jako každý jiný šéf,“ říká VLADIMÍR BÁRTL, primátor, tedy volený představitel Mostu. „Stávkovat se může, ale chceme jako zřizovatelé, aby školy zajistily, aby bylo o žáčky řádně postaráno.“

Ředitelé ale říkají, že byli připraveni se o příchozí děti postarat.

„Nebudu komentovat jejich současné stanovisko, co tehdy mohli či nemohli.“

Vznesli jste na ředitele požadavek, aby školy zůstaly otevřené? Aby se postarali o příchozí žáky?

„Přece jim nebudeme každý den říkat, že mají zajistit řádný chod školy, to je jejich povinnost po celou dobu školního roku.“

I když je stávka?

„Ano. To mohli zajistit jakýmkoliv jiným způsobem. I my jsme na různých místech města zřizovali záchytné body, protože ne každá škola byla ochotna péči o děti zajistit. Ale byly školy, které to zajistily.“

Váš kolega mluví o svědomí… Co na rozhodnutí o snížení odměn říká vaše svědomí?

„Jako město jsme odpovědni za chod školských zařízení, pro nás je garantem ředitel a učitelé jsou jeho zaměstnanci jako samostatného subjektu. Když je stávka, a pokud třeba sám stávkuje, má se na nás obrátit, abychom mu pomohli, když na to sám nestačí. Ředitelé školy hovoří o tom, jak se o všechno postarají, že jsou odborníky ve svém oboru, Jsou to páni ředitelé škol, já si jich vážím. Musí být ale řediteli v dobrém i ve špatném.“

Je to záminka k zastrašování

„Mluvit o bezpečnosti dětí je pouze záminka k potrestání ředitelů, jejichž školy celé stávkovaly. Je to závažný precedens nátlaku zřizovatele na ředitele školy. Není přece možné rozhodovat se o stávce pod hrozbou takových sankcí. Podle mého jde o protiústavní krok,“ hodnotí postup rady města Mostu předseda ČMOS PŠ FRANTIŠEK DOBŠÍK. Samospráva podle něho rozhodla o věci, která ji nepřísluší, která nesouvisí s majetkem ani s budovou školy. Pokud by se ředitelé rozhodli bránit soudně, odbory by byly připraveny jim dát právní podporu, přestože třeba nejsou všichni jejich členy.

Po následném jednání oblastní rady ČMOS PŠ, které se F. Dobšík zúčastnil, řekl UN: „Kolegové se nechtějí vzdát a nejde jim o peníze. Mají obavu, že město sáhlo ke krokům, které mají v podtextu zastrašování. Aby věděli, co se stane, když půjdou příště do takového protestu. Budeme tedy ještě o věci jednat, ale zároveň požádám právníky, aby připravili podklady pro eventuální stížnost Mezinárodní organizaci práce.“ Odbory tvrdí, že ředitelé škol v době stávky nic nezanedbali, že splnili veškeré své povinnosti a že krok samosprávy ohrožuje jejich práva. „Je to další z důsledků změny v kompetencích obcí – proces, který v Holandsku trval stovky let, se u nás má stihnout za jedno volební období – a podle toho to taky vypadá,“ zasazuje jeden spor do širších souvislostí F. Dobšík.

Bude se rušit škola

Situace ředitelů rozhodně není jednoduchá. Nemohou přehlížet slova, která je někdy až uráží, na druhé straně má pravdu primátor Bártl – zřizovatel je jejich šéfem. Navíc je šéfem, který bude zanedlouho rozhodovat – je málo dětí, proto bude nutné zrušit jednu školu. Což takhle kdyby ho napadlo zrušit jednu z těch odbojnějších! Aby ukázal – snížení odměn je jen malou pákou. Mám větší! A zdůvodnění? To se vždycky najde, známe to přece i z pražských čtvrtí, jak se spojují či ruší školy. Zodpovědnost za svá rozhodnutí nesou pouze politickou. Chtělo by to rychle nové volby, kdyby bylo před nimi, zastupitelé by si asi podobné problematické kroky a slova rozmyslelo. V současné situaci je každé slovo ze strany ředitelů v tomto boji o profesní čest tedy ukázkou velké osobní statečnosti.

Všichni ředitelé říkají: „Byli bychom rádi, kdyby tato kauza už byla uzavřena.“ Nechtějí jít do soudních sporů. Věří ale, že rada města pochopí, že zdůvodnění toho, proč byla ředitelům odebrána část odměn, nebylo správně formulováno. Že to nebylo správné rozhodnutí.

RADMIL ŠVANCAR

Ilustrační foto – an

Seznam členů rady města Mostu

Ing. Bártl Vladimír - Občanská demokratická strana
Ing. Klimecký Oldřich, CSc. - Občanská demokratická strana
JUDr. Jeníčková Hana - Občanská demokratická strana
Janout Václav, Občanská demokratická strana
Ing. Kačer František, Sdružení nezávislých
Mgr. Weiss Pavel, Sdružení nezávislých
Ing. Konečný Milan, Nezávislé sdružení sportovců města Mostu
Ing. Maronyák Štefan, Česká strana sociálně demokratická
Ing. Šmejkalová Eva, Česká strana sociálně demokratická
Ing. Šenkýř Vladimír, Česká strana sociálně demokratická
Ing. Krbec Jiří, Česká strana sociálně demokratická

Zdroj: www.mumost.cz

Podle sdělení tiskové mluvčí Magistrátu města Most Aleny Sedláčkové byl poměr hlasování o odměnách ředitelů škol 8 pro, žádný proti a 1 se zdržel hlasování. Informace, kdo jak hlasoval, podle ní není veřejná.

 

< zpět do čísla
banners/un_390x60_rmj.jpg
reklama
akcent_09-19_125x125.gif
ucebnice
1590530400_polartraver.gif
anketa
Změní krizová online výuka školství k lepšímu?
ANO
NE
NEVÍM
ano
ne
nevim
35%
41%
24%
linka_duvery_240x100.jpg
© Copyright 2010 - 2020 Učitelské noviny, ČTK / realizováno: manilot.cz